Energieffektivitet

Energieffektivitet er en av de viktigste bidragsyterne for å nå målene i Paris-avtalen. Ved å optimalisere verdens energiforbruk, og kunne produsere mer fra mindre, kan vi møte det økte energibehovet samtidig som vi reduserer CO2-utslippene. Ifølge International Energy Agency, kan økt effektivitet utgjøre mer enn 40 % av utslippsreduksjonene de neste 20 årene.

Så mye som 50 % av dagens potensial for energieffektivisering kommer fra industrisektoren, og 30 % kan oppnås i bygninger. Og løsningene som muliggjør disse energieffektiviseringsforbedringene eksisterer allerede! Hos Alfa Laval har vi brukt tiår på å utvikle teknologi for platevarmevekslere som hjelper bedrifter med å optimalisere energibruken i prosessene. Produktene våre brukes i alt fra tung prosessindustri til datasentre, oppvarming og kjøling til husholdninger og mye mer. De unike termiske løsninger gjør det mulig å spare enorme mengder energi og dermed redusere karbonutslippene – uansett bruksområde!

cleantech_energy_efficiencyv2.jpg

Et partnerskap for å øke satsingen din på bærekraft

Hver kW energi spart er like verdifull som å produsere en ny kW ren energi. Hos Alfa Laval vet vi hvordan du kan gjøre prosessene dine mer effektive – og mer bærekraftige. I mer enn 90 år har vi utviklet platevarmevekslere for å optimalisere termisk overføring ved oppvarming og kjøling.

I denne videoen kan du se hvordan de innovative løsningene våre allerede støtter kundenes økte behov for energieffektivitet og utslippsreduksjon.

Å gjøre energieffektivitet til en vinn-vinn for deg

Møt Julien Gennetier, VP for Energidivisjonen her på Alfa Laval og en av de fremste bransjeekspertene innen energieffektivitet. I denne videoen forklarer Julien hvordan energisparing ikke bare utgjøre en stor forskjell når det gjelder å hjelpe planeten vår. Det er også en smart måte å redusere kostnadene og øke lønnsomheten på. Med andre ord: en vinn-vinn!

Hva er det verdt?

Hva er det virkelige potensialet med mer effektive platevarmevekslerteknologier? Globalt er de potensielle energibesparelsene fantastiske. Ved å sammenligne virkningen av energi i de største byene våre, eller til og med i hjemmene våre, begynner du å se hva som faktisk er mulig.

Hvert år gjør nyinstallerte Alfa Laval-platevarmevekslere kundene våre i stand til å spare 50 GW energi. Det er den samme energimengden som det årlig tar å varme opp 10 millioner europeiske hjem.

Men energisparing forteller bare halve historien. 50 GW betyr også at de globale CO2-utslippene reduseres med 25 millioner tonn årlig, eller det som slippes ut i Paris i løpet av et helt år.

Og alt dette gjelder bare nye varmevekslerinstallasjoner. Tenk deg den eksponentielle virkningen av at millioner av effektive platevarmevekslere installeres over hele verden, når de multipliserer hvert år. Du begynner å få en virkelig følelse av potensialet vårt for å øke den globale bærekraften.

Er du nysgjerrig på hva det kan bety for prosessene dine? Kontakt oss i dag, så tar ekspertene våre kontakt!


Kontakt oss

cleantech_watts-it-worth-paris640x419.jpg

Energy Hunter – Jakt på energisløsing

For å forbedre energieffektiviteten må vi alle jakte på og redusere energisløsing. Alfa Laval har teknologien, ekspertisen og servicen for å maksimere varmeoverføringseffektiviteten. Bruk vårt nye verktøy for å beregne hvor mye du kan spare i dag.

energy hunter screen view

Se alle tallene

Alfa Lavals bærekraftseksperter jobber tett med partnere over hele verden, i nesten alle bransjer som kan tenkes. Hvor mye kan vi minimere energiforbruket i raffineriene? Hva med redusert karbonavtrykk i datasentrene? Eller er du nysgjerrig på å se energibesparelsene innenfor kjemisk sektor eller i bygg og anlegg?

Vi har detaljerte data om energi- og utslippsreduksjoner som Alfa Lavals platevarmevekslerteknologier muliggjør over et bredt spekter av bransjer. Klikk her for å få tilgang til disse og mange flere!


Finn ut mer

Cleantech-solfjader-vignette_new.jpg

cleantech_emission_reduction201201.jpg

Utslippsreduksjon

Å redusere karbonutslippene fra der vi er i dag er vår tids største utfordring. En slik kompleks utfordring kan ikke løses med en enkel løsning. Det er behov for et stort spekter av løsninger.

I tillegg til platevarmevekslere som gir høyere effektivitet for redusert energiforbruk, bidrar Alfa Lavals velprøvde varmeoverførings- og separasjonsteknologier til kunder i en rekke bransjer med å redusere utslipp på ulike måter.

Klikk her for å se hvordan vi bidrar til nye løsninger for karbonfangst, naturlige kjølemidler og kjølemidler med lave GWP-verdier og mye mer.

 

Finn ut mer

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Spillvarmegjenvinning

Hva skjer med varmen prosessene dine genererer? Hvis du bare lar den flykte ut i den omgivende atmosfæren, går du glipp av en av de mest effektive måtene å forbedre energieffektiviteten i driften din på.

Med riktig varmevekslerteknologi kan du gjenvinne varme ved høye temperaturer generert av industrielle prosesser, så vel som varme ved lavere temperaturer fanget opp av varmepumper for eksempel av anlegg for kjøling av datasentre eller anlegg for vannbehandling. Denne varmen kan deretter brukes på områder som spenner fra fjernvarme til produksjon av elektrisitet.

Klikk her for å finne ut mer om Alfa Lavals omfattende ekspertise på dette området, og hvordan vi kan hjelpe deg.


Finn ut mer

Tilstedeværelse i et bredt spekter av bransjer

Alfa Lavals effektive platevarmevekslere brukes til å spare energi og redusere utslipp i industrielle prosesser, over hele verden. I dag er vi til stede i alt fra tungprosessindustrier til datasentre, HVAC og mye, mye mer. Velg bransjen din nedenfor for å finne ut mer.

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

Visste du at varmepumper er fire ganger mer effektive enn tradisjonelle kjeler for oppvarming og kjøling av boliger?

Hvert år sparer varmepumper basert på Alfa Lavals platevarmevekslere, opptil 29 TWh strøm, noe som reduserer karbonutslippene med 6,6 millioner tonn.

Strømsparingen tilsvarer samme mengde energi som kreves for å varme opp 2,7 millioner kinesiske hjem.

Hvor mye kan du spare på dine HVAC-operasjoner?

 

Finn ut mer

cleantech_energy_efficiency_refinery_refrigeration.jpg

Kjøleanlegg

Tenk deg at alle nye kjøleinstallasjoner i kjøleanlegg brukte Alfa Lavals kompakte platevarmevekslere i stedet for tradisjonell teknologi. Det vil spare 628 GWh elektrisk kraft og redusere CO2-utslippene med 144 000 tonn – hvert år!

Energisparingen tilsvarer det som trengs for å kjøle ned 290 000 hjem i Singapore. Og utslippsreduksjonen tilsvarer utslippene som produseres av 470 flyvninger mellom London og Shanghai.

Hva kan vi gjøre for kjølesystemene dine?

 

Finn ut mer

cleantech_data_centerv2.jpg

Datasenterkjøling

Tenk om alle datasentre installerte platevarmevekslere for å muliggjøre frikjøling innen 2030. Det kan spare 30 TWh i elektrisk kraft. Det tilsvarer strømmen som forbrukes i løpet av ett år i hele New Zealand! Det hadde også redusert CO2-utslippene med 7 millioner tonn, eller det som produseres hvert år av hele byen Boston.

Mer effektive kjøleoperasjoner med Alfa Laval platevarmevekslere kan gjøre dette mulig.

Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre for datasenteret ditt?


Finn ut mer

cleantech_energy_efficiency_refinery_main_img.jpg

Råoljeraffinerier

Visste du at raffineriene står for 6–8 % av all industriell energibruk?

Tenk deg at alle raffineriene byttet fra tradisjonell teknologi til Alfa Lavals effektive platevarmevekslere. Det hadde redusert det globale energiforbruket med 23 %. Og den medfølgende reduksjonen av CO2-utslipp hadde vært på 245 millioner tonn, tilsvarende de årlige utslippene i Spania!

Finn ut mer ved å lese hele saken.

 

Finn ut mer

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrokjemi

Visste du at en Alfa Laval platevarmeveksler overfører varme opptil fem ganger mer effektivt enn tradisjonell skall-og-rør-teknologi?

Hvis alle petrokjemiske anlegg brukte mer effektive Alfa Laval platevarmevekslere, kunne vi ha redusert energiforbruket med 132 TWh årlig, og fjernet 28 millioner tonn CO2 fra atmosfæren vår! Dette tilsvarer utslippene fra byen Qingdao.

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg med å gjøre prosessene dine mer bærekraftige?


Finn ut mer

CleanTech_Service.jpg

Service

Visste du at omtrent 1–2,5 % av verdens CO2-utslipp kan forhindres hvis alle installerte varmevekslere fungerte «på sitt beste»? Alt som trengs, er optimal ytelse ved å sørge for riktig rengjøring og vedlikehold.

Slik kan Alfa Lavals brede serviceportefølje for varmevekslere støtte deg i driften din.


Finn ut mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Bærekraftig partnerskap

Kontakt oss for å finne ut mer

Kontakt oss i dag for mer informasjon om de bærekraftige løsningene våre

Ta kontakt

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med vår personvernerklæring.