Ren energi

Dekarbonisering er en av vår tids mest komplekse utfordringer. Det krever en fullstendig transformasjon av det globale energisystemet, og dette betyr at det ikke finnes én enkelt eller en lett løsning. Å nå målene i Paris-avtalen krever en kombinasjon av teknologier og løsninger, og å fremme ren energi er en viktig bidragsyter.

Alfa Laval har utviklet et bredt spekter av avanserte teknologier for varmeoverføring og separering som allerede brukes, for å muliggjøre overgangen til en renere energifremtid. I et tett samarbeid med kundene og partnerne våre setter vi fart på transformasjonen av energiinfrastrukturen vår for å fremme bærekraftige energiløsninger, fra grønt hydrogen, Power-to-X, brenselceller og energilagring til biodrivstoff, utnyttelse og lagring av karbonfangst og mye mer.

cleantech_clean_energy_spotv2.jpg


cleantech-WHE-chart-final.png

Dekarbonisering: en kombinasjon av tilnærminger

Utfordringen med avkarbonisering er todelt: Samtidig som vi må løse et raskt voksende energibehov, må vi redusere CO2-utslippene for å oppfylle målene i Paris-avtalen.

Som vi ser i dette skjemaet, er det nødvendig med en kombinasjon av teknologier og nye drivstoff for å snu den nåværende kursen og stake ut kursen for en bærekraftig utvikling for å oppnå målene i Paris-avtalen. Når det gjelder ren energi, viser den grønne delen hvilken viktig rolle den fornybare energien spiller. Samtidig viser den oransje delen av diagrammet at nye, renere drivstoff og karbonfangst kommer til å være like viktig.

Alfa Laval har allerede inngått samarbeid med kunder for å støtte deres overgang til renere energi. Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe virksomheten din.

Tilstedeværelse i alle sektorer

Med ledende varmeoverførings- og separasjonsteknologier støtter Alfa Laval operasjoner over hele verden med sin overgang til ren energi. Velg et område nedenfor for å finne ut mer om hvordan vi kan støtte deg i dag.

Cleantech-hydrogen-intro-final.jpg

Grønt hydrogen

Har du hørt at hydrogen kan utgjøre 24 % av energimarkedet innen 2050? Grønt hydrogen er en nullutslippsenergiløsning for drivstoff innen transport og kraftproduksjon, for utvikling av varme i tungindustri og bygninger, og det er et viktig råstoff i kjemisk industri. Finn ut mer om varmeoverførings- og avsaltingsløsningene for effektiv produksjon, lagring og transport av grønt hydrogen.

Finn ut mer

Cleantech-Fuel-cells-intro-img-final.jpg

Brenselsceller

Brenselceller kommer til å være en av de grunnleggende brikkene for å løse energiovergangspuslespillet. Ser du etter informasjon om polymerelektrolyttmembraner (PEM), fast oksid-brenselceller (SOFC) eller brenselcelleløsninger for stasjonære anlegg? Med vår omfattende erfaring innen termisk teknologi, kan Alfa Laval hjelpe deg med å møte kravene til utfordrende løsninger.


Finn ut mer

Cleantech-P2X-intro-final.jpg

Power-to-X (P2X)

Power-to-X innebærer konvertering av elektrisitet til gassformige, flytende drivstoff eller kjemikalier, inkludert e-ammoniakk, e-metanol, metan, grønt hydrogen og syntesegass. På denne måten er det mulig å avkarbonisere industri, transport og energi, samt å etablere en viktig energilagringsløsning. Med flere tiårs erfaring med å tilby avanserte løsninger til kjemisk industri, kan Alfa Laval bidra til Power-to-X-løsninger med en bred portefølje av effektive varmevekslere.


Finn ut mer

Cleantech-energy-storage.jpg

Energilagring

Vil du finne ut hvordan vi muliggjør utnyttelse av potensialet for fornybar energi døgnet rundt? Langsiktig lagring i stor skala er en viktig del av denne historien, siden intermitterende, fornybare kilder som solcellepaneler og vind ikke alltid produserer energi når og der den trengs. Å kunne lagre denne energien er derfor viktig, og effektiv varmeoverføringsteknologi er kjernen i utformingen av kostnadseffektive lagringsløsninger.


Finn ut mer

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Fangst, utnyttelse og lagring av karbon

Du har helt sikker hørt om karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCU/S), men visste du at teknologiene som gjør dette mulig, har eksistert i flere tiår? Med begrensede muligheter for avkarbonisering i sektorer som olje og gass, kraft, raffineri, petrokjemi og sementindustri, vil CCU/S være grunnleggende for fremtiden for energimarkedet. Utforsk porteføljen vår med varmeoverføringsutstyr designet for å maksimere effektiviteten av karbonfangsten.


Finn ut mer

Cleantech-CSP-intro-final.jpg

Konsentrert solenergi (CSP)

Å generere kraft som virkelig er fornybar, ren og kan sendes, lover godt for fremtiden. Konsentrert solenergi (CSP) kombinert med termisk lagring kan bidra til å sikre fremtidig energiforsyning, samt levere ferskvann og varme til annen bruk. Alfa Laval tilbyr toppmoderne teknologier som er nøkkelen til tilførsel av solenergi, ferskvann og varme.


Finn ut mer

Cleantech-Bio-fuels-intro-img-final.png

Biodrivstoff

Dekarboniseringen innen transportnæringen har gjort biodrivstoff til et raskt voksende marked. Visste du at bioenergi allerede står for 10 % av verdens primære energibehov, hvorav 7 % kommer fra biodrivstoff? Alfa Laval tilbyr en komplett portefølje av termisk utstyr og separasjonsutstyr for å støtte produsenter av biodrivstoff, inkludert komplette prefabrikkerte biodieselanlegg.


Finn ut mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Bærekraftig partnerskap

Kontakt oss for å finne ut mer

Kontakt oss i dag for mer informasjon om de bærekraftige løsningene våre

Ta kontakt

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med vår personvernerklæring.