Foodec

Alfa Lavals Foodec-dekanteringssentrifuger er ideelle for bransjer der ømfintlige næringsmiddelprodukter blir bearbeidet – og der enkel rengjøring er ekstra viktig. Foodec dekanteringssentrifuger for matforedling er spesielt designet for bruk i bearbeidingsanlegg for mat og drikke. I industriell matbearbeiding er hygienestandarder spesielt viktige for å overholde strenge sanitærregler.

Fordeler med å bruke Foodec-dekanteringssentrifuger til foredling av mat og drikke

  • Høyere utvinningsutbytte, tørrere faststoffmasse og klarere væske
  • Minimer separasjonskostnadene samtidig som du leverer et sluttprodukt av høy kvalitet
  • Enkel og rask rengjøring med CIP takket være AL-rengjøringsteknologi og innovativ kontrollsystem software
  • Høy operativ fleksibilitet for å kunne tilpasses forskjellige prosesser eller råvarer
  • Driftssystemet gir langt lavere strømforbruk enn alternative teknologier.

Foodec-dekantere er ideelle for bruk i matproduksjon der materialet som behandles må skilles i en flytende væske og en fast masse.

Foodec-enheter er tilgjengelige med væskeutskilling i to faser ved hjelp av tyngdekraft eller med væskeutskilling under trykk (paringsskive). Foodec-dekanteringssentrifuger for matbearbeiding gir en høy ekstraksjonsgrad og et svært lavt faststoffinnhold i væsken.

For bruk der kravet til rengjøringsevnen ligger på et høyere nivå, er det spesielle Foodec Hygiene Plus-enheter tilgjengelige, med tilleggsfunksjoner som gjør rengjøringen lettere, raskere og enklere å gjennomføre. Foodec-dekanteringssentrifuger har et konsistent fokus på pålitelighet, rengjørbarhet, kontinuerlig drift og enkelt vedlikehold. Ideell for industriell mat- og drikkeforedling.

.

Foodec Hygiene Plus Decanter Centrifuge

Outstanding hygiene. Unparalled performance.

Hvordan det virker

.

Hvordan sentrifugering i matbearbeiding fungerer med Foodec

Separering foregår i en horisontal sylindrisk sentrifuge utstyrt med en skruetransportør. Et stasjonært innløpsrør fører produktet inn i sentrifugen, og en distributør akselererer det gradvis. Sentrifugalkreftene separerer faste stoffer fra væsken. De faste stoffene samles opp og pakkes mot veggen i sentrifugen.

En transportør roterer inne i separatoren med en litt annen hastighet. Dermed transporteres de faste stoffene på separatorveggen mot den koniske enden. Foodecs konstruksjon øker det hydrauliske trykket inne i trommelen for å forbedre strømmen gjennom en smal åpning. De komprimerte og avvannede faste stoffene går ut av separatoren via utløpsåpninger i den koniske enden hvor diameteren er minst. Separeringen foregår i hele lengden av den sylindriske delen av sentrifugen, og den klarede væsken går gjennom en paringsskive (intern sentripetalpumpe).

Alle produktberørende deler i Foodecs dekanteringssentrifuger er laget av rustfritt stål. Kontrollsystemet har et grafisk brukergrensesnitt og flere kommunikasjonsalternativer.

Valgfrie funksjoner

Alfa Laval Foodec-dekanteringssentrifuger er tilgjengelige med andre alternativer basert på spesifikke driftskrav.

  • Energisparende kraftrør kan redusere det totale energi-fotavtrykket. for bruksområder der lavt energiforbruk er viktig, 
  • En paringsplatekonfigurasjon med et trykkuttak hvis oksidasjon eller skumdannelse er en utfordring.
  • For høyere hygienenivåer inneholder Foodec Hygiene Plus-modellen alle de mest avanserte funksjonene for enestående dreneringsevne og rengjørbarhet på innsiden så vel som på utsiden av sentrifugeskålen, inkludert glatte overflater, for å opprettholde optimal hygiene. Foodec Hygiene Plus-enheter er også tilgjengelig med ekstra TrueStainless- og SaniRibs-alternativer:

TrueStainless™

Foodec Hygiene Plus feature brand

Designet for langvarig og uovertruffen hygiene.

TrueStainlessTM sørger for at solid rustfritt stål brukes til rammen og andre viktige deler som kan være i kontakt med korrosive atmosfærer, noe som fører til optimal hygiene og lengre levetid for utstyret.

 

SaniRibs®

SaniRibs 190927

Den renere, mer effektive måten å transportere faste stoffer på.

Våre unike tetningssveisede ribber skaper optimal friksjon som gir bedre og mer effektiv transport av faste stoffer. Denne innovative teknologien eliminerer også patogen hot spots og muliggjør enkel rengjøring, noe som betyr lengre produksjonskjøringer, mindre manuelt vedlikehold og forbedret fortjeneste.