Maksimer oppetiden med Alfa Lavals IoT-tjenester

Alfa Lavals IoT-tjenester muliggjør fjernsupport og prediktivt vedlikehold av dekantersentrifugen, noe som sikrer pålitelig oppetid, høy utnyttelsesgrad og lave servicekostnader. Lær mer om Alfa Lavals IoT-tjenester for dekantere i næringsmiddelapplikasjoner i avsnittene nedenfor eller kontakt oss for å ta en prat om den beste kombinasjonen for ditt anlegg.

Alfa Laval Iot Services Decanter

ConditionAlert

Tilstandsovervåkingssystem som bidrar til å sikre og øke oppetiden.

Fjernsupport og overvåking

Raskere, mer presis feilsøking og kortere tid til utstyret er tilbake i drift.

Alfa Laval IoT Service 640x360

IoT revolusjonerer næringsmiddelindustrien

Tingenes internett (Internet of Things (IoT)) er en samlebetegnelse for et bredt spekter av nye, digitale teknologier som gjør det mulig for prosesserings- og produksjonsbedrifter å koble sammen sine forskjellige produksjons- og kontrollsystemer for å øke effektiviteten og kundeverdien. IoT er en av hjørnesteinene i Industri 4.0, den fjerde industrielle revolusjon (de tre første revolusjonene var innføringen av damp, elektrisitet og elektronikk). Industri 4.0 kombinerer IoT, nye produksjonsmetoder, kunstig intelligens, synssystemer osv. og vil revolusjonere alle typer produksjons- og prosessanlegg de kommende årene. Alfa Laval deltar aktivt i denne utviklingen. Med våre IoT-tjenester for næringsmiddelanlegg får våre kunder nye muligheter for å øke driftssikkerheten og avkastningen, samtidig som servicekostnadene reduseres. Vi investerer tungt i forskning og utvikling, og vi vil fortsette å lansere nye IoT-tjenester etter hvert som teknologien utvikler seg.

Fjernsupport og overvåking

Med Alfa Lavals fjernsupport og overvåkning får du den raskeste og beste støtten fra Alfa Lavals serviceeksperter når du trenger hjelp med feilsøking, serviceplanlegging og prosessoptimalisering. Dekanteren er koblet til Alfa Lavals overvåkningssystem via en sikret internettforbindelse, slik at våre ansatte kan få tilgang til tekniske data eksternt og støtte deg på best mulig måte.

Rask og riktig hjelp

Med fjernsupport og overvåking kan våre serviceteknikere overvåke dekantersentrifugens tilstand umiddelbart når du ringer og ber om støtte. Dette minimerer tiden det tar å analysere situasjonen og sende reservedeler i tilfelle dekanteren trenger reparasjon eller service.

Fjerntilgang

Fjernsupport og overvåking gir deg også tilgang til dekentarsentrifugen gjennom et grensesnitt på Alfa Lavals serviceportal. Dette gjør det enkelt å analysere driftsdata og optimalisere driften samt sammenligne ulike dekantere og installasjoner. Det er også et alternativ for å sende alarmer via SMS eller e-post.

Fordeler

  • Bistand fra Alfa Lavals eksperter
  • Raskere og mer nøyaktig feilsøking
  • Raskere tilbake i drift når det har vært problemer
  • Høy avkastning gjennom prosessoptimalisering
  • Få tilgang til utstyret ditt for å se driftsdata
remote support 640x360

ConditionAlertTM

ConditionAlertTM er et system for overvåkning av driftstilstander som sikrer pålitelig oppetid for Alfa Lavals dekantersentrifuger for næringsmiddelapplikasjoner.

Systemet overvåker kontinuerlig tilstanden til dekanterens kritiske komponenter. Dataene sendes til en sentral server for analyse, og hvis det oppdages avvik, varsler systemet Alfa Lavals serviceteknikere, som vurderer situasjonen og kontakter deg for å avtale service i god tid før det oppstår problemer.

Fordeler

  • Maksimal driftssikkerhet
  • Mulighet for å optimalisere serviceintervaller og dermed redusere servicekostnader

Del av en serviceavtale

Vi tilbyr våre nettilkoblede tjenester som en del av en serviceavtale. Disse skreddersydde tjenestepakkene kan omfatte tjenester fra vårt brede sortiment og har en fast årlig avgift. Basert på dine prioriteringer og omstendigheter hjelper vi deg med å finne den ideelle tjenesteløsningen.

performance agreements tailored solutions

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.

.
.
.