Kort om Alfa Laval

3 kjerneteknologier

Kjernen i Alfa Lavals drift er basert på tre kjerneteknologier: Varmeoverføring, separering og væskebehandling. Alle tre er av stor betydning for industrielle selskaper, og Alfa Laval har ledende verdensomspennende markedsposisjoner innenfor området teknisk ekspertise.

3 Divisjoner

For å fremme et klart kundefokus er Alfa Laval blitt delt inn i 3 divisjoner - Mat & Vann, Energi og Marine - som markedsfører og selger produktene til spesifikke kundegrupper. I tillegg har vi en etter markedsorganisasjon, Service.

100 land og 17 000 ansatte

Alfa Lavals produkter selges i omkring 100 land, og 50 av disse har sitt eget salgsapparat. Selskapet har 42 produksjonsenheter (22 i Europa, 10 i Asia, 8 i USA og 2 i Latin-Amerika), og 70 servicesentre.

Alfa Laval har i dag 17 000 ansatte over hele verden. De fleste av disse ansatte er i Sverige, Danmark, India, Kina, USA og Frankrike.

137 år ung

Gustaf de Laval var et stort teknisk geni, og hans oppfinnelser inkluderer sentrifugalseparatoren og den første funksjonelle dampturbinen. I løpet av sin levetid registrerte han 92 patenter og startet 37 selskaper. I 1883 grunnla han og partneren Oscar Lamm Jr. selskapet AB Separator, forløperen til dagens Alfa Laval.

Kontinuerlig utvikling

Alfa Lavals operasjoner er basert på ledende globale posisjoner i tre nøkkelteknologier – varmeoverføring, separering og væskebehandling. Kontinuerlig produktutvikling er nødvendig for å styrke konkurranseevnen. Ca. 2,5 % av samlet salg investeres årlig i forskning og utvikling, noe som fører til 35-40 produktlanseringer i året.

Mer informasjon

Pure Performance keytech 100x100