Energieffektivisering i olieraffinerier

Råoljeraffinering står for 6–8 % av alt globalt industrielt energiforbruk, med energikostnader som utgjør opptil 50 % av de total driftsutgiftene for noen raffinerier. Forbedring av energieffektiviteten er derfor avgjørende for alle raffinerier og i alle prosesser, med fokus på de største energiforbrukerne. Atmosfærisk destillasjon og vakuumdestillasjon av råolje representerer for eksempel ofte så mye som 30 % av det totale energiforbruket i et raffineri. Å optimalisere prosessene på riktig måte kan imidlertid redusere dette med så mye som 25 %!

Alfa Laval har lang erfaring med å samarbeide med raffinerier for å optimalisere disse helt nødvendige prosessene for å maksimere den potensielle effektiviteten til moderne løsninger. Ved å bruke kompakte, sveisede platevarmevekslere som er opptil fem ganger så effektive som tradisjonelle skall- og rørvarmevekslere, har vi hjulpet kundene til å dramatisk redusere både energibruk og CO2-utslipp. Dette gir også et bredt spekter av andre fordeler, som økt produksjonskapasitet, forbedret produktutbytte og kvalitet, mer pålitelig oppetid og reduserte prosjektinvesteringskostnader.

cleantech_refinery210108.jpg

 

Crude oil refineries annual emissions reductions calculation

Se tallene: potensiale for energieffektivitet i raffinerier

Visste du at raffineriene sparer 54 TWh energi hvert år med Alfa Lavals installerte platevarmevekslere, sammenliknet med hva de ville brukt med mindre effektive og konvensjonelle varmevekslere? Dette tilsvarer en reduksjon i CO2-utslippene på over 13 millioner tonn.

Tenk om hvert raffineri byttet til mer effektive, kompakte sveisede platevarmevekslere for alle prosessene sine. Vi kunne redusert energiforbruket med 23 % og globale karbonutslipp med 245 millioner tonn. Det tilsvarer det hele Spania slipper ut i løpet av et helt år!

Vil du lære mer om hvordan Alfa Laval kan maksimere energieffektiviteten til raffinerier? Last ned infografikken vår for å se flere tall.


Last ned infografikken vår

Kundeeksempler

crude oil refinery in China

Oppfylle miljømål i oljeraffineringsindustrien

The Hengli Group er et av Kinas største oljeraffinerier, og selskapet har ambisiøse bærekraftsmål. Målet deres er å opprettholde standarder som er strengere enn miljøvernbestemmelsene fra de kinesiske myndighetene. Les hele historien for å finne ut hvordan de reduserte energiforbruket med 30 % etter å ha maksimert effektiviteten i råoljedestillasjonsenheten sin i det nye toppmoderne raffineriet på Changxing-øya.


Finn ut mer

Oil refinery in Sweden

Raffiner og reduser: Hvordan høyere energieffektivitet til slutt fører til lavere kostnader

For Sveriges største drivstoffselskap førte det å erstatte fire eksisterende skall- og rørvarmevekslere med bare én kompakt platevarmeveksler fra Alfa Laval til energibesparelser på 7 MW. Det gjorde dem i stand til å kutte CO2-utslippene med 14 600 tonn per år. Ta en titt på historien deres for å finne ut hvordan de utnyttet Alfa Lavals ekspertise på å optimalisere energieffektiviteten i raffinerier.


Finn ut mer

Oil refinery in the USA

Forbedring av effektiviteten hos USAs ledende oljeraffineriselskap

The Valero Energy Corporation begynte som et lite regionalt oljeraffineri sørvest i USA. I dag er det en leder i bransjen, med høye standarder for samfunnsansvar og miljøbevissthet. Finn ut hvordan det nære forhold til Alfa Laval har gjort dem i stand til å maksimere energigjenvinning gjennom termisk effektivitet godt over tradisjonelle industristandarder.


Finn ut mer

Løsningene våre

Alfa Laval Compabloc plate heat exchanger

Alfa Laval Compabloc

Alfa Laval Compabloc er en champion innen varmeveksling: en teknisk utprøvd og svært effektiv løsning ved høye trykk eller temperaturer, inkludert tøffe applikasjoner med høy begroing. I dag er det mer enn 2600 Compabloc-varmevekslere installert i kritiske raffineriprosesser. Av disse er mer enn 1000 i råoljedestillasjonsprosesser, hvor forbedret energieffektivitet gjør det mulig for raffinerier å kutte CO2-utslipp med minst 25 % sammenlignet med tradisjonelle løsninger.


Finn ut mer

Alfa Laval welded spiral heat exchanger

Sveisede spiralvarmevekslere

Alfa Laval spiralvarmevekslere er designet for å håndtere tøffe utfordringer når det gjelder begroing. Med det unike designet elimineres feildistrubisjon av fløden, og minimerer dermed begroing, uavhengig av om den ene eller begge væskene er utsatt for begroing. Derfor sørger spiralvarmevekslerne våre alltid for effektivitet og tilgjengelighet på maksimale nivåer. I noen prosesser, for eksempel hydrocracking av rester, kan de til og med hjelpe raffineriene med å maksimere konverteringsgraden og produktutbyttet.


Finn ut mer

Alfa Laval Packinox plate heat exchanger

Alfa Laval Packinox

En Packinox-varmeveksler er ideell for store, kombinerte «feed-effluent»-varmegjenvinningsoppgaver i katalytisk omdanning og prosesser med produksjon av aromatiske forbindelser. Dens enestående termiske ytelse, overlegne hydrauliske effektivitet og kompakte fotavtrykk lar deg optimere energieffektiviteten og maksimere prosesskapasiteten med et minst mulig miljøfotavtrykk. En Packinox gjenvinner mer varme ved et lavere syklustrykkfall enn tradisjonelle løsninger, noe som resulterer i reduserte investeringsbehov for mateovn og kompressorkapasitet for resirkuleringsgass.

Finn ut mer

Oppdag fordelene ved å inngå partnerskap med Alfa Laval

Effektiviteten til raffineriets prosesser er nøkkelen til å holde seg konkurransedyktig i dag, og det er ofte store muligheter for forbedringer. Du kan øke lønnsomheten og bærekraften betydelig ved å designe raffineriprosessene dine til å utnytte de mest effektive og tilgjengelige løsningene. Med Alfa Laval som din partner, får du tilgang til verdensledende ekspertise innen prosessoptimalisering. Involver oss tidlig i det grunnleggende prosessdesignet for å dra nytte av den unike kunnskapen vår.

oil-refinery-green-grass-plants-sunset


cleantech_symbol_RGB_png.png

Bærekraftig partnerskap

Kontakt oss for å finne ut mer

Kontakt oss i dag for mer informasjon om de bærekraftige løsningene våre

Ta kontakt

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.