Frequently asked questions

Hvor ligger Alfa Lavals distribusjonssentre?

Alfa Laval har åtte store distribusjonssentre: to i Sverige og i Danmark, USA, India, Singapore, Kina og Japan. Vi har også mindre varelagre ved noen av våre salgsselskaper, for eksempel i Sør-Afrika, Australia og Brasil.

Hvilke deler har dere på lager?

For å møte kundenes behov gjennomgår vi kontinuerlig hvilke vi har på lager basert på Alfa Lavals produktspekter og den installerte basen. Dette betyr at vi har forbruksdeler, kritiske deler, nye deler og noen svært gamle deler (som kan dateres tilbake til tidlig 1900-tall) på lager.

Jeg er interessert i en Exclusive Stock-avtale.Hvordan fungerer det?

Kontakt Alfa Laval-representanten din for å vurdere behov og reservere deler som er kritiske for virksomheten din. Delene vil bli lagret utelukkende for ditt bruk på et av Alfa Lavals distribusjonssentre mot en vanlig serviceavgift, eller på en lagringsplass etter ditt eget valg. Serviceavgiftene varierer i henhold til del og lagringssted. Betalingen foretas når du bestemmer deg for at du trenger delen. Bare gi oss beskjed, så arrangerer vi frakt samme dag til stedet du angir.

Hvordan bør jeg oppbevare gummideler, f.eks. pakninger og o-ringer?

Generelt sett bør lagring av gummideler unngås fordi gummideler aldres under lagring. Men når det er nødvendig å lagre gummideler, finnes det måter å bremse aldringsprosessen på:

  • Oppretthold en temperatur i lagerrommet på mellom> -10°C 
    og <20°C
  • Oppbevares i et mørkt rom, unngå ultrafiolett lys
  • Ikke ha ozon-produserende utstyr i nærheten eller i lagerrommet
  • Ikke oppbevar organiske løsemidler, syrer, luktproduserende produkter osv. i lagerrommet
  • Ikke oppbevar gummideler nær radiatorer
  • Dekk til eller ha gummidelene i poser eller bokser for å redusere luftsirkulasjon, siden eksponering for luft fremskynder aldringsprosessen
  • Oppbevar gummideler flatt, flokefritt og fri for spenning
  • Lagre lignende gummideler av forskjellig materiale separat

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

   

spare parts 200x257

   

gaskets 200x263