AlfaQ

Alfa Laval AlfaQ™ heat exchangers are used for HVAC applications such as district cooling substations, ice-storage systems, data centers, and free cooling systems. The range is certified according to the AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers (LLHE) Certification Program which ensures thermal performance according to manufacturers’ published specifications. AHRI certification is the only global, third-party performance certification for plate heat exchangers.

阿法拉伐AlfaQ板式换热器-AlfaQ plate heat exchanger

AHRI performance certification

The Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) certification is an independent, third-party verification of thermal performance. Through its certification program and standards, AHRI strives to help customers save energy, improve their productivity and help to ensure a better environment.

AHRI Liquid to Liquid Heat Exchanger (LLHE) Certificaiton Program ensures that the product performs in accordance with manufacturers' published specifications, and is particularly useful in applications such as district cooling substations, ice-storage systems, data centers and free cooling systems.

For more information, visit Alfa Laval's HVAC AHRI perfomance certification page .

Well-designed and long service life

Alfa Laval AlfaQ™ gasketed plate-and-frame heat exchangers are available to meet most heat transfer requirements – whether large or small – demonstrating our commitment to optimizing the performance of our customers’ processes.  

Equipped with well-designed features the heat exchangers are easy to maintain and have a long service life. Some of the features available include:

  • ClipGrip™ gasketa glue free gasket with superior alignment that ensures a perfect seal and trouble-free maintenance.
  • Glued gasketa two-component, oven-cured epoxy glue that keeps the gasket in place during any possible cleaning condition.
  • CurveFlow™ distribution areaensures full use of the heat transfer area and minimizes fouling.

Additionally, the pressure plate roller, the bearing boxes on tightening bolts, and the 5 point alignment system with reinforced hangers make opening and closing the heat exchanger quick and easy without the need for heavy tools or the risk of damaging the plates.

AlfaQ™ is quick and easy to modify if process parameters change. Our team’s expertise and the availability of parts bring you peace of mind.

Plate types for different needs

AlfaQ™ is available with two different plate configurations:

  • Single plate with a chevron pattern design for parallel flow allowing for optimum thermal performance and pressure drop.
  • Single plate with a chevron pattern design for diagonal flow through the heat exchanger when it is mounted horizontally and requires draining.

Peace of mind

Alfa Laval global service network is never far away. 

Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute ( AHRI ) Product Performance Certification Program er et frivillig program, administrert og styrt av AHRI, som sikrer at ulike typer varme-, ventilasjons-, luftkondisjonerings-, kjøle- og vannvarmeprodukter yter i henhold til produsentens publiserte krav.

Produkter som er sertifisert gjennom AHRI Product Performance Certification Programme blir kontinuerlig testet, i regi av AHRI, av et uavhengig tredjepartslaboratorium, innleid av AHRI, for å avgjøre produktets evne til å overholde en eller flere produktkarakteristikkstandarder eller -spesifikasjoner.

Benefits

  • High energy efficiency
  • Flexible configuration 
  • Easy to install
  • High serviceability 
  • Access to Alfa Laval’s global service network

Hvordan det virker

Varmeoverføringsområdet til en plate- og rammevarmeveksler med pakning består av en serie korrugerte plater, montert mellom rammen og trykkplatene for å opprettholde designtrykket. Tetningen mellom platene er laget av pakninger. For høyeste termiske ytelse og for å muliggjøre en meget nær temperaturtilnærming, føres væsker normalt motstrøms gjennom varmeveksleren.

AlfaQ er tilgjengelige med ulike trykkdybder og vinkler på chevronmønster og ulike korrugeringsformer, som alle er nøye designet og valgt for å oppnå optimal ytelse. CurveFlow og distribusjonsområdet i sjokolademønster er to tilgjengelige designfunksjoner som sikrer at væskene blir jevnt fordelt over hele platen. Resultatet er at hele varmeoverføringsoverflaten er fullt utnyttet og stagnerende soner som kan resultere i avleiring unngås.

Høy strømningsturbulens mellom platene fører til høyere varmeoverføring – konsekvensen er imidlertid trykkfall. Våre ingeniører innen termisk design hjelper deg med å designe og velge modell og konfigurasjon som passer til bruksbehovene dine, samtidig som de sørger for maksimal termisk ytelse og minimerer trykkfall.

Væske/væske GPHE

Dampvarmer GPHE

2-strøms GPHE