energy separators landing page hero img

Kjemisk industri og produksjonsindustri

Mer bærekraftige industrielle prosesser gjennom effektiv separering

Prosessindustrien er avhengige av effektiv separasjon, enten det er for å fjerne forurensninger og partikler fra industrielle væsker, eller for å separere kjemikalier etter nøyaktige spesifikasjoner. Alfa Lavals separatorer representerer en enestående effektiv løsning på dine spesifikke separeringsbehov og hjelper deg å operere på en mer bærekraftig måte.

Separatorer for produksjonsindustri

Alfa Lavals separatorer kan bidra til å sikre optimal oppetid ved å fjerne forurensninger fra essensielle væsker til bruk i produksjonen. Separasjon er den enkle, velprøvde løsningen som kan redusere driftskostnadene, minimere avfall og forbedre bærekraften.

separators for manufacturing industry vignette

Separatorer for prosess- og kjemisk industri

Alfa Laval vet at kjemiske og fornybare prosesser er følsomme, og at effektiv separering er viktig. Med vårt utvalg av sentrifugalseparatorer kan du sikre at du får de riktige resultatene hver gang, på den mest bærekraftige og effektive måten.

separators for chemical industry vignette

Service i utfordrende tider

Vi lever alle i en utfordrende tid, hvor servicebesøk ofte ikke er mulig av sikkerhetsmessige årsaker. Imidlertid kan vedlikehold og service på Alfa Laval-utstyret i de fleste tilfeller gjøres ved å koble deg og utstyret ditt til våre serviceingeniører.

AL Service camp v1 200414-640x360.jpg
.