Hva er membranfiltrering?

Med erfaring som strekker seg så langt tilbake som til 1965, kan Alfa Lavals spesialister svare på spørsmålet i detalj. Membranfiltreringsprosessen er en fysisk separasjonsmetode som har evne til å separere molekyler av forskjellige størrelser og egenskaper. Drivkraften er forskjellen i trykk mellom de to sidene av en spesiell membran. Membranteknologi lar deg redusere de totale produksjonskostnadene og øke produktkvaliteten på samme tid.

Alfa Laval spiral membrane for reverse osmosis filtratio

Hva er membranfiltrering og hvordan fungerer det?

Membranfilter som en fysisk barriere

Så, hva er membranfiltrering? I sin mest grunnleggende form innebærer membranfiltrering å føre en enkelt tilførselsstrøm gjennom et membransystem som skiller den i to individuelle strømmer, kjent som permeatet og retentatet. Membranen som skiller dem, er en fysisk barriere med svært spesialiserte egenskaper – en barriere som bare enkelte utvalgte komponenter i tilførselsstrømmen kan passere gjennom.

Passerer gjennom

Porene til et slikt membranmateriale er så små at de måles i angstrom (10-10 m), og det kreves trykk for å tvinge væsken gjennom dem. Faktisk er porene i membranene som brukes til nanofiltrering og omvendt osmose, så små at de ikke kan sees selv med et skanningselektronmikroskop.

 

.

Typer membranfiltrering

Det er fire vanlig typer membranfiltrering. Disse er definert på grunnlag av størrelsen på materialet de skal separere fra tilførselsvæsken. De fire typene membranfiltrering er kjent som omvendt osmose, nanofiltrering, ultrafiltrering og mikrofiltrering, i rekkefølge med økende porestørrelse. Våre flate membraner og spiralmembraner dekker disse typene membranfiltrering.

membrane filtration molecules
reverse osmosis filtration membrane flow diagram

Hva er omvendt osmose (RO)?

Omvendt osmose bruker den tettest mulige membranen i væskeseparasjon. I prinsippet er vann det eneste materialet som kan trenge gjennom membranen. Alle andre materialer (bakterier, sporer, fett, proteiner, gummi, salter, sukker, mineraler etc.) passerer ikke gjennom.

Les mer om våre RO flate membraner og RO spiralmembraner

 

 

nanofiltration membrane flow diagram

Hva er nanofiltrering (NF)?

Nanofiltrering lar små ioner (f.eks. mineraler) passere gjennom mens de utelukker større ioner og de fleste organiske komponenter (f.eks. bakterier, sporer, fett, proteiner, gummi og sukker).

Nanofiltrering (NF) VS omvendt osmose (RO)

Nanofiltrering er ikke en like fin separasjonsprosess som omvendt osmose, og bruker membraner som er litt mer åpne.

Les mer om våre NF flate membranplater og NF spiralmembraner

ultrafiltration membrane flow diagram

Hva er ultrafiltrering (UF)?

Ultrafiltrering innebærer bruk av membraner der porene er større, og trykket er relativt lavt. Salter, sukkerarter, organiske syrer og mindre peptider får passere, mens proteiner, fett og polysakkarider ikke gjør det.

Les mer om våre UF flatsheet-membraner og UF spiralmembraner

microfiltration membrane flow diagram

Hva er mikrofiltrering (MF)?

Ved mikrofiltrering er suspenderte stoffer, bakterier og fettkuler normalt de eneste stoffene som ikke får passere gjennom.

Les mer om våre MF flatsheet-membraner og MF spiralmembraner


Cross-flow-filtrering vs dead-end-filtrering

Membranfiltrering kan være enten dead-end-filtrering eller cross-flow-filtrering.

Cross-flow-filtrering gir betydelige innebygde fordeler fremfor dead-end-filtrering. Fordi væskene som behandles flyter kontinuerlig over membranen, er det ingen tilstopping som kan føre til tilsmussing og ujevn strømning.  

Dette gjør det mulig å drive en kontinuerlig, automatisert filtreringsprosess som resulterer i en konsistent, kontrollerbar produktkvalitet. Ingen filterhjelpemidler er nødvendig, og membranene har forlenget levetid.

Nesten all industriell membranfiltrering utføres som cross-flow-filtrering, hvor væsken som filtreres, strømmer parallelt med membranen med høy hastighet og under trykk.

cross flow filtration vs dead end filtration
.

Fordeler med membranfiltrering

Det er mange betydelige fordeler med membranfiltrering når den brukes i industrielle løsninger der pålitelighet, konsistens og driftskostnader er avgjørende hensyn.

Lavere totale produksjonskostnader

En av fordelene med membranfiltrering er at membranfiltreringssystemer ofte er rimeligere enn mange andre alternative teknologier. Installasjonskostnadene er lavere, det samme er energikostnadene.

Membranfiltrering inkluderer færre prosesstrinn og gjør det mulig å oppnå både en høyere grad av renhet og høyere totalutbytte.

I tillegg, fordi membranfiltrering ikke resulterer i tilstopping, er det ingen kostnader forbundet med fjerning og deponering av denne resten.

Høy fleksibilitet  

Membranfiltrering kan brukes til tilførselsprodukter med en rekke ulike viskositeter, inkludert høyviskositetsprodukter som ellers kan være vanskelige å bearbeide. Et bredt spekter av forskjellige membranfiltreringsprodukter sikrer også at den best mulige løsningen er tilgjengelig for hvert enkelt bruksområde. Dette eliminerer også unødvendige energikostnader.

Høy produktkvalitet

Membranfiltrering er en ren teknologi. Separasjonsprosessen utføres utelukkende på grunnlag av molekylstørrelse, noe som gjør bruk av tilsetningsstoffer overflødig. Dette resulterer i et sluttprodukt med topp kvalitet, og gjør det enklere å etterleve de mange strenge kravene fra både forbrukere og offentlige myndigheter.

.

Historien om Alfa Lavals membranteknologi

Alfa Lavals erfaring innen membranfiltrering og membranfiltreringssystemer er nesten like lang som teknologien selv. Siden midten av sekstitallet, kort tid etter at membranfiltrering ble introdusert i kommersiell skala, har vi hjulpet kundene våre med membranteknologien.

Våre forskjellige typer membraner og membranprodukter, fra membranplater(flat sheet-membraner eller spiralmembraner) til ekstra membranutstyr, fra testenheter eller pilotanlegg til produksjonsenheter, utfyller det brede spekteret av separasjonsteknologier som bruk av dekanterersentrifuger og platestabelseparatorer. Dette lar oss gi deg den mest effektive løsningen.

Komplett kompetanse

Å kjøpe membranfiltreringsløsninger fra Alfa Laval betyr at du drar nytte av kunnskapen og erfaringen som kommer fra vår fullstendige kjennskap til hvert trinn i prosessen. Med erfaring som strekker seg så langt tilbake som til 1965, kan Alfa Lavals spesialister utvikle og finjustere en løsning som møter dine eksakte behov, og som kombinerer ekspertisen din innen ditt spesielle prosesseringsfelt med vår enestående kunnskap om membranfiltrering. Ekspertene hos Alfa Laval er sannsynligvis unike med hensyn til sin evne til å møte dine behov – uansett trinn i prosesskjeden.

Fullstendig konsistens

Vi er en av få bedrifter på dette feltet som har kapasitet, kompetanse og erfaring til å utvikle, produsere og installere membranelementer, moduler og komplette membranfiltreringssystemer, samt å følge opp kundene våre. Når du inkluderer membranfiltreringsteknologi i prosessløsningene dine, kan du stole på den.

Fullstendig testet

Vi er også ett av svært få selskaper i verden som kan skalere kunnskapen om membranfiltrering sømløst fra FoU, testing og utprøving til fullskalaproduksjon og prosessimplementering som du og bedriften din kan stole på helt og holdent.

I tillegg har vi våre egne omfattende testfasiliteter i Nakskov, Danmark. Fasilitetene lar deg utvikle løsninger for din spesifikke prosess sammen med ekspertene våre. Vi har også et bredt utvalg av pilotlaboratorieutstyr tilgjengelig dersom det er mer hensiktsmessig for deg å gjøre arbeidet i dine egne lokaler.

.
.

Et omfattende utvalg av membranfiltreringsløsninger

Utvalget av membraner fra Alfa Laval dekker alle filtreringsprosesser – omvendt osmose, nanofiltrering, ultrafiltrering og mikrofiltrering. Vi har et omfattende utvalg av spiralelementer og flate membranplater. Vi leverer også pilotlaboratorieutstyr. Membranfiltreringsutstyret vårt er designet på modulbasis, noe som gir høy grad av fleksibilitet, siden membraner bygges inn i moduler, moduler bygges inn i sløyfer og sløyfer bygges inn i systemer. Utformingen av et system kan dermed tilpasses for å møte ethvert prosessbehov og det er enkelt å utvide dersom produksjonskravene øker. Dette betyr at investeringen din kan følge enhver nødvendig økning i produksjonskapasitet, når du trenger det – og til relativt lave tilleggskostnader.

Alfa Laval membrane test facilities in Nakskov Denmark

Pilotlaboratorieutstyr

.
.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.

.