ALDEC G3

Alfa Laval ALDEC G3 dekantersentrifuger er den nyeste generasjonen av slamavvanningsutstyr for kommunale og industrielle renseanlegg. Aldec G3 er utviklet for å heve standarden for prosessytelse og miljøpåvirkning innen slamfortykning og avvanning.

ALDEC G3 sludge dewatering centrifuge

Banebrytende dekanter setter nye ytelsesstandarder:

 • Lavere strømforbruk (noe som også gir en betraktelig reduksjon i CO2-utslipp)
 • 10 % økning i prosesseringskapasitet – eller tørrere faststoffmasse
 • Reduserte livssykluskostnader
 • Mer effektiv håndtering av avfallsslam
 • Bedre prosessovervåking og -kontroll

Våre avanserte dekantersentrifuge for slam gir et betydelig bidrag til et bærekraftig miljø. Den nyskapende konstruksjonen sørger for topp ytelse samtidig som det totale strømforbruket kan reduseres med så mye som 40 %. Denne betydelige forbedringen fører til kraftig redusert CO2-utslipp.

Nyskapende parametre

Alfa Lavals dekantersentrifugeteknologi har banet vei for en serie banebrytende nyskapninger bygget på velprøvd teknologi som er kjent for å være pålitelig. Nyskapningene sørger til sammen for bedre ytelse og lavere energiforbruk, noe som resulterer i lavere driftskostnader enn noen gang før.

ALDEC G3-dekanteren bygger på Slimline-konstruksjonen – som representerer et gjennombrudd innen dekantersentrifugers ytelse og bruksegenskaper. Den mindre diameteren på transportørskruen gir plass til mer væske i bassenget og rom for høyere trykk mot sentrifugeveggen, noe som resulterer i tørrere faststoffmasse eller mindre polymerforbruk.

Patenterte Alfa Laval-kraftplater reduserer også effektivt strømforbruket til ALDEC G3-dekantersentrifuger, noe som gir betydelige kostnadsbesparelser.

Hver ALDEC G3-dekanter er utstyrt med en PLUS-kontrollpakke som standard, forhåndsinstallert og testet sammen med hver enkelt enhet. Kombinasjonen av PLUS-kontroller og ALDEC G3 sørger for optimal mulig ytelse og holder kostnadene ved installasjon, igangkjøring, drift og vedlikehold på et minimum.

Events

Viktige egenskaper

 • Kraftplater/rør og Slimline transportørdesign
 • Kritiske komponenter består av slitesterkt materiale
 • Helt åpen feed-sone sørger for bedre separasjon og fjerning av faststoffer i hele omkretsen, slik at man unngår blokkering
 • Ledeplate gir høyere kapasitet og tørrere faststoffmasse
 • Bratt eller slak kjeglekonfigurasjon for effektiv separasjon av alle typer slam
 • Ulike transportørdesign tilgjengelige for bruk med ulike typer slam
 • Ulike typer slitasjebeskyttelse for transportskruer, som oppfyller ulike behandlingskrav
 • Komplett, fullstendig lukket rengjøring på stedet (CIP)
.

Hvordan det virker

Working principle

In the ALDEC G3 decanter centrifuge design, the feed enters the horizontal cylindrical bowl through a stationary inlet tube and is accelerated smoothly by an inlet rotor. The resulting centrifugal forces make the solids collect on the wall of the bowl. The screw conveyor and the bowl rotate in the same direction, but at different speeds. This moves the solids towards the conical end of the bowl, where they can be removed. The now-clarified liquid components in the sludge flow leave the bowl by flowing over adjustable plate dams into the casing.

The distinctive ALDEC G3 design enables the hydraulic pressure inside the bowl to enhance scrolling through a constriction between the baffle disk and the bowl wall. This boosts efficiency, because only the very driest fraction of the sludge cake passes from the bowl into the casing through the 360° solids discharge openings.

New performance parameters

The special Slimline design significantly increases the volume available inside the bowl. This unique set-up boosts processing capacity at the same time as ensuring the most efficient performance.
The combination of the deep pond and the smaller discharge radius saves as much as 20% on your power costs, because less energy is lost when the bowl rotates.

Power plates

The kinetic energy in the liquid that leaves the decanter is proportionate to the square of the velocity. The patented Power Plates in the ALDEC G3 design make it possible to capture some of this kinetic energy from the liquid discharge, transferring it in the opposite direction of the bowl rotation. This reduces the total effluent velocity, which means less energy is needed to achieve any given effluent flow specifications.

 

The benefits for you

Your power consumption will decrease, which in turn will save you money and bring you closer to meeting environmental regulations.

2Touch control package 


ALDEC G3 decanter centrifuges are equipped with a 2Touch control package as standard. This makes it easy to fine-tune and improve productivity throughout the service life of each ALDEC G3 unit.

.

Separering foregår i en horisontal sylindrisk sentrifuge utstyrt med en skruetransportør. Avløpsvannet går inn i sentrifugen gjennom et stasjonært innløpsrør og akselereres jevnt av en innløpsfordeler. Sentrifugalkraften som rotasjonen skaper, fører deretter til at de faste stoffene sedimenteres på sentrifugeveggen.  

Transportørskruen roterer i samme retning som sentrifugen, men litt saktere, og beveger dermed faststoffene mot den koniske enden av sentrifugen. Faststoffmassen går ut av sentrifugen gjennom utløpsåpningene for faststoffer og inn i kassen. Separasjon finner sted langs hele den sylindriske delen av sentrifugen, og den klarede væsken forlater sentrifugen gjennom å strømme over kraftrørene og inn i kassen.