Kutt driftskostnadene med Alfa Lavals IoT-tjenester

Alfa Laval IoT-tjenester gir nye muligheter for Alfa Lavals spillvanndekantere, som fjernsupport og overvåking, tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og prosessoptimalisering. Resultatene er lavere servicekostnader, maksimal driftssikkerhet, høyere prosesseffektivitet og mer oppetid. Lær mer om Alfa Lavals IoT-tjenester for dekantere i avløpsanlegg i avsnittene nedenfor eller kontakt oss for å ta en prat om den beste kombinasjonen for ditt anlegg.

IoT Services

Fjernsupport og overvåking

Raskere, mer nøyaktig feilsøking og kortere tid til utstyret er tilbake i drift.

Kostnads- kalkulator

Lavere driftskostnader og umiddelbar tilbakemelding om effekten av endringer.

ConditionAlert

Et tilstandsovervåkingssystem som muliggjør prediktivt vedlikehold og optimale serviceintervaller.

Konstant fast- stoffbelastning og fleksibel polymerkontroll

Optimalisert prosess- og polymerforbruk.

阿法拉伐专家进行检测设备 Alfa Laval experts conduct testing equipment

Bring fordelene ved IoT inn i avløpssektoren

I løpet av de siste 30 årene har Internett revolusjonert måten mennesker samhandler med hverandre. Det neste trinnet i utviklingen av digital kommunikasjon er sammenkobling av maskiner, sensorer og forskjellige digitale systemer. Dette kalles ofte Tingenes internett (Internet of Things (IoT)) og gir helt nye muligheter for å øke effektiviteten og tilføre verdi til kundene.

Alfa Laval deltar aktivt i denne utviklingen. Med våre IoT-tjenester for avløpsanlegg får kundene våre nye muligheter til å redusere service- og polymerkostnader, øke påliteligheten og høyne den generelle effektiviteten. Vi investerer tungt i forskning og utvikling, og vi vil fortsette å lansere nye IoT-tjenester etter hvert som teknologien utvikler seg.

Fjernsupport og overvåking

Alfa Lavals fjernsupport og overvåking gir deg den raskeste og beste støtten fra Alfa Laval. Våre serviceeksperter gir deg verdifulle råd om vedlikehold, serviceplanlegging, prosessoptimalisering og feilsøking. Dekantersentrifugen er koblet til Alfa Lavals overvåkningssystem via internett, slik at våre ansatte kan få tilgang til dataene eksternt og gi bistand på best mulig måte.

Rask og nøyaktig hjelp

Med fjernsupport og overvåking kan våre serviceteknikere overvåke dekantersentrifugens driftsparametere eksternt når du kontakter kundestøtte. Dette minimerer tiden for diagnostisering av problemer og sending av reservedeler i tilfeller der dekanteren trenger service eller reparasjon.

Fjerntilgang

Fjernsupport og overvåking gir deg også ekstern tilgang til dekantersentrifugene gjennom Alfa Lavals serviceweb. Tekniske data kan analyseres gjennom et webgrensesnitt, noe som gjør det enkelt å sammenligne forskjellige dekantere og optimalisere driften. Det er også et alternativ for å sende alarmer via SMS eller e-post.

Fordeler

 • Bistand fra Alfa Lavals eksperter 
 • Raskere og mer nøyaktig feilsøking
 • Raskere tilbake i drift når det har vært problemer
 • Få tilgang til utstyret ditt for å se driftsdata
remote support 320x180

Kostnadskalkulator

Kostnadskalkulatoren er et tillegg til fjernsupport og overvåking og et hjelpemiddel for å optimalisere driftskostnadene. Kostnadskalkulatorens algoritmer foretar en beregning i sanntid av driftskostnadene basert på sanntidsdriftsdata og faktorer som blant annet prisen for polymer og kraft. Kostnadskalkulatoren tydeliggjør innvirkningen av forskjellige tiltak på driftskostnadene og øker bevisstheten blant de ansatte.

Fordeler

 • Lavere driftskostnader takket være økt kostnadsbevissthet 
 • Umiddelbar informasjon om hvordan forskjellige innstillinger på dekanteren påvirker kostnadene 
 • Identifiser og del anbefalte fremgangsmåter mellom anlegg og forskjellige dekantere 
 • Forenkler prognoser for polymerforbruk 

ConditionAlertTM

ConditionAlertTM er et tilstandsovervåkningssystem for Alfa Lavals dekantersentrifuger som lar deg foreta prediktivt vedlikehold og optimalisere serviceintervallene. I de fleste tilfeller reduserer dette servicekostnadene og øker driftssikkerheten.

Et sett med sensorer holder oversikt over tilstanden til kritiske dekanterkomponenter. Dataene sendes til en sentral server for analyse, og hvis det oppdages avvik, varsler systemet Alfa Lavals serviceteknikere, som vurderer situasjonen og kontakter deg for å avtale service i god tid før det oppstår problemer.

Fordeler

  • Optimaliserte serviceintervaller, noe som ofte fører til lengre vedlikeholdsintervaller og lavere servicekostnader
  • Maksimal driftssikkerhet

 

condition audit 320x180

Konstant faststoffbelastning og fleksibel polymerkontroll

Dette er et prosessoptimaliseringssystem som bidrar til at avløpsanlegg kan redusere driftskostnadene for Alfa Lavals dekantersentrifuger ved å optimalisere doseringen av fortykningsmidler. Det finnes to måter å konfigurere systemet på, enten i modus for konstant belastning eller i modus for adaptiv polymerstyring.

Konstant belastning

Når prosessen optimaliseres for konstant belastning, holder systemet mengden av faststoffer som passerer gjennom dekanteren konstant. Dette gjøres ved å måle konsentrasjonen av faststoffer i tilførselen og kontinuerlig justere strømningshastigheten for å holde faststofflasten konstant.

Stabilisering av faststoffbelastningen for dekanteren gjør det på denne måten lettere å optimalisere driften, f.eks. mht. dosering av fortykningsmiddel, og det reduserer dermed driftskostnadene.

Adaptivt polymer

Det andre alternativet for prosessoptimalisering er å holde matestrømmen konstant mens du kontinuerlig justerer mengden fortykningsmidler som tilsettes. I dette tilfellet måler systemet faststoffets konsentrasjon i tilførselen og justerer doseringen av fortykningsmidler deretter. Dette optimaliserer forbruket av fortykningsmidler og reduserer driftskostnadene.

Fordeler

 • Optimalisert prosess- og polymerforbruk
 • Reduserte driftskostnader
performance audit 640x360
.

Del av en serviceavtale

Vi tilbyr våre nettilkoblede tjenester som en del av en serviceavtale. Disse skreddersydde tjenestepakkene kan omfatte tjenester fra vårt brede sortiment og har en fast årlig avgift. Basert på dine prioriteringer og omstendigheter hjelper vi deg med å finne den ideelle tjenesteløsningen.

service
.
.

La oss hjelpe deg

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.

Relaterte produkter