Varmebehandlingsmoduler | Alfa Laval

Varmebehandlingsmoduler

Alfa Laval tilbyr et utvalg av standardisert varmebehandlingsutstyr for å eliminere eller redusere antall levende mikroorganismer i et produkt og derved forbedre den mikrobiologiske stabiliteten og øke holdbarheten. De ulike prosessdesignkonfigurasjonene for varmebehandlingsutstyret innebærer at de forhåndsmonterte, platevarmevekslerbaserte pasteuriseringsmodulene lett kan tilpasses til forskjellige krav og kobles til et system for rask driftsstart.

flexitherm-640x360

Vårt termiske utstyr oppfyller dine behandlingsbehov

  • Veldokumentert elimineringsprosess for bakterier forlenger holdbarheten
  • Energieffektive og høyverdige platevarmevekslere i kjernen av prosessen
  • Stabil og pålitelig drift som sikrer skånsom og konsistent produktbehandling
  • Lavt oppbevaringsvolum i platevarmevekslere sikrer minimalt produkttap
  • Hygieniske og kompakte konstruksjoner med lavt vedlikeholdskrav
Det frittstående varmebehandlingsutstyret er ferdigmontert og fabrikktestet før levering. Termisk utstyr er designet for CIP, og i samsvar med næringsmiddelforskriftene er alle komponenter som er i kontakt med prosessvæsker, laget av rustfritt stål med varmebestandige tetninger. Utvalget inkluderer termiske utstyrsmoduler for høyviskøse produkter, så vel som spesialdesignede moduler for termisk deaktivering av brukt gjærkultur.

Vårt utvalg for dine bruksområder:

Les mer om effektiviteten, fordelene, de praktiske og tekniske detaljene ved Alfa Lavals utvalg av varmebehandlingsutstyr:

Matvarer

For pasteurisering/sterilisering av produkter som inneholder store partiklerOhmic

For aseptisk varmebehandling av et bredt spekter av matvarerSteriTherm

Drikkevarer og bryggerivirksomhet

For pasteurisering av øl og andre kullsyreholdige drikker: Flexitherm or Flexitherm Core

For termisk deaktivering av brukt gjærkultur Thermolyser

For bakteriologisk behandling av avluftet vann: Aldox Core SPD