Varmebehandlingsmoduler

Alfa Laval tilbyr et utvalg av standardisert varmebehandlingsutstyr for å eliminere eller redusere antall levende mikroorganismer i et produkt og derved forbedre den mikrobiologiske stabiliteten og øke holdbarheten. De ulike prosessdesign-konfigurasjonene for varmebehandlingsutstyret innebærer at de forhåndsmonterte, platevarmevekslerbaserte pasteuriseringsmodulene lett kan tilpasses til forskjellige krav og kobles til et system for rask driftsstart.

Flexitherm heat treatment equipment

Det termiske utstyret vårt oppfyller varmebehandlingsbehovene dine

  • Veldokumentert elimineringsprosess for bakterier forlenger holdbarheten
  • Energieffektive platevarmevekslere av høy kvalitet er i kjernen av prosessen
  • Stabil og pålitelig drift som sikrer skånsom og konsistent produktbehandling
  • Lavt oppbevaringsvolum i platevarmevekslere sikrer minimalt produkttap
  • Hygieniske og kompakte konstruksjoner med lavt vedlikeholdskrav

Det frittstående varmebehandlingsutstyret er ferdigmontert og fabrikktestet før levering. Termisk utstyr er designet for CIP, og i samsvar med næringsmiddelforskriftene er alle komponenter som er i kontakt med prosessvæsker, laget av rustfritt stål med varmebestandige tetninger. Utvalget inkluderer termiske utstyrsmoduler for høyviskøse produkter, så vel som spesialdesignede moduler for termisk deaktivering av brukt gjærkultur.

Utvalget vårt av termisk utstyr for dine bruksområder:

Les mer om effektiviteten, fordelene, de praktiske og tekniske detaljene ved Alfa Lavals utvalg av varmebehandlingssystemer:

Mat

For aseptisk termisk behandling av et bredt spekter av matvarerSteriTherm

Drikke og bryggeri 

For pasteurisering av øl og andre kullsyreholdige drikker: Flexitherm eller Flexitherm Core

For termisk deaktivering av brukt ølgjær: Thermolyser

For bakteriologisk behandling av avluftet vann: Aldox Core SPD