Flexitherm Core

Alfa Laval Flexitherm Core består av en rekke standardiserte pasteuriseringsmoduler for pasteurisering av øl og andre drikker. Flexitherm pasteuriseringsteknologi anses generelt som den foretrukne løsningen for å sikre lang holdbarhet for hygienisk pakkede, lett bedervelige drikker (med eller uten kullsyre). Alle moduler er forhåndskonfigurert med vanlige prosesskonfigurasjoner og automatiseringsoppsett som passer ideelt til forhåndsdefinerte driftsforhold.

Flexitherm core 640x360

Stabil produktbehandling selv under variabel strømning

 • Konsistent pasteurisering via pålitelig kontroll av pasteuriseringsenheter (variasjon +/- 10 % av målverdi, konstante driftsbetingelser)
 • Bærekraftig drift med svært lavt energiforbruk (effektiv energigjenvinning på opptil 94 %)
 • Standardisert plug-in-prinsipp sikrer rask levering til riktig tid (klar til forsendelse 12 uker etter inngitt ordre)
 • Minimalt med installasjon og igangkjøring på stedet (ned til bare 2 uker) med forhåndsinnstilling og fabrikktesting av rammemontert modul
 • Eksepsjonell produksjonseffektivitet og minimalt produkttap med toppmoderne automatisert styringssystem som eliminerer operatørinngrep
Flexitherm Core-pasteuriseringsmoduler bruker en høyeffektiv platevarmeveksler til termisk destruering av uønskede mikroorganismer i produktet for å øke den mikrobiologiske stabiliteten (det vil si holdbarheten). Den ønskede behandlingen, uttrykt i pasteuriseringsenheter (PU), er et resultat av en kombinasjon av høy temperatur og holdetid.
.

Maskiner for de alle fleste pasteuriseringbehov

Standardkonfigurasjonene i Flexitherm Core-området dekker de fleste vanlige krav til pasteuriseringskapasitet (40 til 400 hl/time) for pasteurisering av øl og andre drikker. Hver pasteuriseringsmodul er optimalisert for å levere en konstant pasteuriseringseffekt (kan velges fra 10-100 enheter) ved variabel strømning, basert på følgende:

 • Produktinnløps-/utløpstemperatur 2 °C og trykk 200 kPa
 • CO2-innhold opptil 6,0 g/liter
 • Pasteuriseringstemperatur 67-76 °C
 • Holdetid på 30 sekunder ved maksimal kapasitet

Hvordan det virker

.

Pasteuriseringsmodulens konstruksjon

Den modulære konstruksjonen av Flexitherm Core-pasteuriseringsmodulen har to atskilte deler:

 1. termisk prosessutstyr
 2. buffertank og ruting

Det finnes et omfattende utvalg av standardiserte, velprøvde og testede konfigurasjoner.

 

Termisk behandling med høy oppvarming og fleksibel kapasitet

Det termiske behandlingsutstyret er selve kjernen i Flexitherm Core-pasteuriseringsmodulen. Her oppvarmes det innkommende produktet før det behandles og avkjøles. Produktoppvarmingen foregår først i varmegjenvinningsseksjonen, som holder energiforbruket på et minimum, og deretter i en spesiell oppvarmingsseksjon for å oppnå den nødvendige pasteuriseringstemperaturen. For å minimere produktnedbrytning på grunn av for høy temperatur, sirkulerer varmeseksjonen vann gjennom en loddet platevarmeveksler som tilføres damp. For å oppnå ønsket utløpstemperatur blir det behandlede produktet først avkjølt i varmegjenvinningsseksjonen og deretter i en egen kjøleseksjon ved bruk av et eksternt kjølemedium. Når kjølemedietilførselen er ustabil, sikrer en valgfri resirkulasjonspumpe konsistente og optimale kjøleforhold og hindrer at produktet fryser inne i varmeveksleren.

Kapasiteten til det termiske behandlingsutstyret kan justeres for å imøtekomme variasjoner i etterspørsel under tappeprosessen, hvor pasteuriseringstemperaturen automatisk justeres for hele tiden å opprettholde en konsistent effekt mht. pasteuriseringsenheter.

Valgfrie egenskaper for det termiske behandlingsutstyret inkluderer kontroll av innløpstrykket, automatiske avstengningsventiler, regulering av damptrykk, kondensatgjenvinning osv.

Godt strukturert PLC-programvare i pasteuriseringsmodulene sikrer enkel integrasjon av det automatiserte kontrollsystemet i et større overvåkingssystem via Ethernet eller Profibus.

.

Brosjyre

Du kan lese mer om effektiviteten, praktiske og tekniske detaljer ved Alfa Laval Flexitherm Core pasteuriseringsmoduler ved å laste ned brosjyren.

beer
.

La oss hjelpe deg

Vi tilbyr ikke én og samme tilnærming til drikke og ølpasteurisering, så før vi gir noen anbefalinger, ønsker vi å høre din side av historien og snakke med deg personlig om dine mål, ambisjoner og behov for å se hvordan vår Flexitherm Core kan bidra med å drive firmaet ditt til enda større høyder.

Få et tilbud

Hvilke løsninger er du interessert i? *

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.

.
hops
Hops clear green 640x360

Ølproduksjon

Alt du trenger til perfekt ølbrygging

Enten du brygger de største merkene eller brygger i den nyeste mikrobryggeristilen, kan Alfa Laval hjelpe deg å skille deg ut og vokse.