Produksjon av insektbaserte proteiner

Få maksimal verdi ut av råmaterialet ditt med et wet rendering-system for insektprotein og lipider. Minimal oppvarming av råvaren og utmerket hygiene sørger for produkter med overlegen kvalitet og førsteklasses smak, noe som sikrer høy markedspris. Enten du nettopp har begynt en pilotskalaproduksjon eller driver et fullskala anlegg for prosessering av insektproteiner, inviterer vi deg til å kontakte oss for en prat med våre løsningseksperter om hvordan vi kan støtte utviklingen din.

Insect meal processing

I motsetning til andre kan vi tilby fullstendige løsninger fra oppdrett til sluttprodukter

  • Lavtemperaturprosess, som resulterer i fôr- og næringsmiddelkvalitet proteinmel og lipider av høyeste kvalitet
  • Lavt energi- og vannforbruk sikrer lave driftskostnader og et bærekraftig sluttprodukt
  • Hygienisk design og utprøvde løsninger for rengjøring på stedet gjør det enkelt for deg å oppfylle strenge hygieniske standarder
  • Pålitelige prosessløsninger med høyt utbytte og en modulær design for maksimal fleksibilitet og enkel oppskalering
  • Prøv ut nye ideer, lag testpartier og valider ytelsen i vårt fullt utstyrte testsenter eller på ditt eget anlegg

Alfa Laval er den eneste til å tilby komplette skalerbare bearbeidingsløsninger for insektbasert proteiner bygget på Alfa Lavals kjerneteknologier, som spenner over hele produksjonskjeden fra oppdrett til sluttprodukter. Sammen med våre partnere kan vi tilby komplette produksjonslinjer, inkludert stadiene før og etter rendering. Hvis du foretrekker det, kan vi også levere individuelle moduler eller komponenter.

Å ha én leverandør for din insektbearbeidingslinje minimerer risiko og gjør det mulig å optimalisere hele anlegget.

Våre kompakte wet rendering-systemer er modulære og skalerbare og kan behandle et bredt spekter av insektarter, slik at du enkelt kan utvide virksomheten din og gå inn i nye markeder med fortjeneste.

Vi var de første innen insektbearbeiding, og vi har flere tiår med erfaring fra proteinindustrien. La oss veilede deg på reisen og lage den optimale løsningen.

Kontakt oss

Oversikt over insekt protein bearbeiding

.
Insect processing flowchart

Alfa Lavals wet rendering-systemer er ideelle for å produsere proteiner av næringsmiddel- og fôrkvalitet og lipider fra insektråmateriale. I samarbeid med utvalgte partnere kan vi tilby fullstendige produksjonslinjer, inkludert upstream- og downstreamutstyr, som tørkere, måltidshåndteringssystemer og oppdrettsløsninger.  

Alle våre insektbaserte proteinbearbeidingssystemer leveres med ytelsesgaranti på hele prosessen, noe som sikrer trygghet og forventet avkastning på investeringen. 

Våre bearbeidingssystemer for insektprotein trekker ut alt proteinet fra råmaterialet og skiller det meste av lipidene fra proteinmelet. De nøyaktige resultatene avhenger av insektartene du bruker, kvaliteten på råvaren og dens ernæringsmessige sammensetning. Ta kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon.

Visste du at

  • … etterspørselen etter insektprotein kan nå en halv million tonn innen 2030?
  • … insektprotein kjennetegnes av svært god smak og fordøyelighet? 
  • … verdien av protein av næringsmiddelkvalitet er høyere enn fôrkvalitet? 
  • … fôr til kjæledyr er for tiden det største markedet for insektprotein?

Les om de siste trendene innen insektproteiner

 

Bamboo edible worm insects in wooden spoon on green colour background
.
Insect larvae

Sammenligning av dry- og wet rendering

To forskjellige prosesser kan brukes til insektproteinbearbeiding: dry rendering og wet rendering. Alfa Laval leverer utstyr for begge prosessene og komplette produksjonslinjer for wet rendering. 

En av hovedfordelene med wet rendering er at råmaterialet varmes opp mye kortere tid enn i et dry rendering-system, noe som resulterer i betydelig bedre smak, visuelt utseende og næringsverdi for lipidfraksjonen. 

En annen stor fordel er at et wet rendering-system kan rengjøres mer effektivt, noe som gjør det mulig å produsere produkter av næringsmiddelkvalitet som oppfyller de høyeste hygieniske standardene.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon 

.

Benytt deg av mulighetene i vårt testsenter

Vi er glade for å tilby testutstyr som du kan vurdere på anlegget ditt, slik at du kan teste produktene våre sammen med eksisterende utstyr og råmateriale før kjøp.  

Vi inviterer deg også til å gjennomføre tester ved vårt testanlegg i Danmark. Her har vi et komplett utstyrsoppsett som dekker alle prosesstrinn, slik at du kan prøve ut nye ideer, produsere testpartier eller kontrollere ytelsen til utstyr fra Alfa Laval – alt med full støtte fra våre prosesseksperter. 

Kontakt oss

Jan Moller Testcenter Nakskov
.
Hand stepping up to success

Oppskalering av virksomheten

Våre løsningseksperter er klare til å hjelpe deg i din utviklingen og gi deg råd om de beste måtene å industrialisere prosessen din når du går fra lab til pilotanlegg og til slutt til fullskala produksjon. De hjelper deg med å optimalisere prosessen når det gjelder lønnsomhet, oppetid, utbytte, smak, hygiene og produktkvalitet etter hvert som virksomheten din vokser. 

Alfa Lavals systemer for bearbeiding av insektbasert protein er basert på en modulær design for å maksimere fleksibiliteten og fremtidssikre investeringen din, noe som gjør det enkelt å skalere.  

Kontakt oss for å avtale et møte der vi kan diskuterer hvordan vi kan hjelpe deg i utvidelsen din. 

Start nå

.

Maksimer bærekraften ved å minimere energiforbruket

En betydelig fordel med et Alfa Laval wet rendering-system er det lave energiforbruket, som er et resultat av avvanningsmetoden. 

Det første avvanningstrinnet i et Alfa Laval wet rendering-system er mekanisk avvanning i en dekantersentrifuge. I et dry rendering-system gjøres dette i stedet i en kokebeholder. Når vannet fjernes ved hjelp av G-krefter i en dekanter, blir det brukt langt mindre energi enn å koke av vannet, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.  

Det andre avvanningstrinnet er fordampningssystemet, hvor limvann konsentreres. Alfa Lavals fordampningssystemer er bygget på vår svært effektive platevarmevekslerteknologi og bruker en flertrinnskonfigurasjon som gjenbruker varme flere ganger. Gjenbruk av varmen gjør kokeprosessen mye mer effektiv i en fordamper enn i en kokebeholder. 

I tillegg er et platefordampersystem en mye mer modulær og kompakt løsning enn et skall-og-rør-basert system, med en betydelig lavere installasjonskostnad. 

Sammenligner man det totale energiforbruket, bruker et Alfa Laval wet rendering-system omtrent 50 % mindre energi enn et dry rendering-system

AlfaVap fordampningssystem       AlfaFlash fordampningssystem

Insect farming in egg tray
.
Hands holding vegetables

Gjør matavfall til verdifullt larvefôr

Produksjon av insektprotein er en av de mest sirkulære måtene å produsere mat på. En nøkkelfaktor er at larvene lever av avfall fra jordbruk, bryggerier, matproduksjon og kjøkken. Før det gis til larvene, blir fôret ofte behandlet for å optimalisere næringsverdien og maksimere larveveksten.  

Alfa Laval tilbyr løsninger for å oppsirkulere avfallet ditt til verdifullt insektfôr, inkludert fordampere og dekantere for å finjustere vann- og lipidinnholdet i fôret. 

Kontakt våre løsningsspesialister i dag

.

Komplette serviceløsninger 

Regelmessig service er nøkkelen til høy anleggsytelse og produktkvalitet. Med Alfa Laval som din servicepartner sørger du for førsteklasses hygiene, utbytte og driftssikkerhet. Vi kan bistå deg med alle typer service- og vedlikeholdstiltak, fra regelmessig rengjøring og reparasjoner til optimaliseringstjenester og oppgraderinger.  

For maksimal avkastning på investeringen din anbefaler vi at du inngår en Alfa Laval-serviceavtale. Med denne fullstendig tilpassede serviceløsningen kan du være sikker på at du får maksimal ytelse og oppetid samt enkel budsjettering. 

Finn ut mer om vårt servicetilbud

MF 1044413 adjusted XL
.

Nøkkelprodukter