Insekter – fremtidens proteinkilde

Verdens befolkning fortsetter å vokse. I løpet av de siste fem tiårene har verdens befolkning doblet seg, fra fire til åtte milliarder, og FN spår at vi vil være nær 10 milliarder mennesker innen 2050.  

Dette legger en enorm belastning på verdens nåværende matkilder, og det vil kreve store endringer i hvordan mat produseres hvis vi skal sikre tilstrekkelig og bærekraftig tilgang på næringsrik mat. 

Gå til vår side om Produksjon av insektbaserte proteiner

Gå til vår side om Bearbeiding av insektsproteinmel og lipider – våtsmelting

Eller les mer om insekter som fremtidens proteinkilde nedenfor.

Larvae of black soldier fly for animal feed

Rask vekst i etterspørselen 

Endringer i matvaner vil føre til at etterspørselen etter protein vil øke raskere enn befolkningsveksten. Anslag indikerer at vi vil konsumere 50 % mer protein innen 2050, tilsvarende ytterligere 256 millioner tonn per år. 

Samtidig er plassen som kreves for å produsere tradisjonelt kjøtt og plantebaserte proteiner, begrenset, og kjøttproduksjonen er svært ressurskrevende.  

En annen faktor å vurdere er at en tredjedel av maten som produseres globalt, går til spille. 

Utfordringene ovenfor viser tydelig at vi trenger nye måter å produsere protein på hvis vi skal tette proteingapet. 

Laz thee bubbles;HR2

Ledende innen insektsbearbeidingsteknologi


Utviklingen av nye prosesser for produksjon av insektprotein skyter fart. Som en av bransjens ledende utstyrsleverandører står vi i Alfa Laval klare til å hjelpe deg dersom du ønsker å gå inn i eller utvide i denne spennende nye virksomheten.
Vi følger insektmarkedets utvikling og våre fremtidige kunders behov tett. Vi har lang erfaring med proteinapplikasjoner og utviklingsprosjekter, samt utvikling av proteinbaserte løsninger. Vi kan samarbeide med deg for å utvikle innovative tilnærminger for å produsere hydrolyserte proteiner av insekter og insektproteinisolater av topp kvalitet. Vi kan også utvikle løsninger for utvinning av biprodukter som kitin, og skape nye inntektsstrømmer.

Insektbaserte proteiner 

Å bruke insekter som proteinkilde er en måte å møte de økende utfordringene med proteinforsyning og matsvinn på. Insekter er en bærekraftig proteinkilde, og oppdrettsprosessen krever minimale ressurser sammenlignet med tradisjonelt husdyrhold.  

Den viktigste tilførselsstrømmen er ulike typer avfall, som fra landbruk, bryggerier, matproduksjonsprosesser og kjøkken. På denne måten bidrar insektoppdrett til den sirkulære økonomien og er en bærekraftig og lønnsom måte å omdanne organisk avfall til verdifulle produkter.  

Det er tre utgangsstrømmer fra et kombinert anlegg for oppdrett av insekter og fremstilling av proteiner: 

1. Insektsmel 

Insektproteinmel er av høy kvalitet og har en balansert aminosyreprofil, samt meget god smak og fordøyelighet. Vanlige bruksområder for insekt-proteinmåltid er: 

 • Hypoallergisk hundemat 
 • Fiskefôr av høy ytelse 
 • Fjærkrefôr av høy ytelse 
 • Tiltrekkingsmiddel for rekefôr 
 • Slaktekyllingfôr med egenskaper for høy vekst 

2. Insektslipider

Lipidene fra insektbearbeiding er lett fordøyelige og har et høyt innhold av laurinsyre. Vanlige bruksområder for insektslipider er: 

 • Grisungefôr av høy ytelse 
 • Startfôr for kylling 
 • Kosmetikk 
 • Vaskemidler 
 • Biodiesel 

3. Insektrester 

Restene fra insektoppdrett (kjent som frass), f.eks. insektavfall, kan gjenbrukes som gjødsel i jordbruk og hagearbeid. En annen mulig bruk er som råstoff for biogassproduksjon. 

Drop of honey isolated on white background

Rollen til insektoppdrett i mat forsyningskjeden 

Produksjon av insektprotein har svært lav miljøbelastning sammenlignet med andre former for protein. I tillegg kan insektoppdrett spille en viktig rolle i å gjøre andre deler av matforsyningskjeden mer bærekraftig.  

Jordbruksavlinger og dyr er vår viktigste matkilde i dag. Etter bearbeiding, kjøp og konsum utgjør avfallet enorme 1,3 milliarder tonn organisk avfall. Det meste av dette gir ingen ytterligere verdi og går tapt. 

Men avfallet kan gjenbrukes som fôr til insekter. I riktige doser utgjør det et perfekt fôr for å produsere insekter. De oppdrettede larvene kan bearbeides til verdifullt protein og lipider og brukes som dyrefôr. Insekter er allerede et naturlig kosthold for mange dyr og et attraktivt fôr for fisk og fjærfe. 

Rester fra insektoppdrett – insekttap og insektavfall – kan brukes som gjødsel i planteoppdrett, noe som betyr at insekter gir en bærekraftig kilde til næringsstoffer for både oppdrettsvekster og dyr. 

Insekter kan produseres lokalt og krever ikke det store arealet som andre proteinkilder – som husdyr – krever for dyrking. 

White living silkworm eating Mulberry leaves in bamboom tray
Soldierfly and dew at the morning

Eksempel: svart soldat flue larver 

 

 

Tallrike insektarter med høy næringsverdi egner seg til oppdrett, f.eks. sirisser og melorm. Den mest populære arten er imidlertid den svarte soldatfluelarven, som har mange fordeler: 

1. Råstofffleksibilitet 

Larvene kan fôres med mange forskjellige former for organisk avfall, inkludert: 

 • frukt- og grønnsaksrester 
 • brukt korn fra bryggerier 
 • kommersielt matslam  
 • rester fra bearbeiding av meieriprodukter og andre matvarer 
 • kassert mat fra bakerier, supermarkeder og matserviceindustrien 

2. Rask vekst 

Den korte vekstsyklusen gjør den svarte soldatflua svært egnet for oppdrett. Etter at eggene er lagt, tar det bare én til to uker før larvene er klare for høsting. 

3. Høy konsentrasjon av næringsstoffer  

Siden den ferdigutviklede fluen ikke har munn, må den samle opp all energien og næringsstoffene den vil trenge hele livet mens den er i larvestadiet. Som et resultat har larvene en eksepsjonell evne til å ta opp næringsstoffer, omdanne dem til proteiner og lipider og lagre dem.  

4. Egnet for masseoppdrett 

Svarte soldatfluelarver trives i miljøer med høy tetthet, noe som gjør dem ideelle for insektoppdrett.

Insektsmel som fiskefôr 

Viktige markedsindikatorer viser at det industrielle insektforedlingsmarkedet har et enormt vekstpotensial, og investeringer for å kapitalisere på denne ekspansjonen øker.  

En av de viktigste bruksområdene for insektprotein er fiskeoppdrett. Fiskeproduksjonen i oppdrettsanlegg øker jevnt, og det samme gjør etterspørselen etter fiskefôr. Men selv om produksjon av fiskemel, det dominerende fôret i akvakultur, er avgjørende for næringen, er kapasiteten allerede under press. Dette understreker behovet for nye proteinkilder som kan sikre den globale matforsyningskjeden. 

Utviklingen av nye prosesser for produksjon av insektsprotein skyter fart. Som en av verdens ledende leverandører av utstyr for produksjon av insekts protein står vi i Alfa Laval klare til å hjelpe deg dersom du ønsker å gå inn i eller utvide denne spennende nye virksomheten.  

Kontakt oss

A man feeds a lot of big catfish in the pond by hand