Alfa Laval Education Centre

I nærheten av Stockholm

Alfa Laval Education Centre ligger i Tumba, drøyt 30 km utenfor Stockholm, og er et populært 
personellopplæringssted for kunder i Europa. 

Senteret er utstyrt med Alfa Lavals høyhastighets separerings- og varmeoverføringssystemer og utstyr. 
Det er 12 fullt operative systemer som kan kjøres i et sikkert, kontrollert miljø.

Simulatorrom

Alfa Laval Education Centre in Tumba, Sweden:Et simulatorrom på senteret inneholder styringssystemer for Alfa Laval-utstyr. Det gjør at kursdeltakerne lærer om produktene i et realistisk miljø som simulerer et motorkontrollrom ombord på et skip eller på et kraftverk. 

Teoretisk og praktisk opplæring

Vi kombinerer klasseromsundervisning med praktisk opplæring, og kan veilede våre deltakere gjennom standard serviceprosedyrer på utstyret. Senteret er utstyrt med alle verktøy og alt utstyr som er nødvendig for å utføre middels omfattende eller omfattende service, og å gjennomføre et komplett utvalg av feilsøkingsøvelser.