Micro

Alfa Laval GHR som varmegjenvinning, er en kompakt varmeveksler for gassvarmegjenvinning spesielt designet for avgassvarmegjenvinning fra små og mellomstore gassmotorer, turbiner og rene prosessavgasser opp til 600 °C. Omtrent 25 % av den totale industrielle spillvarmen på verdensbasis faller innenfor området 200–500 °C. Ved å bruke Alfa Laval GHR forbedres energieffektiviteten gjennom gjenvinning og reduksjon av avgassvarme.

alfa-laval-gas-heat-recovery-heat-exchanger

Funksjoner som gjør gjenvinningen annerledes:

 

 

 • Mindre miljøavtrykk og lavere vekt på grunn av det utvidede varmeoverføringsområdet.
 • Ingen eksterne omløp er nødvendig. Robust med tanke på mange start/stopp på grunn av "Spring Design".
 • Rengjøring er mulig under drift av gassmotoren, turbinen eller prosessen via en integrert renseenhet.
 • Medieutgangen kan justeres etter behov på grunn av det integrerte reguleringsspjeldet.
 • Lav treghet på grunn av lavt oppbevaringsvolum av media. Øk oppetiden og reduser store rengjøringer med tørrkjøringsmodus.

Last ned GHR-brosjyren

.

Hvorfor bruke Alfa Laval for gjenvinning av avgassvarme?

cleantech_energy_savings_HIRES.png

Energisparing

Alfa Laval GHR-varmevekslere gir den beste generelle ytelsen ved gjenvinning av overskuddsvarme fra avgass. Omtrent 22 til 25 % av overskuddsvarmen fra avgasser fra motorer og turbiner har blitt gjenbrukt. Forvent opptil 95 % forbedring i anleggets effektivitet i kombinerte varme- og kraftanlegg.

Den fanger opp ren prosessavgassvarme fra ulike industrikilder og genererer varmt vann, damp eller varm olje som kan være en gratis ressurs for industrien. Den genererer også elektrisitet via ORC fra overskuddsvarmen fra anlegget.

cleantech_cost_savings.jpg

Øk lønnsomheten

Alfa Laval GHR-varmeveksleren gjenvinner maksimalt med energi og reduserer dermed drivstofforbruket, noe som gir kortest tilbakebetalingstid for investeringen. Ofte mindre enn ett år avhengig av prosjektspesifikasjoner.

Den bruksklare modulen reduserer installasjonstiden. På grunn av kompakt størrelse, mindre miljøavtrykk og lavere vekt krever den mindre plass i anlegget.

Rengjøring av utstyr er mulig under drift av motorer og turbiner. Dette reduserer nedetiden.

cleantech_emission_savings.jpg

Utslippsreduksjon

Å forbedre effektiviteten ved eksisterende anlegg ved å gjenvinne avgassvarmen hvor som helst i verden, er en riktig vei å gå. Å gjøre effektivitetsforbedringer ved eksisterende anlegg er en effektiv og økonomisk måte å redusere karbondioksid (CO2)-utslipp på. Et mer effektivt anlegg bruker mindre drivstoff, har lavere utslipp og gir lavere variable kostnader. Alfa Laval GHR-varmevekslerne kan forbedre effektiviteten til anlegg og dermed redusere utslipp, inkludert CO2, og forbedre anleggets ytelse.

.

Alfa Laval GHR-varmevekslere i antall

 • 1000 enheter med Alfa Laval GHR-varmevekslere er installert over hele verden.
 • 2,0 GW installert overskuddsvarmegjenvinning over hele kloden.
 • 90 % anleggseffektivitet mulig i kombinerte varme- og kraftanlegg.
 • 1-års avkastning på investeringen (ROI) er mulig i de gunstigste tilfellene.

 

 

gas heat recovery exchanger world map with references 640x380
.

CHP

Kombinert varme og kraft (CHP) er en av de mest effektive metodene for energiutnyttelse. Over 90 % av energien kan kanaliseres tilbake til effektiv bruk. Det er en svært kostnadseffektiv løsning som gir mange fordeler.

Sustainable solutions Combined heat and power

Organic Rankine Cycle

Fornybar energi stimulerer ikke bare vekst, men bidrar også til en mer bærekraftig fremtid. Kraftproduksjon ved bruk av geotermisk energi eller industrispillvarme kan øke anleggets produksjon, forbedre miljøavtrykket og øke lønnsomheten.

Alfa Laval Sustainable solutions Organic ranking cycle(ORC) pipes

Overskuddsvarmegjenvinning

Overskuddsvarmegjenvinning er avgjørende for å forbedre energieffektiviteten. I dag gjør teknologien det mulig å fange og gjenbruke overskuddsvarme fra eksisterende prosesser til andre formål, som oppvarming eller produksjon av elektrisitet.

Methanol production 640x360

Hvordan det virker

.

Tekniske data GHR

 • Kapasitet: 250 kWe–10 MWe

Avgassiden:

 • Maksimal innløpstemperatur: 600 grader C
 • Minimum utløpstemperatur: avhengig av motordrivstoff og avgassammensetning
 • Trykktap: i henhold til kundens krav

Mediekilder

Varmt vann

 • Fjernvarme, HVAC, prosessanlegg, ORC (elektrisitet) mm.

TEG

 • Fjernvarme, HVAC, prosessanlegg, ORC (elektrisitet) mm.

Termisk olje

 • Oppvarming

Damp

 • Prosessanlegg, dampturbiner (elektrisitet), servicedamp

heat-recovery-in-orc-power-system.png

Avgassvarmekilde og ORC

.

Utvalgte referanser for gjenvinning

Kraftproduksjon i Kina

70 x Alfa Laval GHR etter gassmotorer for å produsere varmt vann.

Power generation in China 2

Behandling av avgass i Kina

3 x Alfa Laval GHR 406 og 2 x Alfa Laval GHR 410 brukes til å gjenvinne avgassvarme fra aluminiumssmelteovn for å generere varmt vann.

Process flue gas in China Micro 640x360

Industriell prosess i Italia

Alfa Laval GHR 814 for varmtvannsanlegg etter gassmotor.

Industrial process in Italy

Hotellbransjen i Mexico

Alfa Laval GHR 210 for varmtvannsanlegg etter gassmotor.

Hotel Industry in Mexico

Fjernvarme i Danmark

Alfa Laval GHR 714 for varmtvannsanlegg etter flerdrivstoffmotor.

District heating in Denmark

Kraftproduksjon i Kina

11 x Alfa Laval GHR 422 med syklon for dampproduksjon.

Power generation in China

Spillvarmegjenvinning

Med riktig varmevekslerteknologi kan du gjenvinne varme ved høye temperaturer generert av industrielle prosesser, så vel som varme ved lavere temperaturer fanget opp av varmepumper for eksempel av anlegg for kjøling av datasentre eller anlegg for vannbehandling. Denne varmen kan deretter brukes på områder som spenner fra fjernvarme til produksjon av elektrisitet.

cleantech waste heat recovery201201
.

Fyll ut dette skjemaet, så tar en av varmegjenvinningsekspertene våre kontakt med deg.

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med retningslinjene våre for personvern.