Hva skiller Alfa Laval fra resten?

Det er sikkert det faktum at Alfa Lavals maritime separatorer fjerner katalysatorpartikler fra 150 millioner tonn drivstoff hvert år. Eller er det fordi de oppnår energibesparelser og sørger for overholdelse av miljøforskrifter? I ett århundre har Alfa Laval definert og flyttet grensene for hva en maritim separator kan oppnå.

I dag betjener våre separatorer over 50 % av verdensflåten og behandler både tradisjonelt og nytt drivstoff, men også smøreolje, spillolje, ballastvann, veivhusgass og scrubbervann. Kunder henvender seg til oss for fordi vi er ledende innen applikasjoner, og vårt globale servicenettverket sørger for at de alltid får delene de trenger, og fred i sjelen.

Her kan du lese mer om vårt maritime servicetilbud

Vi imøtekommer bransjens utfordringer

Alfa Lavals separeringsekspertise går langt ut over selve separatorene.

catfines

Katalysatorpartikler

Sentrifugalseparatorer er den beste forsvarslinjen mot katalysatorpartikler, og beskyttelsen kan gjøres enda mer effektiv. Flytoptimalisering av separatormatingen forbedrer separeringseffektiviteten og sparer store mengder energi – ikke bare i pumpene, men også i selve separatoren.

Last ned teknisk melding

Bekjempelse av katalysatorpartikler

Bekjempelse av katalysatorpartikler med drivstoffrensing om bord

Riktig produkt for din applikasjon

Alfa Laval-separatorer spiller en nøkkelrolle for å løse de viktigste klarningsutfordringene i den maritime industrien.

Oljerensing

Alfa Laval S- og P-separatorer beskytter motoren din og annet utstyr mot urenheter som katalysatorpartikler.

S- og P-separatorer

MIB 
MAB
MMB

Gjenvinning av avfallsbrensel

Alfa Laval PureDry gjenvinner gjenbrukbart drivstoff fra spillolje – og eliminerer vått slam for avhending.

PureDry

Behandling av ballastvann

Alfa Laval PureBilge sørger for etterlevelse av samsvarskrav for ballastvann under alle forhold – uten filtre og avfall.

PureBilge

Rengjøring av veivhusgass

Alfa Laval PureVent fjerner olje og partikler fra veivhusgassen, og fjerner dermed en oversett kilde til utslipp.

PureVent

Vannbehandling i EGR

Alfa Laval PureNOx Prime støtter eksosresirkulering (EGR) ved effektiv rengjøring av prosess- og spillvann.

PureNOx

Rensing av avgasser

Alfa Laval PureSOx H20-vannrensesystemet er en viktig del av de hybride PureSOx-scrubbersystemene med lukket kretsløp.

PureSOx