Separasjonssystem for planteprotein

Forbedre produksjonen av og kvaliteten på proteinisolat ved å kostnadseffektivt separere suspenderte plantebaserte proteiner med Alfa Lavals system for separasjon av planteproteiner. Optimalisering av utstyr med avansert teknologi for proteinseparasjon reduserer energibruken og øker separasjonseffektiviteten. Dette systemet gjør det enkelt å installere et nytt og energieffektivt system for planteproteinseparasjon. Det kan også ettermonteres på et eksisterende system samtidig som de totale eierko

Plant-Protein-Rendering-System

Øk planteproteinkvaliteten og utbyttet samtidig som du reduserer driftskostnadene

  • Øk kapasiteten for produksjon av proteinisolat
  • Øk kvaliteten på proteinprodukter
  • Reduser energiforbruket ved hjelp av energieffektiv TopStream-teknologi
  • Spar gulvplass ved å tilpasse separasjonssystemet, enten det er en ny installasjon eller en ettermontering

Tilpass prosesseringslinjene dine med Alfa Lavals system for separasjon av planteproteiner for å øke kvaliteten og produksjonen av proteinisolat.

Separer suspenderte plantebaserte proteiner ved å bruke mindre plass og mindre energi enn ved konvensjonelle systemer. For nye installasjoner kan du strømlinjeforme systemet for separasjon av planteproteiner ved hjelp av en separator med den patenterte TopStream-teknologien for utmerket håndtering av faststoffer kombinert med en eksisterende eller ny vaskedekanter. TopStream er enkel å justere og kontrollere, og håndterer utfordrende proteinseparasjon skånsomt uten å skumme. Å kombinere TopStream med en eksisterende dekanter eller en Alfa Laval Foodec-dekanter øker kvaliteten og utbyttet av proteinisolat.

 

 

.

Service

Matsystemtjenester

Alfa Laval-matsystemtjenester bidrar til å utvide ytelsen til matsystemene dine ved å maksimere ytelsen til prosessene. Dette gjør at du kan:

  • Forbedre driften din kontinuerlig for å opprettholde konkurransefortrinn
  • Fokusere på oppetid, optimalisering og tilgjengelighet
  • Maksimere avkastningen på investeringen gjennom hele livssyklusen til matsystemene dine

Lær mer om vårt servicetilbud

service men with ipad

Bruksområder og industrier

.

Hvordan fungerer Alfa Lavals system for separasjon av planteproteiner?

Alfa Lavals system for separasjon av planteproteiner består av en Alfa Laval-separator med TopStream-teknologi, en dekanter, og annet tilhørende utstyr og komponenter for å optimalisere eksisterende systemer for planteproteinseparasjon ved behandlingsanlegg for planteprotein. 

For nye installasjoner

Plant protein_New installation_Flowchart.png

Proteinseparasjon

Velg Alfa Laval-separatoren med TopStream™-teknologi for å separere proteinsuspensjonen til proteinkonsentrat (tung væske) og prosessvann (lett væske). Proteinkonsentratet forlater kontinuerlig TopStream gjennom tungvæskeutløpet på toppen. Prosessvann forlater TopStream gjennom et lettvæskeutløp på toppen. TopStream gir høyere volumetrisk kapasitet og separasjonseffektivitet enn en dekanteringssentrifuge eller en annen høyhastighetsseparator for samme oppgave. 

TopStream har en spesialdesignet toppskive for kontinuerlig utslipp av lette og tunge væsker. Tungvæskeutløpet overfører den proteinholdige væsken til en vaskedekanter for å skille proteinisolat fra prosessvannet. Fordi den tunge væsken aldri kommer i kontakt med rammen, forhindres forurensning og forringelse av faststoffene. Den lette væsken strømmer over toppskiven og forlater separatoren gjennom et andre utløp. Jevnlige utslipp av faststoffer skjer i ytterkanten av skålen, noe som øker prosesstabilitet, produktkvalitet og utbytte. Det reduserer også prosessavbrudd, produkttap, energiforbruk og slitasje på separatoren. 

Vasking

Bruk en eksisterende dekanter eller installer en ny Alfa Laval Foodec-dekanter som vaskedekanter. Etter TopStream-separatoren tilsettes vann til proteinkonsentratet før vasking. Vasking av proteinkonsentratet sikrer høy renheten i proteinet, men dekanteren sikrer produkt med høyt tørrstoffinnhold videre til tørkeren. Resultatet er økt produksjon av tørt proteinisolat. Prosessvann med rester av suspenderte proteiner går tilbake til separatoren for ytterligere gjenvinning av proteiner og dermed reduseres proteintapet.

Hvorfor velge Alfa Lavals system for separasjon av planteproteiner? 

– For nye installasjoner

Why plant protein sep sys_New installations.png

 

Blue seperator line #panel

For ettermonterte installasjoner

Plant protein_Retrofit_Flowchart.png

Proteinseparasjon 

Velg en eksisterende dekanter eller en Alfa Laval Foodec-dekanter for å skille proteinfinstoffer fra en proteinsuspensjon. Separering foregår i en proteindekanter, en horisontal sylindrisk skål utstyrt med en skruetransportør. Et stasjonært innløpsrør fører proteinsuspensjonen inn i sentrifugen, og en distributør akselererer det gradvis. Sentrifugalkreftene separerer faststoffer fra væsken. Faststoffene samles opp og komprimeres mot veggen i sentrifugen. 

En transportør roterer inne i bollen med en litt annen hastighet, og transporterer faststoffene på skålveggen mot den koniske enden. Dekanterdesignet øker det hydrauliske trykket inne i trommelen for å forbedre flyten gjennom en smal åpning. De komprimerte og avvannede faststoffproteinene, proteinpastaen, går ut av separatoren via utløpsåpninger i den koniske enden hvor diameteren er minst. Separeringen foregår i hele lengden av den sylindriske delen av sentrifugen, og prosessvannet går gjennom en valgfri paring disk (intern sentripetalpumpe). 

Vasking 

Vann tilsettes proteinmassen etter at den forlater proteindekanteren. En vaskedekanter behandler deretter proteinsuspensjonen, og skiller ut proteinisolatet for videre behandling i en tørker. Den resirkulerer deretter prosessvannet til TopStream for å gjenvinne gjenværende proteinfaststoffer. 

Klaring 

Alfa Laval TopSteam klarer prosessvannet fra proteindekanteren og vaskedekanteren, og resirkulerer protein som er tapt av dekanteren tilbake til proteindekanteren, hvor det blandes med innkommende proteinsuspensjon for separering. 

Alternativt kan du bruke TopStream for å la hver dekanter kjøre med høyere kapasitet siden TopStream fanger opp eventuelle suspenderte proteiner som hver enkelt dekanter ikke gjør. 

Hvorfor velge å ettermontere system for planteproteinseparasjon?

– Eksisterende installasjonerWhy plant protein sep sys_Retrofit.png