AlfaFlash

Alfa Laval AlfaFlash platefordamper konsentrerer væsker med høy viskositet og høy begroing og skjærfortynnende væsker, trygt, pålitelig og effektivt. Denne platefordamperen med tvungen sirkulasjon er kompakt, selvrensende og lett å vedlikeholde, og håndterer prosessvæsker med høye nivåer av suspenderte stoffer, og oppfyller krav om medium til null væskeutslipp. Egnet for ulike bruksområder – fra proteiner, mat, drikke, stivelse og søtningsmidler til livsvitenskap og industriell fermentering til avløpsvann.

AlfaFlash NoDecanter A

Konsentrer væsker med høy viskositet, begroing og skjærfortynnende væsker med letthet

 • Maksimal oppetid på grunn av minimal begroing som følge av høyere skjærhastighet og høyere turbulens, noe som skaper en selvrensende effekt
 • Reduserte avhendings- og transportkostnader på grunn av høyeffektiv konsentrasjon av prosessvæsker med høy viskositet eller skjærfortynnende væsker
 • Kompakt, plassbesparende fotavtrykk på grunn av redusert høyde og vekt sammenlignet med skall-og-rør-fordampere, noe som kutter installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Utmerkede forkonsentrasjons- og reduksjonsegenskaper på grunn av energieffektive tørkere og justeringer av varierende innmatingssammensetninger under resirkulering
 • Perfekt for å øke kapasiteten og fjerne flaskehalser i eksisterende fordampningssystemer

Alfa Lavals platefordampere er allsidige, kompakte og selvrensende, og er effektive for et bredt spekter av bruksområder med høyviskose, begroingsutsatte prosessvæsker med høyt faststoffinnhold, for eksempel overmettede saltløsninger og svartvann fra olivenmøller. Perfekt for nye eller ettermonterte installasjoner. Disse fordamperne oppfyller krav til medium til null væskeutslipp uavhengig av industrier.

 • BlueVap – er et helautomatisk, forhåndsmontert termisk separasjonssystem som konsentrerer svartvann fra olivenmøller til 80 % klart vann og 20 % biologisk nedbrytbar kake. Ingen damp eller kjølevann nødvendig. 
 • AlfaFlash – en fordamper med tvungen sirkulering som konsentrerer utfordrende prosessvæsker med suspenderte faste stoffer og noe krystallisering
Det er hundre ganger bedre enn det gamle systemet! Bortsett fra en planlagt sommernedstenging, har den gått uten avbrudd, og produsert kvaliteten og konsistensen på dravet som vi ønsker. Vi rengjør enhetene på stedet ved å spyle på slutten av hver uke, og da vi inspiserte varmeoverføringsflatene under sommerstansen, var de helt rene. – Shane Fraser, Distillery Production Leder, Glenfarclas Destillery 
Med BlueVap hjelper Alfa Laval oss med å nå målet vårt om en olivenoljeproduksjon uten avfall.  – Eier Frantoio di Santa Téa, Reggello, Italia 

Se hele utvalget vårt av fordampere

Perfekt for ikke-newtonske væsker 

Illis evaporator_Diagram CSL.png

På grunn av det korrugerte platemønsteret som fremmer turbulens og kontinuerlig rengjøring, blir AlfaFlash flashfordamperen ikke like raskt tilgrodd som skall- og rørfordampere. Når et produkt fortynnes ved skjærkraft (destillasjonsrester, proteinløsninger osv.), reduseres i tillegg den høye skjærkraften til AlfaFlash-platefordamperen den tilstedeværende viskositeten til prosessvæsken, noe som ytterligere reduserer begroing og forbedrer varmeoverføringsytelsen.

 

 

Sammenlignet med et tradisjonelt skall-og-rør-fordampningssystem, krever AlfaFlash og AlfaVap-systemet betydelig mindre installasjonshøyde og kan installeres uten komplisert anleggsarbeid på stedet.

Alfavap-vs-falling-film-ratio-illustration


Varmekilder for fordampningssystemer

Konfigurasjonsalternativer

Alfa Lavals fordampningssystemer kan bruke varme fra forskjellige kilder, for eksempel mekanisk og termisk kompresjon, samt avfallsdamp fra tørkere.

Multieffektsystem 

 

CONRESA copy_new.jpg

 • Sparer energi ved å gjenbruke damp 
 • Enkel og fleksibel

Mekanisk damprekompresjon, MVR 

 • Høy investering 
 • Lavt (eller ikke noe) dampforbruk 
 • Bruker strøm 

Termisk damprekompresjon, TVR 

 • Lav kostnad med redusert dampforbruk 
 • Enkelt, ingen bevegelige deler

Spillvarme fra tørkere 

 

 • Lave energikostnader 
 • Relativt høy investering 

Pilottesting og utleie av fordampningssystemer

Prøv før du kjøper. Få ekspertise og råd fra Alfa Lavals ingeniører for den optimale konfigurasjonen for fordampningssystemet ditt, inkludert

 • detaljert vannanalyse og karakterisering  
 • prosess- og vannkjemimodellering  
 • benchmark- og/eller pilottesting for moderat til høy risiko  
 • detaljert materialkompatibilitetsevaluering  
 • prøveanalyser  
 • pilottester  

Besøk Alfa Lavals laboratorium og testsenter for materialteknologi og kjemi i Lund i Sverige, Alfa Lavals innovasjons og testsenter i Nakskov i Danmark, eller lei ett av våre mobile pilotfordampningssystemer for å utføre forsøk på stedet i anlegget ditt. 

Jan Moller Testcenter Nakskov

 

    Ta kontakt

.

Nøkkelprodukter

Service

Matsystemtjenester

Alfa Laval-matsystemtjenester bidrar til å utvide ytelsen til matsystemene dine ved å maksimere ytelsen til prosessene. Dette gjør at du kan:

 • Forbedre driften din kontinuerlig for å opprettholde konkurransefortrinn
 • Fokusere på oppetid, optimalisering og tilgjengelighet
 • Maksimere avkastningen på investeringen gjennom hele livssyklusen til matsystemene dine

Lær mer om vårt servicetilbud

service men with ipad

Konstruert system

Et Komplett AlfaVap fordampningssystem med film inkluderer platefordampere, forvarmere, syklonseparatorbeholdere, termiske og/eller mekaniske damprekompresjonsenheter, pumper, instrumenter, ventiler, kanaler og rør og en lokal programmerbar logisk kontroller (PLC) og kontrollpanel. Systemet kan ferdigmonteres i Alfa Lavals verksted, noe som reduserer installasjonstiden på stedet til én til tre uker.


.

Slik fungerer en platefordamper

Alfa Laval AlfaFlash platefordamper er en flashfordamper med tvungen sirkulasjon. En pumpe resirkulerer væsken mellom syklonseparatorbeholderen og platefordamperen og skaper en svært turbulent strøm inne i platevarmeveksleren. 

Det skjer ingen koking i platevarmeveksleren, men væsken varmes opp under trykk. Selve fordampningen finner sted når den oppvarmede væsken slippes ut i separatorbeholderen hvor trykket slippes ut og den flyktige væsken sendes raskt inn. Mange AlfaFlash-installasjoner kjører under vakuum. 

Multieffektdesign reduserer kravene til dampforbruk: Dampen som produseres i én effekt, brukes som oppvarmingsmediet i en etterfølgende effekt. I kombinasjon med termisk damprekompresjon (TVR) og/eller mekanisk damprekompresjon (MVR), kan dampforbruket reduseres til en brøkdel av fordampningskapasiteten. 

Et komplett AlfaFlash-system inkluderer platefordampere, forvarmere, separatorbeholdere, TVR eller MVR, resirkulasjonspumper, instrumenter, ventiler, kanaler, rør og et kontrollpanel. 

Du er kanskje også interessert i …

Fordampningsløsninger 3D/VR

Få en 360-graders omvisning i fordampningssystemene på nært hold. Se 3D/VR-modellene av fordampningssystemer ved å klikke på en av modulene.

AlfaFlash Decanter 640x360

Utforsk utvalget vårt av fordampere

Alfa Laval tilbyr et bredt spekter av fordampningssystemer fra platefordampere og platefordampningssystemer med fallende film til rørformede fordampere. Finn ut hva som fungerer for fordampningsbehovene dine.

water steam drops 640x360

Snakk med en ekspert

Varmekilde for systemet
Fordampningsgrad
Ønsker du å motta opptak fra webinarer, invitasjoner til fremtidige arrangementer og produkt- og servicenyheter?

Denne informasjonen lagres og behandles i samsvar med personvernreglene våre.