Vanninnløp

For å sikre inntaket av friskt vann til prosessen kan det være nødvendig med ulike typer behandling. Noen av disse genererer også en avløpsstrøm. Alfa Laval tilbyr en rekke løsninger som hjelper dere å håndtere dette på en effektiv og bærekraftig måte. Det kan for eksempel gjelde vann til kjøletårn: tilberedning av prosessvann og rensing av avfall fra omvendt osmose.

Water-intake Cooling-towers 640x360

Dette er noen av våre løsninger for vanninntak og rensing av avløp:

  • Tilberedning av vann til kjøletårn:  Ved bruk av overflatevann fra elver, innsjøer osv. er Alfa Laval AS-H Iso-Disc Cloth Media Filter ideelt til finrensing av overflatevann ved å fjerne partikler ned til en endelig vannkvalitet på ned til 5–10 µm. Det kan håndtere opptil 10–15 m3/t/m2 filtreringsområde.
  • Rensing av avfall fra omvendt osmose-prosesser: Alfa Laval ALDEC G3 dekantere og inndampingssystemer kan brukes til å separere eller konsentrere avfallet for å redusere mengden som må håndteres.