Tertiærhåndtering

Som oftest er en form for tertiærbehandling nødvendig etter industriell og kommunal rensing av avløpsvann før man får en utslippskvalitet som er god nok til å slippe ut i omgivelsene (sjøen, innsjøer, elver osv.). Og det er helt nødvendig hvis avløpsvannet skal brukes på nytt. Alfa Laval tilbyr to typer tertiærrensing som produserer utslipp som er rent nok til å oppfylle de strengeste utslippskriterier, eller til gjenbruk av vann.

Tertiary treatment 640x360

Alfa Lavals metoder for tertiærbehandling av kommunalt og industrielt avløpsvann bygger begge på filtrering og er ideelle når utslippsgrensene er lave. De er veldig kompakte, svært effektive og gjør avløpsvann om til rent vann som trygt kan slippes ut i naturen eller brukes på nytt.

  • Det gravimetriske, kontinuerlige Alfa Laval AS-H Iso-Disc Cloth Media filter med filtrering fra utsiden og inn, fjerner restpartikler, f.eks. < 5 mg/l suspendert stoff og < 10 mg/l BOF fra avløpsvann til effluent med høy utslippskvalitet (ned til 5–10 µm), egnet for gjenbruk. Det håndterer 10–15 m3/t/m2 filtreringsområde, og er et fleksibelt, kostnadseffektivt og høykapasitets alternativ til tradisjonelle sandfiltre.
  • Alfa Laval Membrane Bioreactor (MBR) alt-i-ett-system, som kombinerer sekundær- og tertiærrensing av kommunalt og industrielt avløpsvann, leverer en overlegen utslippskvalitet (effektiv filtrering i slam til 0,01 µm) som er egnet til gjenbruk. Det fjerner suspendert stoff ned til < 1 mg/l, BOF ned til < 5 mg/l og håndterer et 5–40 liter/t/m2 filtreringsområde. Prosessen er gravimetrisk, helt uten pumper, og er energieffektiv med kompakte membranfiltreringsmoduler (MFM), basert på vår patenterte Hollow Sheet-teknologi. Sammenlignet med andre MBR-løsninger gir den bedre sikkerhet, enklere bruk og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

 

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.