Fiskeforedling

Vi tilbyr et bredt utvalg av løsninger for utvinning og raffinering av fett, oljer og proteiner fra overskytende fiskeråvarer, for eksempel produksjon av høyverdig fett og proteiner til matingredienser.

Fish processing

Rask, hygienisk og pålitelig

Behandling av fisk, skalldyr og andre råvarer fra verdenshavene til produkter for konsum av mennesker eller dyr krever hurtighet, pålitelighet og hygiene.

Bedre kombinasjoner

En av de enkleste måtene å oppnå de beste, mest lønnsomme resultatene på ved behandling av fisk, skalldyr og krill, er å sørge for at alle komponentene og systemene fungerer uavbrutt og pålitelig sammen – noe som øker effektiviteten i hvert ledd i stedet for å forringe dem. 

Systemer, moduler og utstyr

Alfa Laval kan tilby deg hele spekteret av muligheter. Fra komplette prosesseringsinstallasjoner til forhåndskonstruerte moduler og individuelt tilpasset spesialutstyr.

Du kan også benytte deg av Alfa Lavals solide kunnskap og erfaring for å utvide, forbedre og finjustere enhver installasjon for bearbeiding av fisk, skalldyr og krill til mel og olje.

Setter en ny standard

Alfa Lavals kompetanse gjør det mulig å gjennomføre denne typen foredling i industriell skala med redusert avfall og lavere energiforbruk. Ved å ta i bruk avanserte teknologiløsninger hjelper vi deg med å forbedre kvalitet! og fortjeneste.

Fra avfall til inntekter

Foredling av sjømat resulterer ofte i store mengder biprodukter.  De fleste av disse blir til produkter med lav verdi, som for eksempel dyrefôr.

Med Alfa Lavals teknologi kan du gjøre biprodukter og andre råvarer om til spiselige proteiner med høy verdi og betydelig kommersielt potensial. Alfa Laval er en pioner på dette feltet.

Surimi-alternativet

Fiskeforedlingsoperasjoner gir mange biprodukter som kan foredles til nye inntekter ved hjelp av Alfa Laval-teknologier.

Et slikt produkt er surimi, et populært fiskebasert matprodukt som etterligner teksturen, konsistensen og fargen på kjøttet fra hummer, krabbe og andre skalldyr.

Nedlastninger

Maksimal pålitelighet og utbytte med Alfa Lavals gjenvinningssystemer for protein-, fett- og oljer

Byggesteinene for lønnsomhet

 

Bygger surimimuligheter – over hele verden

Øk inntektene

 

Løsninger for foredling av fisk og kjøtt

Innovative rendering solutions.jpg

Innovative gjengivelsesløsninger

 

.

Alfa Laval blir partner i innovasjonsprosjekt for bærekraftig fiskeoppdrett

Alfa Laval inngår partnerskap med det norske oppdrettsselskapet Lingalaks i et innovasjonsprosjekt som skal utvikle pumpeteknologi for et mer bærekraftig fiskeoppdrett. Målet er å få til lignende forhold som i dype fjorder. Prosjektet tar sikte på å ha flyteanlegget klart i 2023.

framo promotion