2021-02-19 Product News

Alfa Laval blir partner i innovasjonsprosjekt for bærekraftig fiskeoppdrett

Alfa Laval – verdensledende innenfor varmeoverføring, sentrifugalseparering og væskehåndtering – inngår partnerskap med det norske oppdrettsselskapet Lingalaks i et innovasjonsprosjekt som skal utvikle pumpeteknologi for et mer bærekraftig fiskeoppdrett. Målet er å få til lignende forhold som i dype fjorder. Prosjektet tar sikte på å ha flyteanlegget klart i 2023.

I 2050 vil behovet for protein av høy kvalitet øke med 50 prosent, noe som skaper etterspørsel etter ulike proteinkilder. Bærekraftig fiskeri kan være nøkkelen til å skaffe mat til verdens befolkning hvis ressursene forvaltes riktig. Akvakultur har vært drevet i hundrevis av år, fra prekolumbianske fiskefeller i Amazonasbassenget til karpedammer på gamle kinesiske gårder. I dag produseres det mer oppdrettsfisk enn storfekjøtt, og det globale markedet for oppdrettsfisk antas å komme opp i 376,46 milliarder dollar i 2025, noe som gir en årlig vekst på 4,7 prosent fra 2018 til 2025, ifølge Allied Market Research.


Alfa Laval har gått sammen med Lingalaks om å utvikle et nytt, innovativt anlegg som skal plasseres i Hardangerfjorden. Alfa Lavals Framo-pumpesystemer vil hente opp ferskt vann med lav temperatur og høyt oksygennivå fra 35 meters dyp, og i tillegg skape en perfekt havstrøm som fisken kan svømme i. Pumpesystemet vi gi lignende forhold som i de dype fjordene, noe som gir et optimalt miljø for fisken. Separeringsteknologi vil også bli brukt til å rense vannet og konsentrere fiskeslammet til videre bruk som gjødsel, noe som er en bærekraftig løsning.

«Med dette samarbeidet tar vi sikte på å øke både produktiviteten og den økonomiske attraktiviteten for fiskeoppdrettsløsninger og samtidig redusere miljøpåvirkningen,» sier Sameer Kalra, direktør for Marine Division i Alfa Laval. «Jeg er glad for at vi bruker vår Framo-teknologi i fiskeindustrien, akkurat som vi gjorde for rundt 70 år siden, men nå til beste for miljøet.»

 

Visste du at … det går med rundt én kilo fôr for å produsere én kilo oppdrettsfisk, nesten to kilo fôr for å produsere én kilo kylling og rundt sju kilo for å produsere én kilo storfekjøtt?

 

Dette er Alfa Laval 

Alfa Laval er aktiv innenfor områdene energi, maritim virksomhet og matvareproduksjon og vann, og tilbyr sin ekspertise og sine produkter og tjenester til en rekke bransjer i rundt 100 land. Selskapet legger vekt på å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og bidra til fremskritt, alltid ved å gjøre det lille ekstra for å støtte kundene i å nå sine forretningsmål og bærekraftmål.

Alfa Lavals innovative teknologiske løsninger er innrettet mot å rense, foredle og gjenbruke materialer, noe som fremmer en mer ansvarlig bruk av naturressurser. Det bidrar til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. På den måten fremmer Alfa Laval suksess for kundene, men også for mennesker og planeten. Vi gjør verden bedre, hver dag. It’s all about Advancing better™.

Alfa Laval har 16 700 ansatte. I 2020 var omsetningen 41,5 milliarder SEK (ca. 4 milliarder EUR). Selskapet er notert på Nasdaq OMX.

framo promotion

Kontakt

Relatert innhold: