Varmeeffektive løsninger for svømmebassenger, spa, badstuer og drivhus

Bruken av platevarmevekslere for oppvarming av bassenger, spa og badstuer og drivhus har blitt vanlig praksis, hovedsakelig på grunn av termodynamiske fordeler og lave kostnader sammenlignet med skall-og-rør-teknologi. En platevarmeveksler kan utnytte varme fra ulike kilder, inkludert fjernvarme, soloppvarmet vannkrets eller geotermisk grunnvann. Den kan også bruke kjølt vann for å fjerne varme når den aktuelle applikasjonen må avkjøles.

swimming pool heating

Velg riktig partner

 • Alfa Laval tilbyr kompakte løsninger for oppvarming og opprettholdelse av temperaturen i svømmebasseng uansett størrelse.
 • Gjenvinn varme fra geotermiske lavtemperaturkilder til drivhuset og reduser risikoen for avleiring med Alfa Lavals plateteknologi.
 • Alfa Lavals AHRI-sertifiserte varmevekslere sikrer at du gjenvinner maksimal varmemengde, noe som øker bærekraften til anlegget ditt.
 • Den høye strømningshastigheten gjennom Alfa Lavals platevarmevekslere muliggjør selvrensing, og dermed mindre vedlikehold.
 • Vårt serviceteam har høy kapasitet og en global rekkevidde for å minimere nedetiden for applikasjonen din.

Trender i bransjen

Svømmebassengfasiliteter med spa og badstuer brukes til både trening og rekreasjon. De siste årene har etterspørselen etter denne typen rom økt i takt med økende turisme og helsebevissthet. Drivhusteknologi for matproduksjon har også blitt stadig mer populær ettersom klimaendringer påvirker avlingene negativt. Begge industriene ønsker å bli mer bærekraftige ved å få mest mulig ut av tilgjengelig varme, uavhengig av kilden. Lavkarbonoppvarming og kjøling er også en avgjørende prioritet ettersom det globale energisystemet beveger seg bort fra fossilt brensel som energikilde. Utfordringen er å få disse endringene til å skje, uten å gå på akkord med ytelsen.

Ved å velge Alfa Laval trenger du ikke gå på akkord. Våre varmevekslere tillater en tett temperaturtilnærming for maksimal varmegjenvinning samtidig som de opprettholder en jevn temperatur i bassenget, spaet, badstuen eller drivhuset. Som et selskap er vi dedikert til å muliggjøre overgangen til ren energi, redusere karbonavtrykket til verdikjeden vår, og gjøre prosessen din så energieffektiv som mulig.

.

Svømmebasseng

Bassengene må varmes opp til en optimal temperatur som er behagelig for rekreasjon og trening. Varmekilden har tradisjonelt vært en varmtvannskjel, men kan også være en solvarmet vannkrets, fjernvarme eller jordvarme. En varmeveksler skal skille den primære varmesløyfen fra den sekundære, som vil inneholde bassengvannet. Dette er både av sikkerhets- og hygienehensyn. Varmeveksleren bør plasseres før klorering for å redusere korrosjon og skade på utstyret. Alfa Laval leverer tilpassede platevarmevekslere med pakninger til bassenger av ulike størrelser og varmebehov.

I tropisk klima kan det være nødvendig å avkjøle vanntemperaturen i et svømmebasseng. Dette kan oppnås ved å bruke avkjølt vann som det andre mediet.

Se hvordan Alfa Laval-teknologi brukes for å opprettholde temperaturen i verdens høyeste basseng.

Heating for swimming pool
Heating for spas and saunas

Spa og badstuer

Spa og badstuer er populære rekreasjonsaktiviteter som krever oppvarming og vedlikehold av en behagelig innstilt temperatur. Uansett hvor stort anlegget ditt er, kan Alfa Lavals varmevekslere tilpasses for å passe til ditt bruksområde. Varmekilden kan blant annet være geotermisk grunnvann, eller en solvarmekrets. En varmeveksler som skiller primær- og sekundærsløyfen vil overføre den termiske energien til spa-/badstuvannet. Den høye væskestrømmen gjennom varmeveksleren muliggjør selvrensing, noe som reduserer risikoen for avleiring og sedimentering, slik at applikasjonen kan kjøres lenger med minimal nedetid.

Finn ut hvordan et spa i New Zeeland bruker Alfa Laval varmevekslere for å øke bærekraften og maksimere varmegjenvinningen.

Drivhus

Enten du dyrker grønnsaker eller blomster, krever et drivhus riktig temperatur og fuktighet for optimalt utbytte. Energikilden ved oppvarming vil ofte være geotermisk grunnvann. Varmen overføres fra energikilden til vannet som sirkulerer i rør av lakkert stål langs jordbunnen ved hjelp av en varmeveksler fra Alfa Laval. Avhengig av sammensetningen av det geotermiske vannet kan det være nødvendig med platevarmevekslere med titanplater for å minimere risikoen for korrosjon og redusere sedimentoppbygging og begroing. Det er tilstrekkelig med lavtemperaturvarme, som effektivt gjenvinnes med en pakningstett platevarmeveksler fra Alfa Laval.

I enkelte klima kan det hende at luften i drivhuset må avkjøles. Dette oppnås ved å bruke avkjølt vann som det andre mediet.

Finn ut hvordan drivhus i Nederland bruker geotermisk grunnvann for bærekraftig matproduksjon.

Heating for greenhouses
.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

plate-og-rammevarmevekslere-med-pakning

 • Fleksible løsninger som kan tilpasses behovet og sikrer høyeste termiske effektivitet
 • Kompakt design er plassbesparende, enkle å betjene og vedlikeholde
 • Løsninger for å redusere begroing, stress og korrosjon for maksimal oppetidFinn ut mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsveisede platevarmevekslere

 • Svært effektiv, pålitelig teknologi for applikasjoner som kan forårsake trykk- eller temperaturtretthet
 • Garantert lang levetid takket være det unike Alfa Laval RefTight™ forseglingssystem
 • En pålitelig løsning for å forhindre krysskontaminering mellom medier

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Loddede platevarmevekslere

 • Lett kobberloddet konstruksjon med kompakt fotavtrykk
 • Større termisk effektivitet enn sammenlignbare skall-og-rør
 • Fleksible alternativer for å passe en rekke applikasjoner med alle forskjellige typer medier/væsker
 • Ideell for naturlige og lav-GWP kjølemidler

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Sveisede platevarmevekslere fra AlfaNova

 • Ekte konstruksjon i 100% rustfritt stål
 • Sterk korrosjonsbestandighet med aggressive medier
 • Forhindrer metallforurensning i drikkevann og andre hygieniske bruksområder
 • Høy termisk effektivitet og kompakt fotavtrykk


Finn ut mer

Konsulent? Systemintegrator?

Er du konsulent? Se her! Med kompetanse og erfaring fra tiår innen varmeveksling, tilbyr Alfa Laval kunnskapsrike ressurser som kjenner dagens oppvarmings- og kjølingsbehov. Få svar på komplekse spørsmål om alt fra energieffektivitet til naturlige kjølemidler, sammen med nyttige verktøy som gjør det enklere å finne riktig teknologi for ditt behov.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-ytelsessertifiserte varmevekslere for sikker termisk ytelse

Sertifisering fra Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) er den eneste globale tredjepartsverifiseringen av termisk ytelse, og gir deg uavhengig forsikring om at platevarmeveksleren din vil fungere i samsvar med produsentens publiserte klassifiseringer. Alfa Laval tilbyr AHRI-sertifiserte platevarmevekslere med pakning, loddede platevarmevekslere og sveisede platevarmevekslere.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Få effektiviteten til å vare i flere tiår

En dårlig fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerhet, produktkvalitet og energikostnader. Feil kan føre til kostbar nedetid og store tap i produksjonen. Ved regelmessig og proaktivt vedlikehold av platevarmevekslere med pakning, opprettholdes ytelsen og operasjonen holdes problemfri og forutsigbar.

Vi har ekspertisen til å hjelpe deg om du opplever et problem i dag, ønsker å forhindre fremtidige problemer eller ønsker å løse problemet selv med vårt online feilsøkingsprogram.

Se våre totalserviceløsninger

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering for energieffektivisering

Smarte byer og digital intelligens kan hjelpe byer med å gjøre fremskritt på veien mot å oppfylle 70 prosent av målene for bærekraftig utvikling. Digitale tjenester har allerede en betydelig innvirkning på varme- og kjølesystemer i byer, noe som gjør dem mer bærekraftige.

Fjernovervåking og dedikerte analyser gir mer presis og effektiv drift, mer informert beslutningstaking og målrettede inngrep. Utviklingen av mer sofistikerte og effektive varme- og kjølesystemer er bare mulig gjennom denne digitale endringen, som kan gi pålitelige og rimelige varme- og kjøletjenester til urbane områder samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Den smarte varmeveksleren

HVAC og bærekraftige byer

Ved å forbruker mer enn to tredjedeler av verdens energi, spiller byene våre en avgjørende rolle i å takle klimakrisen. En betydelig del av byenes energiforbruk går til oppvarming og kjøling, noe som betyr at å forbedre energieffektiviteten er helt avgjørende. Alfa Laval har nesten et århundre med erfaring innen varmeoverføring og gjenvinning, og vi har som mål å bli karbonnøytrale innen 2030. La oss være partneren din i overgangen til en bærekraftig morgendag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakt oss

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.