Geotermisk oppvarming

Bruk av geotermisk vann er en økonomisk og miljøvennlig måte å generere varme på. Alfa Laval har den nødvendige kunnskapen og overlegen teknologi til å integrere denne kilden til fornybar energi inn i fjernvarmenettverk på en effektiv måte.

geothermal heating 640x360

Alltid tilgjengelig

Geotermisk oppvarming, som utnytter energi fra jordens indre, er en miljøvennlig løsning som eliminerer bruken av fossile brensler. Og som alltid er tilgjengelig, siden den ikke er avhengig av værforholdene. Geotermisk oppvarming brukes vanligvis som et tillegg til andre oppvarmingskilder. Et av hovedbruksområdene er til varmt vann til oppvarming av bygninger og tappevann. Hvis temperaturen på det geotermiske vannet er høy nok, kan det varme vannet føres direkte til en varmeveksler og deretter brukes i fjernvarmesystemer.

Vi har kunnskapene og teknologien

Alfa Laval bruker sine omfattende kunnskaper om geotermikk til å levere optimale løsninger for bruk av geotermisk energi. Vi leverer overlegen teknologi, fra den geotermiske brønnen til fjernvarmestasjonen. Våre AHRI-sertifiserte varmevekslere, med plater i rustfritt stål eller titan, og våre ALF-forfiltre er det optimale valget for håndtering av strømmer av korroderende medier som geotermisk vann. 

Alfa Laval 360° serviceportefølje

 

Alfa Laval tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for å bidra til å holde utstyret deres i best mulig stand.

Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan utvide ytelsen for produktene deres.

 

 

Drive fremtiden innen HVAC