Geotermisk oppvarming

Geotermisk energi kan komme i forskjellige former: fra dypt eller grunt, i høye eller lavere temperaturer og brukes til elektrisitet eller varmeproduksjon – men den har alltid den fellesnevneren at den er tilgjengelig døgnet rundt alle dager i uken. Fordi den kommer fra jordskorpen er det en fornybar kilde som ikke er avhengig av vær eller årstid. I tillegg til oppvarming kan et akviferlagringssystem også brukes til å levere frikjøling til en bygning.

geothermal heating 640x360

Velg riktig partner for geotermisk energi

 • Hos Alfa Laval ser vi det store potensialet i at geotermisk energi er en viktig bærekraftig oppvarmingsressurs for fremtiden.
 • Målet vårt er å levere energieffektive og pålitelige løsninger som legger til rette for høyest mulig utbytte til lavest mulig kostnad for miljøet.
 • Med nesten 100 års erfaring med varmeoverføring og servicesentre over hele verden har vi erfaring og lokal tilstedeværelse i alle markeder.
 • Vi vet hvilken varmeveksler som best optimerer produksjonen din med lavest mulig tilbakebetalingstid.
 • Med tredjeparts ytelsessertifisering fra AHRI kan du være trygg på at den termiske ytelsen til produktene våre er så god som vi sier den er.

Trender i bransjen for geotermisk oppvarming

Det er et økende fokus på geotermisk energi som et alternativ til tradisjonelle fossile brensler i varmesektoren. Spesielt der den kan erstatte brensel i fjernvarmenett og nå ut til et stort antall kunder fra ett enkelt sett med brønner. Det er også økende interesse for bruk av grunn geotermisk energi med lavere tilgjengelig temperatur og akvifervarmelagringssystemer sammen med varmepumper for å danne et rimelig og energieffektivt alternativ med fornybar energi.

Bransjen er imidlertid ikke uten utfordringer. Siden vannet kan inneholde høye nivåer av klorid og andre urenheter, kan avleiring og begroing bygge seg opp og redusere ytelsen til prosessutstyret. Det er her vi kommer inn. Alfa Lavals høykvalitetsutstyr og dokumenterte erfaring innen service holder prosessene dine på optimal kapasitet med minimal nedetid.

HVAC geothermal heating
Når det gjelder utstyr, må vi rett og slett velge det beste. Leverandøren må kunne bevise en sterk kapasitet for ettersalgstjenester og beredskap. Vi er glade for å kunne si at Alfa Laval oppfyller disse kompromissløse kriteriene med svært sikker margin.

Ali Ichedef, daglig leder i Izmir Jeotermal

 

Les mer

.
2023 geothermal heating greenhouse 1400x2200

Den geotermiske temperaturgradienten avhenger av brønnens dybde sammen med plasseringen. Noen steder kan ha høyere temperaturer nært overflatenivå, som for eksempel Island. De fleste steder har imidlertid et temperaturområde som illustrert av grafen.

Geotermisk oppvarming fungerer ved å trekke ut varmen fra en underjordisk vannkilde. Jo lenger under bakken vannet trekkes ut, jo varmere er det vanligvis. I Nederland pumper geotermiske varmeanlegg varmt vann fra dybder på minst 500 meter. Når varme er hentet fra det geotermiske vannet føres vannet tilbake til bakken i injeksjonsbrønnen.

Nederland er verdens nest største mateksportør målt i verdi, og landets 9000 hektar med drivhus er en viktig grunn til det. Men å holde disse drivhusene ved riktig temperatur krever mye energi, så utvikling av alternative energikilder er en topprioritet i landets innsats for å nå sine ambisiøse klimamål.

Varmevekslere spiller en nøkkelrolle i å utnytte fordelene til geotermisk energi, og sikrer effektiv varmeoverføring mellom det varme vannet som kommer opp fra bakken og det kjøligere vannet som er brukt til å varme opp drivhus eller andre bygninger.

 

Les mer om nederlandsk drivhus

.

Forskjellen grunne, akvifer og dype geotermiske

Hver brønn er unik med dybder som er avhengig av plassering og forhold. Når denne industrien snakker om grunne eller dype brønner, er det egentlig for å identifisere hovedkarakteristikkene til et prosjekt. Grunn geotermisk varme genereres fra vann under overflaten ved bruk av enten en åpen sløyfe hvor vann pumpes fra brønnen eller et lukket sløyfesystem med væske i en kollektorsløyfe som pumpes opp og ned i brønnen.

Grunne brønner og akvifer (<=500m)

geothermal-heating_shallow-well_v0_640x360.jpg

Grunn geotermisk oppvarming og ATES (akvifertermisk energilagring) er en fornybar energiteknologi som bruker den relativt konstante temperaturen i de øvre lagene av jordskorpen til å varme opp og/eller kjøle ned bygninger.

I motsetning til dype geotermiske systemer, opererer grunne geotermiske systemer vanligvis på dybder på opptil 100 meter.

Grunne geotermiske brønner genererer et temperaturnivå som ikke kan brukes direkte som det er – derfor brukes den absorberte varmen i et grunt geotermisk prosjekt sammen med varmepumper, som øker temperaturen til et mer nyttig temperaturnivå for oppvarmingsformål. Et grunt geotermisk system kan også brukes i revers der vannet under bakken brukes som en frikjølekilde for å kjøle ned bygninger i varmt vær.

Grunne geotermiske systemer er et populært valg for boliger og små næringsbygg, da de kan installeres på en relativt liten plass og krever mindre boring og utgraving enn dype geotermiske systemer.

Dype brønner (2000–5000 m)

geothermal-heating_deep-well_v0_640x360.jpg

Dyp geotermisk oppvarming er en gjenbrukbar energikilde som bruker varme som kommer fra jordens kjerne.

Det varme vannet og potensielt også damp bringes til overflaten og brukes til å generere varme ved å kjøre det gjennom en varmeveksler hvor energi overføres til det andre nivået hvor den distribueres til punktet den skal brukes. Fra dype geotermiske brønner kan temperaturen være høy nok til å brukes direkte som den er. Men på enkelte steder og dyp kan det fortsatt være behov for å øke temperaturnivået med varmepumper. Det er ganske vanlig at dype geotermiske kilder kobles til et fjernvarmeanlegg.

Dybden som dype geotermiske systemer opererer på kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert de geologiske egenskapene til området, typen system som brukes og varmebehovet til bygningene der varmen brukes.

Normalt opererer dype geotermiske systemer på dybder fra omtrent fem hundre meter til flere kilometer under overflaten. De vanligste dybdene for dype geotermiske systemer som brukes til å levere varme til bygninger og veksthus, er mellom 1500 og 3000 meter.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

plate-og-rammevarmevekslere-med-pakning

 • Fleksible løsninger som kan tilpasses behovet og sikrer høyeste termiske effektivitet
 • Kompakt design er plassbesparende, enkle å betjene og vedlikeholde
 • Løsninger for å redusere begroing, stress og korrosjon for maksimal oppetid



Finn ut mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsveisede platevarmevekslere

 • Svært effektiv, pålitelig teknologi for applikasjoner som kan forårsake trykk- eller temperaturtretthet
 • Garantert lang levetid takket være det unike Alfa Laval RefTight™ forseglingssystem
 • En pålitelig løsning for å forhindre krysskontaminering mellom medier

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Loddede platevarmevekslere

 • Lett kobberloddet konstruksjon med kompakt fotavtrykk
 • Større termisk effektivitet enn sammenlignbare skall-og-rør
 • Fleksible alternativer for å passe en rekke applikasjoner med alle forskjellige typer medier/væsker
 • Ideell for naturlige og lav-GWP kjølemidler

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Sveisede platevarmevekslere fra AlfaNova

 • Ekte konstruksjon i 100% rustfritt stål
 • Sterk korrosjonsbestandighet med aggressive medier
 • Forhindrer metallforurensning i drikkevann og andre hygieniske bruksområder
 • Høy termisk effektivitet og kompakt fotavtrykk


Finn ut mer

AHRI-ytelsessertifiserte varmevekslere for sikker termisk ytelse

Sertifisering fra Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) er den eneste globale tredjepartsverifiseringen av termisk ytelse, og gir deg uavhengig forsikring om at platevarmeveksleren din vil fungere i samsvar med produsentens publiserte klassifiseringer. Alfa Laval tilbyr AHRI-sertifiserte platevarmevekslere med pakning, loddede platevarmevekslere og sveisede platevarmevekslere.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Konsulent? Systemintegrator?

Er du konsulent? Se her! Med kompetanse og erfaring fra tiår innen varmeveksling, tilbyr Alfa Laval kunnskapsrike ressurser som kjenner dagens oppvarmings- og kjølingsbehov. Få svar på komplekse spørsmål om alt fra energieffektivitet til naturlige kjølemidler, sammen med nyttige verktøy som gjør det enklere å finne riktig teknologi for ditt behov.

heating cooling-hub-vignette-2021
.

Få effektiviteten til å vare i flere tiår

En dårlig fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerhet, produktkvalitet og energikostnader. Feil kan føre til kostbar nedetid og store tap i produksjonen. Ved regelmessig og proaktivt vedlikehold av platevarmevekslere med pakning, opprettholdes ytelsen og operasjonen holdes problemfri og forutsigbar.

Vi har ekspertisen til å hjelpe deg om du opplever et problem i dag, ønsker å forhindre fremtidige problemer eller ønsker å løse problemet selv med vårt online feilsøkingsprogram.

Se våre totalserviceløsninger

smart heat exchanger sensor lighten 640

Digitalisering for energieffektivisering

Smarte byer og digital intelligens kan hjelpe byer med å gjøre fremskritt på veien mot å oppfylle 70 prosent av målene for bærekraftig utvikling. Digitale tjenester har allerede en betydelig innvirkning på varme- og kjølesystemer i byer, noe som gjør dem mer bærekraftige.

Fjernovervåking og dedikerte analyser gir mer presis og effektiv drift, mer informert beslutningstaking og målrettede inngrep. Utviklingen av mer sofistikerte og effektive varme- og kjølesystemer er bare mulig gjennom denne digitale endringen, som kan gi pålitelige og rimelige varme- og kjøletjenester til urbane områder samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Den smarte varmeveksleren

HVAC og bærekraftige byer

Ved å forbruker mer enn to tredjedeler av verdens energi, spiller byene våre en avgjørende rolle i å takle klimakrisen. En betydelig del av byenes energiforbruk går til oppvarming og kjøling, noe som betyr at å forbedre energieffektiviteten er helt avgjørende. Alfa Laval har nesten et århundre med erfaring innen varmeoverføring og gjenvinning, og vi har som mål å bli karbonnøytrale innen 2030. La oss være partneren din i overgangen til en bærekraftig morgendag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakt oss

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.