Fjernvarme

Fjernvarme, også kalt varmenett eller campusvarme, er et system som transporterer varme til bolig- og næringsbygg gjennom isolerte rør. Denne varmen kan komme fra en rekke tradisjonelle og grønne kilder som kombinert varme og kraft, energi fra avfall, geotermisk varme, solvarme og gjenvinning av spillvarme. Alfa Lavals energieffektive platevarmevekslere kan støtte alle fjernvarmeprosesser, redusere karbonutslipp og etterspørsel etter primærenergi samtidig.

district-heating-banner 640

Velg riktig fjernenergipartner

 • Med millioner av varmevekslere i drift over hele verden og servicesentre som dekker alle markeder, har Alfa Laval en dokumentert historikk.
 • Vi forstår viktigheten av å skalere opp bruken av fornybar energi, øke varmegjenvinningen og ha et sterkt fokus på å hjelpe kunder og partnere.
 • Produktspekteret vårt dekker alt fra varmeutvikling i produksjonsanlegg til oppvarming av vannet i dusjen.
 • Og med tredjeparts ytelsessertifisering fra AHRI kan du være trygg på at den termiske ytelsen til produktene våre er så god som vi sier den er.
 • Som et av våre største markeder står forskning og utvikling innen fjernvarme høyt på agendaen vår, og vi utvikler med deg i tankene.

Trender i fjernvarmeindustrien

I dag er varmesektoren påvirket av flere trender. Disse trendene er hovedsakelig drevet av økte forventninger og nye mål innen dekarbonisering, energiforsyningssikkerhet og energikostnader, brukervennlighet og energieffektiv ytelse.

Noen av de viktigste trendene innen fjernvarmesektoren er:

 • Lav nettemperatur. Nybygde nett for lavtemperatur eller eksisterende nett hvor driftstemperaturen senkes
 • Energikilder: endre fossilt brensel til fornybar og resirkulert energi
 • Sentralisert produksjon kompletteres med desentralisert/lokal produksjon
 • Nye fleksible løsninger når det gjelder tilbud og nettstørrelse
 • Det er en trend i sektoren til å jobbe mer langsiktig med investeringer, digitalisering og kapitalforvaltning
 • Utvidet involvering og interaksjon med sluttbrukerne for å jobbe med energieffektivisering og gjenbruk av varme. Noen kunder kan sees på som «prosumers» – både forbrukere og produsenter – som ikke bare bruker, men også leverer energi til nettet.
Å gjenvinne industriell spillvarme med varmevekslere og bruke den til fjernvarme er en av de mest effektive måtene å forbedre energieffektiviteten på globalt. Aurubis Group har tatt i bruk nettopp denne metoden for å forbedre bærekraften i et av smelteverkene deres.

Les hele historien

.

Fjernvarme fra første til femte generasjon

Alfa Laval har et bredt utvalg spesialvarmevekslere utviklet for VVS-markedet og vi har jobbet aktivt med fjernenergisektoren i mer enn 70 år.

Varmevekslere har spilt en viktig rolle i fjernvarmesystemer fra starten med generasjon 1, og viktigheten av funksjonaliteten øker for de nye generasjonene fjernvarme, fjernvarmegenerasjon 4 og 5.

Sammen med konsulenter, systembyggere, energiselskaper og partnere driver vi omstillingen av energilandskapet. Vi er stolte av å være endringsagenter i denne energiomstillingen. Ikke nøl med å kontakte ditt lokale Alfa Laval-kontor for å høre mer om morgendagens løsninger.

district-heating_generations_v1.png

Fjernvarmegenerasjoner – Fra første generasjons dampnett til femte generasjons lavtemperaturnett med distribuerte varmepumper. Temperaturene synker, og effektiviteten til systemene øker.

.

Alfa Laval-løsninger for fjernvarme

I fjernvarmeindustrien leverer Alfa Laval varmeoverføringsløsninger for energiproduksjon og for understasjoner som kobler bygninger til distribusjonsnettet. Lav returtemperatur øker effektiviteten til det totale fjernvarmesystemet og bør alltid være hovedmålet for enhver nettoperatør.

district-heating_solutions__v1_production-and-the-substations.jpg

Produksjon

1. Energiproduksjon i omstilling

Alfa Laval-varmevekslere brukes til å trekke ut varme fra kilden. Trenden går mot mer fornybar energi, som gjenvinning av overskuddsvarme fra nye energikilder som datasentre. Og noen energiselskaper utforsker mulighetene for grønt hydrogen.

2. Varmepumper brukes av fjernvarmeoperatører som gjør overskuddsvarme ved lave temperaturer til en rimelig og bærekraftig varmekilde

Alfa Laval-varmevekslere brukes også i varmepumper av alle forskjellige størrelser. Varmepumper kan brukes i forbindelse med for eksempel et renseanlegg for å generere energi til et fjernenerginett. En varmepumpe kan også plasseres i et næringsbygg som gjenbruker varmen fra for eksempel en restaurant eller et mindre datasenter lokalt. I mange installasjoner i varmeeffektive bygg brukes varmepumpen til å produsere både varme og kjøling avhengig av behov.

Distribusjon

Nett

Noen steder brukes varmevekslere som trykkbrytere i omfattende nettverk med høyderelaterte problemer og høydeforskjeller. Dette kan være ved sammenkobling av bynettverk eller store distribusjonsnett som kommer fra et produksjonsanlegg lokalisert noen ganger langt unna, og i høyere høyde enn byen som bruker fjernvarmen. Varmevekslerne fungerer som trykkbrytere i disse anleggene.

Varmevekslere brukes hovedsakelig som trykkbrytere i understasjoner. Enten i nettstasjoner mellom hovednettet og et sekundærnett eller fra distribusjonsnettet til hvert bygg.

Et sekundært varmenett muliggjør lavtemperatursystemer, hvor innkommende vann til sluttbrukerne kan ha en lavere temperatur enn primærnettet. Med lavtemperatursystemer kan et helt område motta varme fra en felles varmeunderstasjon.

Krav

Sluttbruker

Varmevekslere er en av hovedkomponentene i fjernvarmestasjoner på sluttbruker-/byggnivå.

Varmevekslere er nødvendig av to hovedgrunner. For det første brukes de til å isolere og beskytte den enkelte bygningens varmesystem og brukere mot potensielt høyere trykk og temperatur tilgjengelig i hoveddistribusjonsnettet. For det andre er det en måte å begrense skader hvis det oppstår en lekkasje inne i en bygnings varmesystem da trykkbryteren sørger for at det er en begrenset mengde oppvarmet vann i den isolerte varmekretsen.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

plate-og-rammevarmevekslere-med-pakning

 • Fleksible løsninger som kan tilpasses behovet og sikrer høyeste termiske effektivitet
 • Kompakt design er plassbesparende, enkle å betjene og vedlikeholde
 • Løsninger for å redusere begroing, stress og korrosjon for maksimal oppetidFinn ut mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsveisede platevarmevekslere

 • Svært effektiv, pålitelig teknologi for applikasjoner som kan forårsake trykk- eller temperaturtretthet
 • Garantert lang levetid takket være det unike Alfa Laval RefTight™ forseglingssystem
 • En pålitelig løsning for å forhindre krysskontaminering mellom medier

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Loddede platevarmevekslere

 • Lett kobberloddet konstruksjon med kompakt fotavtrykk
 • Større termisk effektivitet enn sammenlignbare skall-og-rør
 • Fleksible alternativer for å passe en rekke applikasjoner med alle forskjellige typer medier/væsker
 • Ideell for naturlige og lav-GWP kjølemidler

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Sveisede platevarmevekslere fra AlfaNova

 • Ekte konstruksjon i 100% rustfritt stål
 • Sterk korrosjonsbestandighet med aggressive medier
 • Forhindrer metallforurensning i drikkevann og andre hygieniske bruksområder
 • Høy termisk effektivitet og kompakt fotavtrykk


Finn ut mer

Konsulent? Systemintegrator?

Er du konsulent? Se her! Med kompetanse og erfaring fra tiår innen varmeveksling, tilbyr Alfa Laval kunnskapsrike ressurser som kjenner dagens oppvarmings- og kjølingsbehov. Få svar på komplekse spørsmål om alt fra energieffektivitet til naturlige kjølemidler, sammen med nyttige verktøy som gjør det enklere å finne riktig teknologi for ditt behov.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-ytelsessertifiserte varmevekslere for sikker termisk ytelse

Sertifisering fra Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) er den eneste globale tredjepartsverifiseringen av termisk ytelse, og gir deg uavhengig forsikring om at platevarmeveksleren din vil fungere i samsvar med produsentens publiserte klassifiseringer. Alfa Laval tilbyr AHRI-sertifiserte platevarmevekslere med pakning, loddede platevarmevekslere og sveisede platevarmevekslere.

HVAC-sustainable-city-AHRI
.

Få effektiviteten til å vare i flere tiår

En dårlig fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerhet, produktkvalitet og energikostnader. Feil kan føre til kostbar nedetid og store tap i produksjonen. Ved regelmessig og proaktivt vedlikehold av platevarmevekslere med pakning, opprettholdes ytelsen og operasjonen holdes problemfri og forutsigbar.

Vi har ekspertisen til å hjelpe deg om du opplever et problem i dag, ønsker å forhindre fremtidige problemer eller ønsker å løse problemet selv med vårt online feilsøkingsprogram.

Se våre totalserviceløsninger

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering for energieffektivisering

Smarte byer og digital intelligens kan hjelpe byer med å gjøre fremskritt på veien mot å oppfylle 70 prosent av målene for bærekraftig utvikling. Digitale tjenester har allerede en betydelig innvirkning på varme- og kjølesystemer i byer, noe som gjør dem mer bærekraftige.

Fjernovervåking og dedikerte analyser gir mer presis og effektiv drift, mer informert beslutningstaking og målrettede inngrep. Utviklingen av mer sofistikerte og effektive varme- og kjølesystemer er bare mulig gjennom denne digitale endringen, som kan gi pålitelige og rimelige varme- og kjøletjenester til urbane områder samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Den smarte varmeveksleren

HVAC og bærekraftige byer

Ved å forbruker mer enn to tredjedeler av verdens energi, spiller byene våre en avgjørende rolle i å takle klimakrisen. En betydelig del av byenes energiforbruk går til oppvarming og kjøling, noe som betyr at å forbedre energieffektiviteten er helt avgjørende. Alfa Laval har nesten et århundre med erfaring innen varmeoverføring og gjenvinning, og vi har som mål å bli karbonnøytrale innen 2030. La oss være partneren din i overgangen til en bærekraftig morgendag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakt oss

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.

.