Fjernkjøling

Når de globale temperaturene fortsetter å stige og etterspørselen etter kjøleenergi øker, må vi søke renere løsninger for å kjøle ned bygninger og byer. Fjernkjøling er et lovende alternativ for å utnytte frikjøling fra sjøvann og luft. Den kan effektivt bidra med kjøling til hele lokalsamfunn fra et sentralisert kjøleanlegg og gi frikjøling til store geografiske områder. Ved å eliminere behovet for individuelle kjøleanlegg i hver bygning, kan fjernkjøling redusere miljøpåvirkningen betydelig.

District-cooling-hero-final

Hvorfor Alfa Laval i fjernkjøling?

 • Alfa Laval har vært en banebrytende kraft innen platevarmevekslere i nesten hundre år, og har ledet industrien innen innovasjon og bærekraft.
 • Vi opptatt av den økende betydningen av fjernkjøling og har utviklet løsninger spesielt tilpasset dine behov.
 • Varmevekslerne våre er utmerket til fjernkjøling, sparer kostnader, forbedrer energieffektiviteten og gir overlegen kjøleytelse.
 • Med et globalt nettverk av servicesentre og AHRI-sertifisering kan du stole på at vi tilbyr pålitelige og fleksible varmeoverføringsløsninger.

Industritrend

Kjøleindustrien er gjenstand for ulike trender. Uten å forbedre energieffektiviteten, forventes energibehovet for romkjøling å minst tredobles innen 2050, og forbruke en enorm mengde elektrisitet. Faktorer som driver markedet inkluderer økende etterspørsel etter komfort, befolkningsvekst, dekarboniseringsmål, effektive sentraliserte kjølesystemer, energikostnader og energieffektiv ytelse.

Noen av trendene innen fjernkjølingssektoren er:

 • Byer bygger flere fjernkjølingsnett for å møte kjølebehovene på en bærekraftig måte.
 • Økende sommertemperaturer i tradisjonelt «kalde land», som i Norden, øker etterspørselen etter kjøling.
 • Skiftet fra lokale kjøleanlegg til distribuerte kjølenett forbedrer effektiviteten.
 • Mikronett, for eksempel rundt kjøpesentre, er i ferd med å bli populære utgangspunkt for større fjernkjølingsnett.
 • Global elektrisitetsknapphet driver innføringen av frikjøling og sentralisert kjøling i fjernkjølingsnett.
Le Louvre cooling system Alfa Laval and Climespace

Holder Louvre og Mona Lisa avkjølt

Gjennom årene har Alfa Laval sin ekspertise og teknologi blitt en ekte partner og bidratt til ytelsen til Climespace-energinettverket, som er det første fjernkjølingssystemet i Europa og ett av de største i verden.

Jean Levezac, leder for Cluster Connections / Substations hos Climespace Engineering

Les mer

.

Fordelene med fjernkjøling

Fjernkjøling innebærer en bærekraftig og miljøvennlig løsning for kommersielle kjølebehov. Ved å sentralisere kjøletjenestene, optimeres energibruken samtidig som behovet for individuelle elektriske kjøleanlegg i bygninger elimineres. Dette reduserer ikke bare energiforbruk og klimagassutslipp, men gir også økonomiske fordeler.

Med fordeler som plassbesparing og eliminering av kostnader forbundet med individuelle kjøleanlegg, er fjernkjøling et kostnadseffektivt alternativ. Den økende globale etterspørselen etter denne teknologien har fått industrien til å utforske avanserte varmevekslerløsninger, som muliggjør økt kapasitet uten å kreve ytterligere infrastrukturinvesteringer.

HVAC District cooling benefits of cooling
District cooling How district cooling works

Slik fungerer fjernkjøling

Fjernkjøling distribuerer effektivt kjølevann til bygninger ved hjelp av varmevekslerteknologi fra en sentralisert understasjon. Varmevekslerne har to hovedformål: å optimalisere energibruken ved å tilpasse vanndistribusjonen basert på spesifikke bygningsbehov og fungere som trykkbrytere for å kontrollere potensielle skader i tilfelle lekkasjer.

Understasjonen består av en kontrollenhet, reguleringsventil og varmevekslere. Reguleringsventilen regulerer vannstrømmen, mens varmevekslerne regulerer temperaturen og kapasiteten for hver bygning. En energimåler måler strømningshastighet og temperatur, og muliggjør beregning av vannforbruk og sluttfakturering.

Fjernkjøling integrerer energi fra flere steder, reduserer overbelastning på elektrisitetsnettet, inkluderer renere og tilgjengelige frikjølingskilder, og bidrar til målene om netto null-utslipp.

.

Frikjøling fra fersk- eller sjøvann

Å utnytte sjø- og elvevann til frikjøling reduserer energiforbruket betydelig, siden elektrisitet kun trengs under utvinning. Denne tilnærmingen har en høy ytelseskoeffisient (COP), som fører til betydelige energibesparelser sammenlignet med tradisjonelle kjøleanlegg. Det reduserer også bruken av skadelige kjølemedier og fossilt brensel, noe som gjør det til et miljøvennlig alternativ.

Alfa Lavals platevarmevekslerteknologi er den ideelle løsningen for sikker utnyttelse av ulike vannkilder, som sjø-, brakk-, elve- eller brønnvann, for frikjølingsbruksområder. Denne teknologien isolerer kjølevannssløyfen fra sensitivt utstyr, og eliminerer potensialet for korrosjon, belegg eller uventet vedlikehold, og sikrer pålitelig og konsistent drift. Den kompakte utformingen av platevarmevekslerne våre gir plassbesparelser, og muliggjør en mye mer effektiv kjøling med minimalt oppstyr.

District cooling Free cooling from river or sea water
District cooling Free cooling from excess heat

Overskuddsvarmen i kjøleanleggene kan spare penger og redusere karbonavtrykk

Et kjøleanleggs primære funksjon er å produsere kulde, men det genererer også overskuddsvarme som et biprodukt. Tradisjonelt spres denne overskuddsvarmen gjennom kjøletårn og luftkjølere for å regulere anleggets temperatur. Gjenbruk av denne overskuddsvarmen kan imidlertid være en svært fordelaktig løsning for romoppvarming og varmtvann til husholdningsbruk.

Ved å resirkulere overskuddsvarmen som genereres av kjøleanlegget ditt, kan du redusere avhengigheten av fossilt brensel og store energiregninger samtidig som du reduserer karbonavtrykket.

.

Absorpsjonskjøler – produser effektiv kjøling fra varme

I omgivelser der fjernvarme og overskuddsvarme frigjøres ved høye temperaturer, kan en varmedrevet absorpsjonskjøler gi effektiv kjøling. Med denne tilnærmingen kan du nyte fordelene med frikjøling uten å være avhengig av vann som kjølekilde. I hovedsak kan du redusere både strømforbruket og mengden konvensjonelle kjølemedier som kreves, ved å utnytte overskuddsvarmen som genereres av produksjonsprosessene dine.

Hvordan en absorpsjonskjøler fungerer

Inne i fordamperen absorberer kjølemediet, typisk vann, varme fra det tilkoblede systemet, noe som får klimaanlegget til å avkjøles via en varmeveksler. Etterpå kommer kjølemediet inn i absorbereren i form av lavtrykksdamp, som absorberes av et flytende løsningsmiddel, vanligvis litiumbromid.

En pumpe øker trykket på kjølemediet, og løsningsmiddelblandingen går videre til en veksler, hvor den forvarmes, ofte ved hjelp av en platevarmeveksler. Den resulterende høytrykksdampen ledes deretter til kondensatoren, hvor varme frigjøres under kjølemediets kondensasjonsprosess.

District cooling How an absorption chiller works
.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

plate-og-rammevarmevekslere-med-pakning

 • Fleksible løsninger som kan tilpasses behovet og sikrer høyeste termiske effektivitet
 • Kompakt design er plassbesparende, enkle å betjene og vedlikeholde
 • Løsninger for å redusere begroing, stress og korrosjon for maksimal oppetidFinn ut mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsveisede platevarmevekslere

 • Svært effektiv, pålitelig teknologi for applikasjoner som kan forårsake trykk- eller temperaturtretthet
 • Garantert lang levetid takket være det unike Alfa Laval RefTight™ forseglingssystem
 • En pålitelig løsning for å forhindre krysskontaminering mellom medier

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Loddede platevarmevekslere

 • Lett kobberloddet konstruksjon med kompakt fotavtrykk
 • Større termisk effektivitet enn sammenlignbare skall-og-rør
 • Fleksible alternativer for å passe en rekke applikasjoner med alle forskjellige typer medier/væsker
 • Ideell for naturlige og lav-GWP kjølemidler

Finn ut mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Sveisede platevarmevekslere fra AlfaNova

 • Ekte konstruksjon i 100% rustfritt stål
 • Sterk korrosjonsbestandighet med aggressive medier
 • Forhindrer metallforurensning i drikkevann og andre hygieniske bruksområder
 • Høy termisk effektivitet og kompakt fotavtrykk


Finn ut mer

Konsulent? Systemintegrator?

Er du konsulent? Se her! Med kompetanse og erfaring fra tiår innen varmeveksling, tilbyr Alfa Laval kunnskapsrike ressurser som kjenner dagens oppvarmings- og kjølingsbehov. Få svar på komplekse spørsmål om alt fra energieffektivitet til naturlige kjølemidler, sammen med nyttige verktøy som gjør det enklere å finne riktig teknologi for ditt behov.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-ytelsessertifiserte varmevekslere for sikker termisk ytelse

Sertifisering fra Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) er den eneste globale tredjepartsverifiseringen av termisk ytelse, og gir deg uavhengig forsikring om at platevarmeveksleren din vil fungere i samsvar med produsentens publiserte klassifiseringer. Alfa Laval tilbyr AHRI-sertifiserte platevarmevekslere med pakning, loddede platevarmevekslere og sveisede platevarmevekslere.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Få effektiviteten til å vare i flere tiår

En dårlig fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerhet, produktkvalitet og energikostnader. Feil kan føre til kostbar nedetid og store tap i produksjonen. Ved regelmessig og proaktivt vedlikehold av platevarmevekslere med pakning, opprettholdes ytelsen og operasjonen holdes problemfri og forutsigbar.

Vi har ekspertisen til å hjelpe deg om du opplever et problem i dag, ønsker å forhindre fremtidige problemer eller ønsker å løse problemet selv med vårt online feilsøkingsprogram.

Se våre totalserviceløsninger

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering for energieffektivisering

Smarte byer og digital intelligens kan hjelpe byer med å gjøre fremskritt på veien mot å oppfylle 70 prosent av målene for bærekraftig utvikling. Digitale tjenester har allerede en betydelig innvirkning på varme- og kjølesystemer i byer, noe som gjør dem mer bærekraftige.

Fjernovervåking og dedikerte analyser gir mer presis og effektiv drift, mer informert beslutningstaking og målrettede inngrep. Utviklingen av mer sofistikerte og effektive varme- og kjølesystemer er bare mulig gjennom denne digitale endringen, som kan gi pålitelige og rimelige varme- og kjøletjenester til urbane områder samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Den smarte varmeveksleren

HVAC og bærekraftige byer

Ved å forbruker mer enn to tredjedeler av verdens energi, spiller byene våre en avgjørende rolle i å takle klimakrisen. En betydelig del av byenes energiforbruk går til oppvarming og kjøling, noe som betyr at å forbedre energieffektiviteten er helt avgjørende. Alfa Laval har nesten et århundre med erfaring innen varmeoverføring og gjenvinning, og vi har som mål å bli karbonnøytrale innen 2030. La oss være partneren din i overgangen til en bærekraftig morgendag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakt oss

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med og personvern.

.