Tilstandsovervåking

Kunnskap basert på faktiske data

Få en optimalisert serviceplan for det roterende utstyret basert på faktiske data fra sensorer som overvåker kritiske komponenter eller prosessverdier. Algoritmer utviklet av våre ledende eksperter analyserer bestemte vibrasjonsmønstre, slik at vi kan utarbeide rapporter med viktige anbefalinger. Det sikrer at ditt utstyr fungerer som det skal og gjør at du kan planlegge vedlikeholdet.

Service ved behov

Du kan optimalisere serviceintervallene ved å utføre service til riktig tid, basert på den faktiske tilstanden til utstyret og ikke på et fast tidsintervall. Dette betyr ofte forlengede serviceintervaller.

Vi anbefaler spesielt tilstandsovervåking når det er vanskelig å forutsi serviceintervallene, når kostnadene er høye grunnet mangel på opplært personell, og når separering er en viktig del av prosessen.

Online-tjeneste

Når du velger online-tjenesten, får du hyppige rapporter basert på omfattende og kontinuerlig analyse av vibrasjonsdata. Og ikke nok med det; alarmrapporter sikrer at du varsles umiddelbart hvis komponenter skulle svikte eller hvis det skulle oppstå andre problemer med utstyret.

Offline-tjeneste

Offline-tjenesten bruker en bærbar enhet til å laste ned informasjon på et bestemt tidspunkt.

Hvordan det virker

Våre eksperter:

  • Samler inn vibrasjonsdata – på stedet eller online
  • Analyserer de innsamlede dataene, enten lokalt eller sentralt, for en mer detaljert analyse
  • Fastsetter hvilken type service som kreves, og når den skal utføres, basert på faktiske data
  • Utarbeider en optimal serviceplan for roterende utstyr
阿法拉伐专家进行检测设备-Alfa Laval experts conduct testing equipment

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Condition Monitoring for:

Part of Alfa Laval Monitoring Services.

Ti gode tips for å holde Alfa Laval-utstyr i tipp topp tilstand