Maritimt utstyr og løsninger for metanol som drivstoff

Drivstoff til en ny fase i avkarboniseringen

Metanol er det neste sannsynlige steget på den maritime industriens reise mot en bærekraftig fremtid med null karbon. Den lover å kutte CO2-produksjonen med 95 %, samtidig som den reduserer eller eliminerer andre fartøysutslipp. Hvis metanol produseres fra fornybare grønne kilder, kan det bringe oss til et nivå med karbonnøytralitet. Metanol vil imidlertid kreve nye teknologier og en annen måte å se energibalansen om bord på. Alfa Laval er i forkant med metanolløsninger – og vi er klar til å samarbeide med deg for å gjennomføre overgangen.


Ta kontakt


Metanoldrivstofflinje og -forbrenning

Metanol er et drivstoff med lavt flammepunkt som stiller nye krav når det gjelder drivstofftilførsel og forbrenning. Alfa Lavals løsninger er i forkant når det gjelder disse aspektene.

System for drivstofforsyning

Alfa Laval FCM Methanol er et system for drivstofftilførsel med lavt flammepunkt (LFSS) som kan tilpasses alle typer skipsmotorer og fartøysdesign. Det er en velprøvd teknologi som har blir brukt på metanoldrevne fartøyer som seiler i rundt verden siden 2015.

FCM methanol x-press Left blue2

Muliggjør overgangen til metanol som drivstoff

Finn ut hvorfor Alfa Laval FCM Metanol er det ledende valget av systemer for drivstofforsyning med lavt flammepunkt (LFSS) i dagens metanolprosjekter. Denne korte videoen forklarer hvorfor det trengs mer enn én pumpe og den viser hvordan FCM Metanol lever opp til utfordringen – fra fleksibel installasjon til trygghet i drift.

Maritimt utstyr og løsninger for metanol som drivstoff.

Alfa Laval Aalborg-kjeler er bygget på et århundre med termisk ekspertise og er forberedt til å kjøre på metanol – takket være vårt fremtidssikre MultiFlame-brennerkonsept. I tillegg til vår allerede omfattende forbrenningskunnskap, gjennomfører vi nå metanoltesting i stor skala ved Alfa Lavals test- og opplæringssenter.

Alfa Laval Aalborg OS-TCi Burner MFSA 640x360 BBG

Varmeveksling

Alfa Laval halvsveisede varmevekslere er ideelle for håndtering av metanol, som har en etsende natur. Det unike Alfa Laval RefTight™-forseglingssystemet sikrer en levetidsforsegling mellom de lasersveisede kanalene, mens den glatte overflaten produserer en tett, jevn forsegling over hele pakningsringen.

Methanol HEX group-blue02

Kraft fra avfallsenergi

Alfa Laval E-PowerPack bruker Organic Rankine Cycle (ORC)-teknologi for å skape elektrisk kraft fra en hvilken som helst varmekilde om bord. Ved å la deg dra nytte av all tilgjengelig avfallsenergi, selv når dampbehovet er minimalt, kan det hjelpe deg med å opprettholde drivstofføkonomien til tross for de høyere metanolkostnadene.

Alfa-laval-e-powerpack-200kW-waste-to-electricity orc product 640x360

Metanol og energibehov

Foruten å ha andre egenskaper sammenlignet med tradisjonelle drivstoff, endrer metanol energidynamikken om bord. Alfa Laval leverer løsningene for å opprettholde energibalansen når fartøyene nå beveger seg mot større bærekraft.


Kraftproduksjon

Metanol inneholder mindre energi enn tradisjonelle drivstoff, noe som betyr at ekstra energi vil være nødvendig. For å komplettere energibalansen utvikler Alfa Laval og ledende partnere protonutvekslingsmembran (HTPEM)-brenselceller med høy temperatur tilpasset maritimt bruk.

Power generation

Spillvarmegjenvinning

Alfa Laval Aalborg Micro-avgasskjel støtter energieffektivitet på flere måter. Når den er koblet til en fyrt kjele, leverer den damp til en delt dampbeholder, noe som reduserer behovet for å bruke brenneren. Brukt sammen med E-PowerPack og en platevarmeveksler, leverer den vannbåren varmeenergi ved en temperatur som maksimerer effektuttaket.

Alfa-laval-aalborg-micro-marine-boiler 640x360

Alfa Lavals Test & Training Centre

Innovasjonen som trengs for å jobbe med metanol om bord er godt i gang ved Alfa Lavals Test & Training Centre. Med 2800 m2 testrom gir dette unike FoU-anlegget dypere innsikt i metanolhåndtering, metanolforbrenning og brenselcelleteknologier. Innsatsen skal sikre trygghet og effektivitet på morgendagens mer bærekraftige, metanoldrevne fartøy.

Alfa Laval Test & Training Centre

Alfa Laval skal levere verdens første metanol-fyrte dampkjeleløsninger, som forbedrer drivstoff-fleksibiliteten med metanol

Alfa Laval tar en sentral rolle i å drive den marine industriens overgang til karbonnøytral grønn metanol med sine metanolkompatible løsninger. Selskapet har utvidet sin portefølje av alternative drivstoffløsninger med introduksjonen av metanol-fyrte Aalborg marine kjelesystemer som tilbyr eksepsjonell brenselsfleksibilitet, og rommer et bredt spekter av drivstofftyper, inkludert metanol. Dette tillegget markerer en betydelig milepæl i den marine industrien ettersom det vil være første gang en metanolkjele skal installeres ombord på et skip.

Methanol boiler in the TTC 640x360

Alfa Laval Aalborg kjeleløsninger - drivstoff-fleksibel og fremtidssikker

Et århundre med fortreffelighet i å møte behov for damp og varmt vann ved bruk av tradisjonelle drivstoff. Banebrytende avkarbonisering med LNG og metanol, og forberedt for biodrivstoff. Leder an innen bærekraftig marin kjeleteknologi.

Jeg vil vite mer

Informasjonen din lagres og behandles i henhold til vår personvernerklæring.