Ti gode tips for Alfa Laval Mercos

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Laval Merco i tipp topp stand

Ten top tips for Alfa Laval Mercos

  1. Forviss deg om at maskinen forsynes med vann og luft i riktig mengde, som anbefalt i håndboken.
  2. Bruk kun godkjente oljemerker til smøring, og kontroller oljetilstanden regelmessig.
  3. Forviss deg om at Merco-enheten fungerer i henhold til de anbefalte designparameterne.
  4. Overvåk kontinuerlig vibrasjonsnivåer og lagertemperaturer. Kontroller regelmessig for lekkasjer og eventuell unormal støy.
  5. Hold serviceområdet rent, og legg aldri deler direkte på gulvet.
  6. Overhold de anbefalte serviceintervallene og instruksjonene for forebyggende vedlikehold.
  7. Rengjør alltid deler grundig før du monterer dem igjen.
  8. Bruk kun verktøy levert av Alfa Laval til service og vedlikehold. Oppbevar verktøy på et rent, sikkert og tørt sted.
  9. Bruk kun originale reservedeler for å oppnå optimal ytelse, pålitelighet og levetid.
  10. Sørg for å ha et lager av viktige reservedeler, slik som olje, mellomservicepakker og hovedservicepakker. Følg oppbevaringsinstruksjonene for å unngå skader og korrosjon.

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss