Ti gode tips for Alfa Laval hygienisk platevarmeveksler med pakning

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Laval hygienisk platevarmeveksler med pakning i tipp topp stand

Ten top tips to keep your Alfa Laval hygienic gasketed plate heat exchanger in tip top condition

  1. Forviss deg om at driftsforholdene (temperaturer og gjennomstrømninger) overholder designspesifikasjonene.
  2. Ved oppstart må du lufte varmeveksleren, men åpne og stenge ventilene sakte for å unngå trykktopper og vannslag.
  3. Bruk oppstrøms filtre og siler for å fjerne partikkelforurensning og beskytte varmeveksleren.
  4. Kontroller for eventuelle endringer i temperatur eller trykk, og se etter tegn til ekstern lekkasje daglig.
  5. Sørg for å holde strammeboltene rene og godt smurte.
  6. Overvåk tilstanden for å unngå å måtte åpne platevarmeveksleren for inspeksjon.
  7. Bruk CIP (Cleaning-in-Place) for å unngå å måtte åpne varmeveksleren for rengjøring.
  8. Hold alltid standby-enheter rene og tørre. Hvis du tar en varmeveksler ut av tjeneste, må du spyle den med ferskvann og tømme den helt.
  9. Beskytt varmevekslere mot vannsprut. Unngå eksponering for UV-lys og ozon, som vanligvis genereres fra elektriske kilder.
  10. Bruk kun originale reservedeler fra Alfa Laval for optimal ytelse, pålitelighet og levetid. Sørg for å ha et lager av viktige reservedeler, og følg oppbevaringsinstruksjonene.

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss