Ti gode tips for Alfa Laval Contherm / Convap

Ti gode tips til hvordan du holder Contherm / Convap i tipp topp stand

Ten top tips Alfa Laval Merco

  1. Forviss deg om at driftsforholdene (temperaturer og gjennomstrømninger) overholder designspesifikasjonene.
  2. Når du skal starte, slår du på produktflyten, deretter Contherm / Convap-rotoren og deretter mediet. Husk å slå på spyletetningsmediet, hvis utstyrt med dette, når du starter rotoren.
  3. Kle skraperbladene regelmessig for å optimalisere varmeoverføringen og beskytte sylinderen.
  4. Skift ut o-ringtetningene og inspiser tetningskomponentene, sylinderen og rotoren ukentlig eller hver gang systemet åpnes for service.
  5. Overvåk utstyret regelmessig for uvanlige vibrasjoner som kan indikere lagersvikt eller feil med motor.
  6. Inspiser og test hydrauliske løfteinnretninger regelmessig, skift hydraulikkolje hver sjette måned.
  7. Kjør aldri en Contherm-enhet når den er tom for produkt, vann eller CIP-løsning, og la det aldri være CIP eller produkt i systemet i lengre perioder.
  8. Overvåk effektiviteten til CIP.
  9. Sørg for å ha nok deler på lager, og bruk kun Alfa Lavals originale reservedeler og servicer for å oppnå optimal ytelse, pålitelighet og levetid.
  10. Hvis du er i tvil, kan du se i dele- og instruksjonshåndboken for Contherm for alle servicerelaterte spørsmål.