Ti gode tips for Alfa Laval Compablocs

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Laval Compabloc i tipp topp stand

  1. Ten top tips Alfa Laval CompablocForviss deg om at de viktigste driftsparameterne (trykk, temperaturer, strømningshastigheter) overholder de opprinnelige designspesifikasjonene.
  2. Bruk forfiltre og siler for å beskytte Compabloc mot fremmedlegemer og forurensninger.
  3. Åpne og steng ventiler sakte for å unngå vannslag fra trykktopper under oppstart og avstengning.
  4. Forviss deg om at enheten har god lufting. For store enheter skal lufttilkoblinger være åpne/tilkoblet.
  5. For å sikre stabil drift og jevn temperatur og trykkoppramping under oppstart eller avstengning, må du sjekke at styresystemet er i overensstemmelse med Compabloc-håndboken.
  6. Bruk prediktivt vedlikehold med regelmessige kontroller av trykkfallet for å fastsette hvilket rengjøringsintervall som kreves.
  7. Bruk kjemisk CIP (Cleaning-In-Place) eller mekanisk rengjøring (damp eller vann under høyt trykk) til å fjerne avleiringer og forurensninger for å unngå unødvendig åpning av varmeveksleren.
  8. Panelpakninger må skiftes etter hver gang panelene åpnes, så sørg for å ha et reservesett av panelpakninger på anlegget.
  9. Når enheten ikke har vært i bruk på en stund, må du dobbeltsjekke tiltrekkingsmomentet til alle panelboltene før du starter den opp igjen.
  10. Ved en ekstern lekkasje gjennom pakningen, må du trekke til panelboltene til nominelle tiltrekkingsverdier eller skifte ut panelpakningene. Hvis du ikke kan reparere lekkasjen, må du kontakte Alfa Laval for å få råd. Det kan være mulig med reparasjon i felten.

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss