Ti gode tips for Alfa Laval AS-H-beltepresser

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Laval AS-H-beltepressen i tipp topp stand

  1. Ten top tips Alfa Laval AS-H Belt pressForviss deg om at de viktigste driftsparameterne (beltehastighet, faststofftetthet, matehastighet) overholder de opprinnelige designspesifikasjonene.
  2. Hold blandeventilmanifolden i polymer og innsprøytingsringen rene.
  3. Kontroller og ha en ensartet slamtykkelse over beltet.
  4. Kontroller sømmen og integriteten til beltet regelmessig.
  5. Overvåk og vedlikehold spraystangen. Hold dysene frie for rester og blokkeringer. Du må IKKE stramme håndrattet for hardt. Dette kan skade de innvendige tetningene og medføre redusert vaskevannstrykk eller lekkasje.
  6. Forviss deg om at de øvre og nedre avvanningsbeltene er riktig strammet og at styresystemet er justert for optimal ytelse og belte levetid.
  7. Den glatte (flate) siden av beltet vender mot slammet. Snu den grove siden mot rullene.
  8. Smør hvert rullelager i henhold til intervallet som er angitt i smøreskjemaet i drifts- og vedlikeholdshåndboken. Bruk kun smøremidler som er oppgitt i drifts- og vedlikeholdshåndboken.
  9. Hold det rent i serviceområdet og rundt beltepressen. Rengjør alltid deler grundig før montering.
  10. Bruk kun originale reservedeler for optimal ytelse, pålitelighet og levetid. Sørg for å ha et lager av viktig forbruksmateriell som fett, olje og slitedeler.