Ti gode tips for Alfa Laval AS-H-beltefortykkere

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Laval AS-H-beltefortykkeren i tipp topp stand

Ten top tips Alfa Laval AS-H Belt thickener

  1. Forviss deg om at de viktigste driftsparameterne (beltehastighet, faststofftetthet, matehastighet) overholder de opprinnelige designspesifikasjonene.
  2. Hold blandeventilmanifolden i polymer og innsprøytingsringen rene.
  3. Kontroller og ha en ensartet slamtykkelse over beltet.
  4. Kontroller sømmen og integriteten til beltet regelmessig.
  5. Overvåk og vedlikehold spraystangen. Hold dysene frie for rester og blokkeringer. Du må IKKE stramme håndrattet for hardt. Dette kan skade de innvendige tetningene og medføre redusert vaskevannstrykk eller lekkasje.
  6. Forviss deg om at avvanningsbeltet er riktig strammet for å oppnå optimal ytelse og beltelevetid.
  7. Den glatte (flate) siden av beltet vender mot slammet. Snu den grove siden mot rullene.
  8. Smør hvert rullelager i henhold til intervallet som er angitt i smøreskjemaet i drifts- og vedlikeholdshåndboken. Bruk kun smøremidler som er oppgitt i drifts- og vedlikeholdshåndboken.
  9. Hold det rent i serviceområdet og rundt beltefortykkeren. Rengjør alltid deler grundig før montering.
  10. Bruk kun originale reservedeler for optimal ytelse, pålitelighet og levetid. Sørg for å ha et lager av viktig forbruksmateriell som fett, olje og slitedeler.