Alfa Laval - Ti gode tips for ferskvannsgeneratorer

Ti gode tips for ferskvannsgeneratorer

Ti gode tips til hvordan du holder ferskvannsgeneratoren i tipp topp stand

Ten top tips freshwater generator

  1. Forviss deg om at alle viktige driftsparametre (temperaturer, trykk og gjennomstrømninger) overholder de anbefalte nivåene.
  2. Bruk alltid sjøvannsfiltre/-siler med riktig maskevidde.
  3. Unngå å kjøre ferskvannsgeneratoren i forurenset/kontaminert vann.
  4. Slå av ferskvannsgeneratoren i tråd med Alfa Lavals instruksjoner.
  5. Kjør ikke ferskvannsgeneratoren uten det anbefalte avleiringshemmende kjemikaliet.
  6. Før logg over prosessparametre daglig for å overvåke tilstanden til ferskvannsgeneratoren.
  7. Rengjør saltmålingselektroden regelmessig.
  8. Bruk kun sulfaminsyre med rusthemmer til syrerengjøring.
  9. Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval, og sørg for å ha et tilstrekkelig lager av viktige reservedeler.
  10. Hold enheten ren. Unngå å bruke olje eller fett som ikke egner seg for inntak av mennesker. Husk at det er drikkevann.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss