Ti gode tips for ferskvannsgeneratorer

Ti gode tips til hvordan du holder ferskvannsgeneratoren i tipp topp stand

Ten top tips freshwater generator

  1. Forviss deg om at alle viktige driftsparametre (temperaturer, trykk og gjennomstrømninger) overholder de anbefalte nivåene.
  2. Bruk alltid sjøvannsfiltre/-siler med riktig maskevidde.
  3. Unngå å kjøre ferskvannsgeneratoren i forurenset/kontaminert vann.
  4. Slå av ferskvannsgeneratoren i tråd med Alfa Lavals instruksjoner.
  5. Kjør ikke ferskvannsgeneratoren uten det anbefalte avleiringshemmende kjemikaliet.
  6. Før logg over prosessparametre daglig for å overvåke tilstanden til ferskvannsgeneratoren.
  7. Rengjør saltmålingselektroden regelmessig.
  8. Bruk kun sulfaminsyre med rusthemmer til syrerengjøring.
  9. Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval, og sørg for å ha et tilstrekkelig lager av viktige reservedeler.
  10. Hold enheten ren. Unngå å bruke olje eller fett som ikke egner seg for inntak av mennesker. Husk at det er drikkevann.