Ti gode tips for Alfa Lavals tankutstyr

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Lavals tankutstyr i tipp topp stand

Tip top tips to keep your Alfa Laval tank equipment in top top condition

  1. Sørg for å vedlikeholde Alfa Lavals tankutstyr regelmessig ved å overholde planlagte serviceintervaller. Dette vil alltid holde Alfa Lavals tankutstyr i god stand.
  2. Følg vårt enkle forebyggende vedlikehold for å forlenge levetiden til Alfa Lavals tankutstyr.
  3. Ta i betraktning at det forebyggende vedlikeholdsprogrammet er basert på gjennomsnittlige driftsforhold. Hvis du bruker Alfa Laval-utstyret under harde forhold, anbefaler vi hyppigere service.
  4. Du må alltid demontere og montere Alfa Lavals tankutstyr i henhold til Alfa Lavals retningslinjer.
  5. Rengjør alltid komponenter før monteringen for å unngå ekstra slitasje på maskindelene.
  6. Bruk kun rengjøringsmidler som er spesifisert i instruksjonshåndboken.
  7. Kjør kun innenfor verdiområdene som er angitt i instruksjonshåndboken for å sikre problemfri drift.
  8. Etter bruk må du spyle Alfa Lavals tankutstyr med ferskvann. Rengjøringsløsninger bør aldri få tørke eller ligge igjen i systemet på grunn av risikoen for saltutfelling eller avsetning av rengjøringsstoffer.
  9. Ha alltid en Alfa Laval servicepakke på lager for å unngå ikke-planlagt nedetid.
  10. Fyll alltid ut et Alfa Laval servicekort for å registrere det utførte vedlikeholdet, slik at du enkelt kan dokumentere servicehistorikken på Alfa Lavals tankutstyr.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss