Ti gode tips for Alfa Lavals tankutstyr

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Lavals tankutstyr i tipp topp stand

Tip top tips to keep your Alfa Laval tank equipment in top top condition

  1. Sørg for å vedlikeholde Alfa Lavals tankutstyr regelmessig ved å overholde planlagte serviceintervaller. Dette vil alltid holde Alfa Lavals tankutstyr i god stand.
  2. Følg vårt enkle forebyggende vedlikehold for å forlenge levetiden til Alfa Lavals tankutstyr.
  3. Ta i betraktning at det forebyggende vedlikeholdsprogrammet er basert på gjennomsnittlige driftsforhold. Hvis du bruker Alfa Laval-utstyret under harde forhold, anbefaler vi hyppigere service.
  4. Du må alltid demontere og montere Alfa Lavals tankutstyr i henhold til Alfa Lavals retningslinjer.
  5. Rengjør alltid komponenter før monteringen for å unngå ekstra slitasje på maskindelene.
  6. Bruk kun rengjøringsmidler som er spesifisert i instruksjonshåndboken.
  7. Kjør kun innenfor verdiområdene som er angitt i instruksjonshåndboken for å sikre problemfri drift.
  8. Etter bruk må du spyle Alfa Lavals tankutstyr med ferskvann. Rengjøringsløsninger bør aldri få tørke eller ligge igjen i systemet på grunn av risikoen for saltutfelling eller avsetning av rengjøringsstoffer.
  9. Ha alltid en Alfa Laval servicepakke på lager for å unngå ikke-planlagt nedetid.
  10. Fyll alltid ut et Alfa Laval servicekort for å registrere det utførte vedlikeholdet, slik at du enkelt kan dokumentere servicehistorikken på Alfa Lavals tankutstyr.