Ti gode tips for Alfa Laval roterende lobepumper

Ti gode tips til hvordan du holder Alfa Laval roterende lobepumpe i tipp topp stand

  1. Ten top tips to keep your Alfa Laval rotary lobe pump in tip top conditionUtfør regelmessig service og vedlikehold for å sikre optimal ytelse.
  2. Kontroller mekaniske tetninger og girboksens leppetetninger for lekkasje, og skift ut ved behov.
  3. Oljenivået i girboksen bør sjekkes regelmessig og etterfylles ved behov. Se håndboken for smøreplan.
  4. Når du skal sjekke pumpens innsugings- og utløpstrykk, er det tilrådelig å installere trykkmålere på begge sider av pumpen slik at man kan oppdage eventuelle problemer med pumpen/rørsystemet.
  5. Legg merke til de tekniske dataene under installasjon, drift og vedlikehold, og da spesielt advarslene som er gitt i dokumentasjonen!
  6. Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval, som er konstruert for å gi høy slitestyrke og ytelse.
  7. Forviss deg om at Alfa Laval roterende lobepumpe fungerer i henhold til de anbefalte designparametrene.
  8. Hvis designparametre endrer seg, f.eks. kapasitet/trykk/ny væske, må du sjekke i Alfa Laval Configurator eller med Alfa Laval om pumpen fremdeles egner seg for applikasjonen.
  9. Planlegg forebyggende vedlikehold etter 12 måneder for å unngå ikke-planlagt nedetid og optimalisere levetiden og verdien.
  10. Se Alfa Lavals 360° service- og vedlikeholdsvideoer for å finne ut hvordan du kan utføre enkelt vedlikehold på Alfa Laval roterende lobepumper.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss