Ytelsesavtaler

Tilpasse serviceavtalene

Alfa Lavals ytelsesavtaler er tilpassede serviceløsninger som kombinerer hvilke som helst av våre tjenester, basert på dine spesifikke behov.  Disse avtalene gir deg optimal ytelse og lavere driftskostnader ved at de reduserer faren for uventede havarier. De gir deg også full kontroll over vedlikeholdsbudsjettet.

Ytelsesavtaler gir deg:

  • Maksimal oppetid
  • Kort inntjeningstid
  • Full kontroll over vedlikeholdsbudsjettet

Hvordan det virker

Våre eksperter:

  • Diskuterer forventede resultater basert på dine mål og behov
  • Definerer tilpasset serviceomfang
  • Utfører service iht. planer, med kontinuerlig oppfølging
  • Avholder årlige gjennomgangs- og forbedringsmøter for å identifisere nye muligheter og sikre kontinuerlig forbedring