Herobanner VCA

Visuell tilstandsvurdering (VCA)

Den proaktive tilnærmingen til sikkerhet og oppetid for platevarmevekslere

Optimaliser din pakningsplatevarmeveksler for fremtiden

En platevarmeveksler med pakning er en stasjonær enhet uten bevegelige deler, men den krever fortsatt rutinemessig vedlikehold for å optimalisere ytelsen – akkurat som alt annet kritisk prosessutstyr i et produksjonsanlegg. Vedlikeholdsintervallene for varmevekslere kan imidlertid variere mye, avhengig av ulike faktorer, som for eksempel medium, temperatur og trykk. Derfor er det viktig å vurdere ytelsen til platevarmeveksleren med pakninger.

Alfa Laval visuell tilstandsvurdering gir deg en rask oversikt over tilstanden til platevarmevekslere med pakning. Du får innsikt om den faktiske tilstanden til utstyret ditt, detaljert mekanisk tilstand, reparasjonsbehov og forutsigelse av levetiden på pakningen. 

Vi vil også gi deg en rapport som inneholder:

  • Enhetsdata inkludert eventuelle endringer og tilpasninger
  • Bilder og beskrivelse av problemområder 
  • Termisk bilde av enheten din med en tolkning
  • Våre oppsummerte funn og anbefalinger 

Med en visuell tilstandsvurdering jobber vi tett med deg for å identifisere og løse eventuelle problemer som krever oppmerksomhet. Ved å bruke et termisk kamera kan vi evaluere den termiske effektiviteten og komme med anbefalinger for å holde varmevekslerne i topp driftstilstand basert på våre funn og analyser. Med våre anbefalinger kan du planlegge vedlikeholdet når det passer deg, og Alfa Laval kan gi sikkerhetsråd umiddelbart på stedet. 

 

Hva får du fra en visuell tilstandsvurdering (VCA) utført av oss?

Detaljert rapport med termisk bilde og anbefalinger av hver GPHE

Etter vårt besøk vil vi gi deg en detaljert rapport for hver enhet vi har vurdert. Rapporten vil inneholde termisk bilde samt andre relevante bilder, varmevekslerdata og våre observasjoner og anbefalinger for optimal ytelse.

hanger-plate-Vignette 640x360

Rask utførelse – ingen behov for å åpne enhetene

VCA gjøres best med enheten i drift. Dette gjør oss i stand til å lage et termisk bilde. Hver enhet vurderes vanligvis på mindre enn 5 minutter avhengig av størrelse og tilgjengelighet.

alfa-laval-service-and-support 2-640x360

Varsler om potensielle sikkerhets- og ytelsesproblemer

Sikkerhet står øverst på agendaen vår i Alfa Laval. Alle våre serviceteknikere er opplært til å jobbe på en sikker måte, og de gir deg beskjed hvis de ser noen sikkerhetsproblemer rundt varmevekslerne dine. Varmevekslerens ytelse vil bli vurdert basert på det termiske bildet samt informasjon mottatt fra deg. Du kan diskutere ytelse med serviceteknikeren vår rett foran platevarmeveksleren din.

heat-exchangers 640x360

Få kort- og langsiktige vedlikeholdsanbefalinger

Basert på våre funn og dialog med deg, kan vi gi deg kort- og langsiktige vedlikeholdsanbefalinger. Dette vil gjøre deg i stand til å planlegge vedlikehold og prioritere aktiviteter.

plant sun Vignette 640x360

Planlegg vedlikeholdsaktiviteter basert på våre funn

De fleste av kundene våre foretrekker planlagt vedlikehold fremfor reparasjoner etter sammenbrudd, som alltid er ubeleilig. Våre funn og varmevekslerekspertise vil gjøre oss i stand til å hjelpe deg med å prioritere vedlikeholdsaktiviteter og velge hva du skal gjøre nå og hva som kan utsettes.

VCA-service Vignette 640x360

Få effektiviteten til å vare i flere tiår

En dårlig fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerhet, produktkvalitet og energikostnader. Feil kan føre til kostbar nedetid og store tap i produksjonen. Ved regelmessig og proaktivt vedlikehold av platevarmevekslere med pakning, opprettholdes ytelsen og operasjonen holdes problemfri og forutsigbar.

Vi har ekspertisen til å hjelpe deg om du opplever et problem i dag, ønsker å forhindre fremtidige problemer eller ønsker å løse problemet selv med vårt online feilsøkingsprogram.

Se våre totalserviceløsninger

Cleantech Service Watts it worth 01

Service for å optimalisere energieffektiviteten

Hvert år fører antall varmevekslere vi vedlikeholder for å optimalisere energieffektivitet til at våre kunders kapasitetsbehov reduseres med 50 GW. Det er mengden energi som kan genereres av 10 000 vindturbiner i samme tidsramme.

I CO2-utslipp tilsvarer 50 GW en reduksjon på 25 millioner tonn i vårt globale fotavtrykk, eller CO2-utslippet fra byen London hvert år.

Tenk deg hva vi kunne oppnå hvis verdens industrier regelmessig utførte vedlikehold på platevarmevekslere for å optimalisere varmeoverføringseffektiviteten.

Finn ut mer