Kurs i brennoljekvalitet og håndtering av brennolje

Alfa Laval Fuel Management Course

Dette 2,5-dagers kurset besvarer følgende spørsmål

 • Forstår du eller dine kolleger problemene knyttet kvaliteten på tung brennolje i dag?
 • Hvilke problemer er ventet i fremtiden? 
 • Hvor ofte blir brennolje av dårlig kvalitet bunkret, og hva ville du gjøre i disse situasjonene? 
 • Hva er den nye CWA-klassestandarden av behandlingssystemer for brennolje? 
 • Er du kjent med Marpol vedlegg VI-forskriftene og deres konsekvenser? 
 • Vet du hvordan kvaliteten på brennolje påvirker rengjøringssystemet for drivstoff?
 • Hvordan kan du justere rengjøringsutstyret for å få best ytelse?

Kurset er blitt gitt siden 1980-tallet

Arrangørene er Alfa Laval og Det Norske Veritas Petroleum Services. Foredragsholderne er erfarne DNV Petroleum Services- og Alfa Laval-ansatte med høy utdanning og mange års praktisk erfaring.

De aller fleste av deltakerne har uttalt at kurset har vært enestående med hensyn til emnet.  

Målgruppe

Kurset er rettet mot både havgående og landbasert personell, tekniske så vel som operasjonelle. 

Kursemner

Dette er noen av temaene som vil bli dekket i løpet av kurset:

 • Råoljer – kilder/komposisjoner
 • Krav til petroleumsbrensel
 • Kvaliteten på skipsolje over hele verden
 • Brenseltesting – nøyaktigheten av testmetoder
 • Skader på maskiner
 • MARPOL Annex VI (ECA, CARAB)
 • Egenskapene til brenselrenseanlegg
 • Systemkunnskap
 • Optimal drivstoffbehandling
 • Sentrifugedrift
 • Nøddrift

Kurset er en blanding av forelesninger og gruppearbeid med casehistorier. Du finner mer detaljert informasjon i tidsplanen:

 

Opplæringsprogram 2,5 dager

Kursavgift

1350 EUR/person. Denne avgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe samt velkomstmiddag. Reise og opphold er ikke en del av kursavgiften og dekkes av deltakerne selv.

The fee includes:

 • Dinner on day 1
 • Mid-morning and afternoon coffee and tea breaks
 • Lunch on first, second and third day

Standard FMC (1st and 2nd day): USD 1,700 (excl. VAT). The fee includes:

 • Dinner on day 1
 • Mid-morning and afternoon coffee and tea breaks
 • Lunch on first and second day

Distillate (3rd day): USD 1,000 (excl. VAT). The fee includes:

 • Mid-morning and afternoon coffee and tea breaks
 • Lunch 

 

Register here

Registrer deg her

Course dates 2018

September 18-20, Hamburg
October 16-18, Athens
October 23-25, Miami
November 12-14, Dubai

Spørsmål om innholdet i kurset?

Du må gjerne kontakte følgende instruktører:

Alfa Laval
Bas Martens
Tel: +46 768 55 51 36
e-mail: bas.martens@alfalaval.com

Veritas Petroleum Services
Jeroen de Vos
Tel: +31 180 221 100
e-mail: jeroen.de.vos@v-p-s.com

Deltakertilfredshet

På en skala fra 1 (dårlig) til 7 (utmerket), fikk det siste kurset i Miami

6,45

Uttalelser fra deltakere

Instruktøren var fantastisk! Alle instruktørene var det
Godt kurs – lærte mye
Svært kunnskapsrike instruktører, positiv, konstruktiv atmosfære og gode diskusjoner
Very useful and highly recommendable!

Fuel Management Course invitation

Fuel Management Course invitation