Connectivity Service

Data to boost energy efficiency

Up to 2.5% of global CO2 emissions can be prevented by running heat exchangers at optimal performance. Every year, the number of heat exchangers Alfa Laval services to optimize energy efficiency, saves our customers' power capacity by 50 GW. ​

Imagine what we could do if all industries serviced their plate heat exchangers to optimize heat transfer efficiency. Furthermore, what if the optimization evolves smarter and more digitalized.

Watch the video to learn about how Alfa Laval addresses this.

smart-heat-exchanger-sensor-640.jpg

The Smart Heat Exchanger​

Alfa Laval Smart Heat Exchanger is an online connected service, proactive monitoring for Gasketed Plate Heat Exchangers of all brands.

By simply attaching sensors on the equipment, and our dedicated analytics, we enable our customers to oversee current and future status through an online panel.​

Download brochure

Enabling smart decisions

  • Conditioning Monitoring: provide insight on the thermal condition of the plates and mechanical condition of the gaskets.​
  • Predictive Maintenance: give indication of when should clean the plates and change the gaskets per our expertise. ​
  • Performance optimizer: guide on how operate, service and redesign to reach the best performance, and reduce operational costs and CO2 emission.​
  • Remote support: instant data allows our experts to stay close to you anytime, to avoid breakdowns and maximize your asset health.

Alfa Laval Smart Heat Exchanger easy connected

Get Started Now!

Do you want to avoid unplanned maintenance? Improve reliability to increase uptime? And maximize performance to reduce operational costs?

Få effektiviteten til å vare i flere tiår

En dårlig fungerende varmeveksler kan påvirke sikkerhet, produktkvalitet og energikostnader. Feil kan føre til kostbar nedetid og store tap i produksjonen. Ved regelmessig og proaktivt vedlikehold av platevarmevekslere med pakning, opprettholdes ytelsen og operasjonen holdes problemfri og forutsigbar.

Vi har ekspertisen til å hjelpe deg om du opplever et problem i dag, ønsker å forhindre fremtidige problemer eller ønsker å løse problemet selv med vårt online feilsøkingsprogram.

Se våre totalserviceløsninger

Service for å optimalisere energieffektiviteten

Hvert år fører antall varmevekslere vi vedlikeholder for å optimalisere energieffektivitet til at våre kunders kapasitetsbehov reduseres med 50 GW. Det er mengden energi som kan genereres av 10 000 vindturbiner i samme tidsramme.

I CO2-utslipp tilsvarer 50 GW en reduksjon på 25 millioner tonn i vårt globale fotavtrykk, eller CO2-utslippet fra byen London hvert år.

Tenk deg hva vi kunne oppnå hvis verdens industrier regelmessig utførte vedlikehold på platevarmevekslere for å optimalisere varmeoverføringseffektiviteten.

Finn ut mer

Cleantech Service Watts it worth 01