Ti gode tips for platevarmevekslere med pakning

Ti gode tips til hvordan du holder platevarmeveksleren med pakning i tipp topp stand

  1. Forviss deg om at driftsforholdene (temperaturer og gjennomstrømninger) overholder designspesifikasjonene.
  2. Ved oppstart må du lufte varmeveksleren, men åpne og stenge ventilene sakte for å unngå trykktopper og vannslag.
  3. Bruk oppstrøms filtre og siler for å fjerne partikkelforurensning og beskytte varmeveksleren.
  4. Kontroller daglig for eventuelle endringer i temperatur eller trykk, og se etter tegn til ekstern lekkasje.
  5. Sørg for å holde strammeboltene rene og godt smurte.
  6. Bruk ytelseskontroll for å unngå å måtte åpne platevarmeveksleren for inspeksjon.
  7. Bruk CIP (Cleaning-In-Place) for å unngå å måtte åpne varmeveksleren for rengjøring.
  8. Hold alltid standby-enheter rene og tørre. Hvis du tar en varmeveksler ut av tjeneste, må du spyle den med ferskvann og tømme den helt.
  9. Beskytt varmevekslere mot vannsprut og regn. Unngå eksponering for UV-lys og ozon, som vanligvis genereres fra elektriske kilder.
  10. Bruk kun originale reservedeler for optimal ytelse, pålitelighet og levetid. Sørg for å ha et lager av viktige reservedeler, og følg oppbevaringsinstruksjonene.

How can we help you?Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Kontakt oss