Alfa Laval - ti gode tips

Ti gode tips for å holde spiralvarmeveksleren din i tipp topp tilstand

1

Aldri åpne en enhet om en eller begge av kanalene er under trykk. Ethvert forsøk på å gjennomføre det kan forårsake personskade og/eller skade til enheten og omgivelsene.

Closeup of an Alfa Laval welded spiral heat exchanger

2

Løft enheten ved hjelp av løftehåndtakene, ikke etter koblingene eller dekselet.

Two hanging chain clips

3

Åpne og lukk ventilene sakte for å unngå at vannhamring øker grunnet trykket, under oppstart og nedstengning.

An installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger

4

Sørg for at enheten er riktig ventilert før oppstart. Vi foreslår at du kontakter Alfa Laval til å trene opp operatørene dine til optimal og pålitelig drift.

Close up of two blue Alfa Laval welded spiral heat exchangers

5

Overvåk ytelsen til varmeveksleren og trykkfallet proaktivt får å kunne planlegge rengjøring og vedlikehold bedre. Dette gjør deg istand til å forbedre systemets bærekraftighet enda mer. Alfa Laval kan støtte deg med ytelsesvurdering, som vil fastslå de optimale intervallene for rengjøring, på en måte tilpasset dine særegne forhold.

Manometer

6

Utfør alltid driften i samsvar med designraten for å unngå fortykkelse eller tilstopping pga. væsker som inneholder solide partikler.

man infront of computer

7

Bruk en rengjøringsmetode som er optimalisert for varmeveksleren din. Med cleaning-in-place (CIP) eller tømming bakover, kan du unngå å måtte åpne enheten. Alfa Lavals serviceeksperter kan hjelpe deg til å fastslå og iverksette de beste rengjøringsprosedyrene som passer for deg.

Man cleaning Alfa Laval welded spiral heat exchangers

8

Bytt pakningene på dekselet hver gang du åpner lokket. Alfa Laval anbefaler at du holder et sett med ekte reservedeler designet for din unike enhet på lager, så du alltid er klar til å utføre vedlikehold.

Alfa Laval welded spiral heat exchanger maintenance

9

Stram enheten, som beskrevet i installasjonsveiledningen, under transport eller lengre perioder med nedstengning. Hvis det ikke gjøres skikkelig, kan pakningene på dekselet og/eller krokboltene løsne.

Closeup of a blue Alfa Laval welded spiral heat exchanger

10

Spyl og/eller drener varmeveksleren i tilfeller med lengre nedstengning, når du bruker etsende væske, eller hvis det er risiko for frysing.

Man infront of three installed Alfa Laval welded spiral heat exchangers