10 service tips for your Alfa Laval Compabloc

Your heat exchanger preventive maintenance checklist

1

Forsikre deg om at Compabloc er riktig installert. Kontakt Alfa Laval for hjelp til installasjon, idriftsetting og oppstart.

gloves on heat exchanger plate

2

Åpne og lukk ventilene sakte for å unngå trykkstøt under oppstart og avslutning.

welded plate heat exchanger detail

3

Forsikre deg om at aggregatet er riktig ventilert. For store enheter skal ventilasjonsforbindelsene holdes åpne og tilkoblet.

Man inspecting an Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

4

Kontroller at styringssystemet er i samsvar med Compabloc-håndboken for å sikre stabil drift og jevn temperatur. Øk trykket gradvis under oppstart og avslutning. Vi anbefaler at du kontakter Alfa Laval for å gi operatørene dine opplæring for å sikre optimal og pålitelig drift.

Man checking control system for Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

5

Overvåk varmevekslerens ytelse og trykkfall proaktivt for bedre å kunne planlegge rengjøring og vedlikehold. Dette vil gjøre det mulig for deg å forbedre bærekraften til systemet ytterligere. Alfa Laval kan gi støtte i form av en ytelsesvurdering som bestemmer de optimale rengjøringsintervallene for ditt anleggs konkrete forhold.

man seen from behind sitting in front of computer

6

Bruk en rengjøringsmetode som er optimalisert i henhold til varmevekslerens driftssykluser. Alfa Lavals serviceeksperter kan hjelpe deg med å bestemme og implementere den beste fremgangsmåten for rengjøring av enheten din.

cleaning equipment for welded plate heat exchangers

7

Bytt panelpakninger hver gang du åpner panelene. Alfa Laval anbefaler at du har et sett med originale reservedeler for enheten din på lager, slik at du alltid er klar for vedlikehold.

Man checking panel gaskets on Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

8

Smør alltid boltene på varmeveksleren etter vedlikehold, slik at enheten er klar til neste vedlikeholdsintervall.

bolts

9

Spyl og/eller tapp av Compabloc i tilfelle av langvarig driftsstans. Dobbeltsjekk tiltrekkingsmomentet for alle panelboltene før du starter driften på nytt.

asian man inspecting compabloc welded plate heat exchanger

10

Utnytt alle planlagte nedstengningsperioder for å sjekke den faktiske tilstanden til Compabloc. Det vil bidra til å unngå ikke-planlagt driftsstans. Med en tilsynsrevisjonstjeneste kan våre eksperter gjøre dette for deg på stedet.

Man performing maintenance on welded plate heat exchanger