How it works | Alfa Laval

How a Compabloc works

Compabloc - Exploded view

Montert i kjernen av hver Compabloc er en rad korrugerte varmeoverføringsplater laget av rustfritt stål eller andre korrosjonsbestandige materialer, lasersveiset vekselvis for å danne kanaler.

De varme og kalde strømmene flyter gjennom de respektive kanalene. De korrugerte platene forårsaker høy turbulens, noe som resulterer i vesentlig høyere varmeoverføringseffektivitet med et 50-80 % mindre varmeoverføringsområde enn sammenlignbare skall- og rørvarmevekslere. Flytturbulensen reduserer også oppbyggingen av avleiringer. Det unike platedesignet til Compablock eliminerer dødsoner i varmeveksleren.

De to strømmene i en Compabloc kan konfigureres med enkelt gjennomløp, eller med flere gjennomløp ved hjelp av ledeplater. Antallet gjennomløp på den varme og kalde siden kan velges uavhengig, noe som gjør det mulig å optimalisere varmeoverføringen selv om strømningshastigheten på de forskjellige sidene varierer sterkt. Denne unike fleksibiliteten betyr at Compabloc alltid er optimalisert for nøyaktig den nødvendige arbeidsoppgaven. Ledeplatene er laget for å motstå fullt vakuum, og kan omarrangeres dersom designforholdene endres i fremtiden.

Compabloc-enheter har en motstrøm og kan operere med et krysstemperaturprogram (i en enkelt enhet), hvor temperaturforskjellen kan være så liten som 3 °C, noe som maksimerer energigjenvinningen. Den lille størrelsen og den lette vekten gjør det mulig å installere Compablocs hvor som helst, for eksempel på toppen av destillasjonskolonnene eller opphengt i støttestrukturer.

Compabloc - 1-pass Kondensator

Compabloc - 2-pass Kondensator

Compabloc væske-til-væske

Compabloc reboiler