Tilstandsovervåling via nettet

Alfa Laval har utviklet et sett med intelligente algoritmer for å forbedre forebyggende vedlikeholdsarbeid. Gjennom vår nettbaserte rådgivning kan du få tilgang til forutsigelser om optimaliserte rengjøringsintervaller samt realistiske estimater av gjenværende pakningstid.

Optimale rengjøringsintervaller

Denne tjenesten gir deg beskjed om når du skal rengjøre varmeveksleren. Dette vil hjelpe deg med å øke energieffektiviteten over tid og unngå flaskehalser i produksjonen.

Forutsigelse av levetid for pakninger

Våre selvlærende algoritmer kan gi deg råd om å bytte pakninger før feil inntreffer. Denne tjenesten vil hjelpe deg med å maksimere oppetiden, noe som sikre ressurstilgjengeligheten og minimerer sikkerhetsfarer.

Online conditioning monitoring

Tilstandsovervåking for platevarmevekslere med pakning