Bunnstoff som hindrer avleiring

Alfa Laval har lang erfaring med håndtering av avleiring i varmevekslere. Dette, i kombinasjon med spesialkompetanse innen kjemi og metallurgi, har gjort at vi har kunnet utvikle spesialiserte bunnstoffløsninger for å forhindre avleiring i platevarmevekslere.

Et bunnstoff vil gi deg følgende fordeler:

  • Minimer energitap eller flaskehalser forårsaket av avleiring
  • Redusere vedlikeholdskostnaden for livssyklusen ved å forlenge intervallene mellom vedlikehold
  • Forlenge pakningenes levetid ved å redusere antall ganger varmevekslerne åpnes
Antifouling coating